Cartea judecătorilor

Capitolul 7

Victoria asupra madianiţilor

1. Şi Ierub-Baal*, adică Ghedeon, s-a sculat de dimineaţă, şi tot poporul care era cu el, şi şi-au aşezat tabăra lângă izvorul HarodTremur; şi avea tabăra lui Madian spre nord, lângă dealul More*, în vale.

2. Şi Domnul i-a zis lui Ghedeon: „Poporul care este cu tine este prea mult ca să dau pe Madian în mâna lor, ca nu cumva Israel să se laude* împotriva Mea, zicând: «Mâna mea m-a salvat».

3. Şi acum strigă în auzul poporului, zicând: «Cine este fricos* şi tremură să se întoarcă şi să plece de la muntele Galaad»“. Şi douăzeci şi două de mii s-au întors din popor şi au rămas zece mii.

4. Şi Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul este încă mult, coboară-i la apă şi ţi-i voi încerca acolo; şi va fi aşa: acela despre care îţi voi zice: «Acesta să meargă cu tine!», acela va merge cu tine; şi despre oricine îţi voi zice: «Acesta să nu meargă cu tine!», acela nu va merge“.

5. Şi a coborât poporul la apă. Şi Domnul a zis lui Ghedeon: „Pe oricine va lipăi cu limba sa din apă, cum lipăie câinele, pe acela pune-l deoparte; tot aşa pe oricine se va pleca pe genunchi ca să bea“.

6. Şi numărul celor care au lipăit cu mâna la gura lor a fost trei sute de bărbaţi; şi tot restul poporului s-a plecat pe genunchi ca să bea apă.

7. Şi Domnul a zis lui Ghedeon: „Cu cei trei* sute de oameni care au lipăit vă voi salva şi voi da pe Madian în mâna ta, iar tot poporul să meargă fiecare la locul său“.

8. Şi au luat merindele poporului în mâna lor şi trâmbiţele lui; şi pe toţi bărbaţii lui Israel i-a trimis pe fiecare la cortul său, dar a reţinut pe cei trei sute de bărbaţi. Şi tabăra lui Madian era mai jos de el, în vale.

9. Şi a fost aşa: în noaptea* aceea, Domnul i-a zis: „Ridică-te, coboară în tabără, pentru că am dat-o în mâna* ta.

10. Şi, dacă te temi să cobori singur, coboară în tabără cu PuraRamură, slujitorul tău.

11. Şi vei auzi* ce zic ei şi apoi ţi se vor întări mâinile şi vei coborî în tabără“. Şi a coborât cu Pura, slujitorul său, la partea de afară a oamenilor înarmaţi, care erau în tabără.

12. Şi Madian şi Amalec şi toţi fiii răsăritului s-au întins în vale, o mulţime, ca lăcustele*; şi cămilele lor erau multe, fără număr, ca nisipul de pe ţărmul mării.

13. Şi Ghedeon a venit şi, iată, un bărbat istorisea tovarăşului său un vis şi zicea: „Iată, am visat un vis şi, iată, o turtă de pâine de orz se rostogolea în tabăra lui Madian şi a venit până la cort şi l-a lovit şi a căzut; şi l-a răsturnat cu susul în jos şi cortul s-a desfăcut“.

14. Şi tovarăşul său a răspuns şi a zis: „Aceasta nu este decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel: Dumnezeu a dat în mâna* lui pe Madian şi toată tabăra“.

15. Şi a fost aşa: când a auzit Ghedeon istorisirea visului şi interpretarea lui, s-a închinat şi s-a întors în tabăra lui Israel şi a zis: „Ridicaţi-vă, pentru că Domnul a dat tabăra lui Madian în mâna voastră“.

16. Şi a împărţit pe cei trei sute de bărbaţi în trei cete şi a pus o trâmbiţă în mâna fiecăruia, şi urcioare goale, şi făclii în urcioare*.

17. Şi le-a zis: „Uitaţi-vă la mine şi faceţi la fel. Şi, iată, când mă voi duce la marginea taberei, va fi aşa: cum voi face eu, aşa să faceţi şi voi.

18. Şi, când voi suna din trâmbiţă, eu şi toţi cei care sunt cu mine, să sunaţi şi voi din trâmbiţe împrejurul întregii tabere şi să spuneţi: «Pentru Domnul şi pentru Ghedeon! Lit. „A Domnului şi a lui Ghedeon!“»“

19. Şi Ghedeon şi suta de bărbaţi care erau cu el au venit la marginea taberei, la începutul străjii de la mijlocLa miezul nopţii; şi de-abia aşezaseră straja; şi ei au sunat din trâmbiţă şi au sfărâmat urcioarele care erau în mâinile lor.

20. Şi cele trei cete au sunat din trâmbiţe şi au sfărâmat urcioarele şi au ţinut făcliile în mâna stângă şi trâmbiţele în mâna dreaptă, ca să sune, şi au strigat: „Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!“

21. Şi stătea* fiecare om la locul său împrejurul taberei; şi toată* oştirea a alergat şi a strigat şi a fugit.

22. Şi cei trei sute au sunat* din trâmbiţe; şi Domnul a ridicat* sabia* fiecărui om împotriva tovarăşului său în toată tabăra. Şi tabăra a fugit până la Bet-Şita, către Ţerera, până la hotarul lui Abel-Mehola*, lângă Tabat.

23. Şi bărbaţii lui Israel s-au adunat din Neftali* şi din Aşer şi din tot Manase şi au urmărit pe Madian.

24. Şi Ghedeon a trimis soli în tot ţinutul muntos* al lui Efraim, zicând: „Coborâţi împotriva lui Madian şi luaţi-le apele până la Bet-Bara, şi Iordanul“. Şi toţi bărbaţii lui Efraim s-au adunat şi au luat* apele până la Bet-Bara*, şi Iordanul.

25. Şi au prins pe două* căpetenii ale lui Madian, pe OrebCorb şi pe ZeebLup; şi au ucis pe Oreb pe stânca* lui Oreb şi pe Zeeb l-au ucis la teascul lui Zeeb; şi au urmărit pe Madian şi au adus capetele lui Oreb şi Zeeb la Ghedeon, dincolo* de Iordan.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)