Proverbe

Pildele sau proverbele lui Solomon

Capitolul 17

1. Mai bine o bucată de pîne uscată, cu pace,

decît o casă plină de cărnuri, cu ceartă! -

2. Un argat cu minte stăpîneşte peste fiul care face ruşine,

şi va împărţi moştenirea cu fraţii lui.

3. Tigaia lămureşte argintul, şi cuptorul lămureşte aurul;

dar Cel ce încearcă inimile, este Domnul. -

4. Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită,

şi mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. -

5. Cine îşi bate joc de sărac, îşi bate joc de Cel ce l-a făcut;

cine se bucură de o nenorocire, nu va rămînea nepedepsit. -

6. Copiii copiilor sînt cununa bătrînilor,

şi părinţii sînt slava copiilor lor. -

7. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun;

cu cît mai puţin cuvintele mincinoase în gura unui om de viţă aleasă! -

8. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc:

ori încotro se întorc, izbîndesc. -

9. Cine acopere o greşală, caută dragostea,

dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, desbină pe prieteni. -

10. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput,

decît o sută de lovituri pe cel nebun. -

11. Cel rău nu caută decît răscoală,

dar un sol fără milă va fi trimes împotriva lui. -

12. Mai bine să întîlneşti o ursoaică jefuită de puii ei,

decît un nebun în timpul nebuniei lui. -

13. Celui ce întoarce rău pentru bine,

nu-i va părăsi răul casa. -

14. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape;

deaceea, curmă cearta înainte de a se înteţi. -

15. Cel ce iartă pe vinovat şi osîndeşte pe cel nevinovat,

sînt amîndoi o scîrbă înaintea Domnului. -

16. La ce slujeşte argintul în mîna nebunului ?

Să cumpere înţelepciunea?_ Dar n-are minte. -

17. Prietenul adevărat iubeşte oricînd,

şi în nenorocire ajunge ca un frate. -

18. Omul fără minte dă chezăşie,

se pune chezaş pentru aproapele său. -

19. Cine iubeşte certurile iubeşte păcatul,

şi cine-şi zideşte poarta prea înaltă, îşi caută pieirea. -

20. Cel cu inimă prefăcută nu găseşte fericirea,

şi cel cu limba stricată cade în nenorocire. -

21. Cine dă naştere unui nebun va avea întristare,

şi tatăl unui nebun nu poate să se bucure. -

22. O inimă veselă este un bun leac,

dar un duh mîhnit usucă oasele. -

23. Cel rău primeşte daruri pe ascuns,

ca să sucească şi căile dreptăţii. -

24. Înţelepciunea este în faţa omului priceput,

dar ochii nebunului o caută la capătul pămîntului. -

25. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său,

şi amărăciune celei ce l-a născut. -

26. Nu este bine să osîndeşti pe cel neprihănit la o gloabă,

nici să loveşti pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor. -

27. Cine îşi înfrînează vorbele, cunoaşte ştiinţa,

şi cine are duhul potolit este un om priceput. -

28. Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea,

şi de priceput dacă şi-ar ţinea gura.