Cartea judecătorilor

Capitolul 8

Zebah şi Ţalmuna

1. Şi bărbaţii* lui Efraim i-au zis: „Ce ne-ai făcut, de nu ne-ai chemat când te-ai dus ca să te lupţi cu Madian?“ Şi s-au certat foarte tare cu el.

2. Şi el le-a zis: „Ce am făcut eu acum pe lângă voi? Nu este mai bună strângerea boabelor rămase din Efraim decât culesul viei din* Abiezer?

3. Dumnezeu a dat în mâinile* voastre pe căpeteniile Madianului, pe Oreb şi pe Zeeb, şi ce am putut face eu pe lângă voi?“ Atunci duhul lor s-a potolit* faţă de el, când a zis cuvântul acesta.

4. Şi Ghedeon a venit* la Iordan şi a trecut, el şi cei trei sute de bărbaţi care erau cu el, obosiţi, totuşi urmărind.

5. Şi a spus bărbaţilor din Sucot*: „Daţi, vă rog, pâini poporului care mă urmează, pentru că sunt obosiţi; şi eu urmăresc pe Zebah şi pe Ţalmuna, împăraţii Madianului“.

6. Şi căpeteniile Sucotului au zis: „Sunt mâinele* lui Zebah* şi ale lui Ţalmuna chiar în mâna ta, ca să dăm pâine* oştirii tale?“

7. Şi Ghedeon a zis: „De aceea, când* va da Domnul pe Zebah şi pe Ţalmuna în mâna mea, vă voi treiera carnea cu spinii pustiului şi cu mărăcini“.

8. Şi de acolo s-a suit la Penuel* şi le-a vorbit la fel. Şi oamenii din Penuel i-au răspuns cum au răspuns oamenii din Sucot.

9. Şi a vorbit şi bărbaţilor din Penuel, zicând: „Când mă voi întoarce* în pace, voi dărâma* turnul acesta“.

10. Iar Zebah şi Ţalmuna erau în Carcor, şi taberele lor cu ei, cam cincisprezece mii, toţi câţi au rămas din toată* tabăra fiilor răsăritului, căci căzuseră o sută douăzeci de mii de oameni care scoteau sabia.

11. Şi Ghedeon s-a suit pe calea celor care locuiau în corturi, la răsărit de Nobah* şi Iogbeha, şi a lovit tabăra, pentru că tabăra era fără grijă*.

12. Şi Zebah şi Ţalmuna au fugit şi el i-a urmărit şi a prins* pe cei doi împăraţi ai lui Madian, pe Zebah şi pe Ţalmuna; şi a îngrozitSau „a risipit“ toată tabăra.

13. Şi Ghedeon, fiul lui Ioas, s-a întors de la luptă, de la suişul lui HeresSau „înaintea răsăritului soarelui la Heres“.

14. Şi a prins pe un băiat al bărbaţilor din Sucot şi l-a întrebat; şi el i-a scris pe căpeteniile Sucotului şi pe bătrânii săi: şaptezeci şi şapte de bărbaţi.

15. Şi a venit la bărbaţii din Sucot şi a zis: „Iată pe Zebah şi pe Ţalmuna, cu care m-aţi batjocorit*, zicând: «Sunt mâinele lui Zebah şi ale lui Ţalmuna chiar în mâna ta, ca să dăm pâine oamenilor tăi obosiţi?»“

16. Şi a luat* pe bătrânii cetăţii şi spini din pustiu şi mărăcini şi a pedepsit pe oamenii Sucotului cu ei.

17. Şi a dărâmat* turnul* din Penuel şi a ucis pe oamenii cetăţii.

18. Şi a zis lui Zebah şi lui Ţalmuna: „Cum erau bărbaţii pe care i-aţi ucis la Tabor*?“ Şi au răspuns: „Ca tine, aşa erau; fiecare semăna cu fiii unui împărat“.

19. Şi el a zis: „Erau fraţii mei, fiii mamei mele! Viu este Domnul, că dacă i-aţi fi lăsat în viaţă, nu v-aş ucide“.

20. Şi a zis către întâiul-născut al său, Ieter: „Ridică-te, ucide-i!“ Dar băiatul nu şi-a scos sabia, pentru că se temea, fiindcă era încă tânărLit. „băiat“.

21. Şi Zebah şi Ţalmuna au zis: „Ridică-te tu şi aruncă-te asupra noastră, căci cum este bărbatul, aşa este puterea lui“. Şi Ghedeon s-a ridicat şi a ucis* pe Zebah şi pe Ţalmuna; şi a luat lunişoarelePodoabe în formă de lună care erau la gâturile cămilelor lor.

Efodul lui Ghedeon

22. Şi bărbaţii lui Israel au zis lui Ghedeon: „Stăpâneşte peste noi, tu şi fiul tău şi fiul fiului tău, pentru că ne-ai salvat din mâna lui Madian“.

23. Şi Ghedeon le-a zis: „Nu eu voi stăpâni peste voi, nici fiul meu nu va stăpâni peste voi: Domnul* va stăpâni peste voi“.

24. Şi Ghedeon le-a zis: „Vă voi face o cerere: Daţi-mi fiecare cerceiiVerigi pentru urechi şi nas prăzii sale“ (pentru că aceia aveau cercei de aur, fiindcă erau ismaeliţi*).

25. Şi au zis: „Îţi dăm bucuroşi!“ Şi au întins o manta şi au aruncat pe ea fiecare cerceii prăzii sale.

26. Şi greutatea cerceilor de aur pe care îi ceruse el era de o mie şapte sute de sicli de aur, în afară de lunişoarele şi cerceii şi hainele de purpură pe care le aveau împăraţii lui Madian şi în afară de lanţurile de gât care erau pe gâturile cămilelor lor.

27. Şi Ghedeon a făcut din ele un efod* şi l-a pus în cetatea sa, în Ofra*. Şi tot Israelul a curvit* după el acolo; şi a fost o cursă* pentru Ghedeon şi pentru casa lui.

Fiii lui Ghedeon şi moartea sa

28. Şi Madian a fost supus înaintea fiilor lui Israel şi nu şi-a mai ridicat capul. Şi ţara a avut odihnă* patruzeci de ani în zilele lui Ghedeon.

29. Şi Ierubaal*, fiul lui Ioas, a mers şi a locuit în casa lui.

30. Şi Ghedeon a avut şaptezeci* de fii ieşiţi din coapsele sale, pentru că avea multe soţii.

31. Şi ţiitoarea* lui care era în Sihem i-a născut şi ea un fiu, şi el i-a pus numele Abimelec.

32. Şi Ghedeon, fiul lui Ioas, a murit după o bună bătrâneţe* şi a fost înmormântat în mormântul lui Ioas, tatăl său, în Ofra* din Abiezer.

33. Şi a fost aşa: după ce a murit* Ghedeon, fiii lui Israel s-au întors din nou şi au curvit* după baali şi şi-au făcut dumnezeu pe Baal-BeritBaal (Domn) al legământului*.

34. Şi fiii lui Israel nu şi-au amintit* de Domnul Dumnezeul lor, care îi scăpase din mâna vrăjmaşilor lor, de jur-împrejur.

35. Şi n-au arătat bunătate* casei lui Ierubaal-Ghedeon, după tot binele pe care-l făcuse el lui Israel.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)