Cartea judecătorilor

Capitolul 2

Îngerul Domnului mustră

1. Şi Îngerul* Domnului S-a suit din Ghilgal la Bochim; şi a zis: „Eu v-am scos* din Egipt şi v-am adus în ţara pe care am promis-o prin jurământ părinţilor voştri; şi am zis: «Nu voi călca* legământul Meu cu voi niciodată;

2. iar voi*, să nu faceţi legământ cu locuitorii ţării acesteia, să le sfărâmaţi* altarele», dar n-aţi ascultat* de glasul Meu. Pentru ce aţi făcut aceasta?

3. De aceea am şi spus: «Nu-i voi alunga dinaintea voastră; ci vă vor sta în coasteSau „vă vor fi vrăjmaşi“* şi dumnezeii* lor vă vor fi o cursă*»“.

4. Şi a fost aşa: când a spus Îngerul Domnului cuvintele acestea către toţi fiii lui Israel, poporul şi-a ridicat glasul şi a plâns.

5. Şi au numit locul acela BochimBocet; şi au jertfit acolo Domnului.

Moartea lui Iosua

6. Şi Iosua a dat drumul* poporului şi fiii lui Israel s-au dus fiecare la moştenirea sa, ca să stăpânească ţara.

7. Şi poporul* a slujit Domnului în toate zilele lui Iosua şi în toate zilele bătrânilor ale căror zile au urmatLit. „s-au lungit“ după Iosua, care văzuseră toate faptele mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel.

8. Şi Iosua*, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de o sută zece ani.

9. Şi l-au înmormântat* în hotarul moştenirii sale, în Timnat-HeresSau „Timnat-Serah“*, în ţinutul muntos al lui Efraim, în partea de nord a muntelui Gaaş.

Închinarea la idoli şi pedeapsa

10. Şi toată generaţia aceea de asemenea a fost adăugată la părinţii săi. Şi s-a ridicat după ei o altă generaţie, care nu cunoştea* pe Domnul, nici lucrările pe care le făcuse El pentru Israel.

11. Şi fiii lui Israel au făcut rău* în ochii Domnului şi au slujit baalilor*.

12. Şi au părăsit* pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, care-i scosese din ţara Egiptului, şi au umblat* după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care erau în jurul lor, şi s-au plecat* înaintea lor şi L-au mâniat pe Domnul.

13. Şi L-au părăsit pe Domnul şi au slujit* lui Baal şi astarteelorNume de zeităţi masculine şi feminine*.

14. Şi mânia Domnului s-a aprins* împotriva lui Israel şi i-a dat* în mâinile cotropitorilor, care i-au prădat şi i-au vândut* în mâinile vrăjmaşilor lor, de jur-împrejur; şi ei n-au mai putut* să stea înaintea vrăjmaşilor lor.

15. Oriunde ieşeau, mâna Domnului era împotriva lor spre rău, după cum vorbise Domnul şi după cum le jurase* Domnul; şi erau foarte strâmtoraţi.

Dumnezeu ridică judecători

16. Şi Domnul le-a ridicat* judecători şi ei i-au salvat din mâna cotropitorilor lor.

17. Dar n-au ascultat nici de judecătorii lor, pentru că au curvit după alţi* dumnezei şi s-au plecat înaintea lor; s-au abătut repede de la calea pe care umblaseră* părinţii lor ascultând de poruncile Domnului; ei n-au făcut aşa.

18. Şi când le ridica Domnul judecători, atunci Domnul era* cu judecătorul şi-i salva din mâna vrăjmaşilor lor în toate zilele judecătorului; pentru că Domnul avea milăSauDomnului Îi părea rău“* de suspinele lor, din cauza celor care îi asupreau şi a celor care îi subjugau.

19. Şi era aşa: când murea* judecătorul, ei se întorceau şi se stricau din nou, mai mult decât părinţii lor, umblând după alţi dumnezei, ca să le slujească şi să se plece înaintea lor: nu părăseau faptele lor, nici calea lor cea încăpăţânată.

20. Şi mânia* Domnului s-a aprins împotriva lui Israel şi a zis: „Pentru că naţiunea aceasta a călcat legământul* Meu, pe care l-am poruncit părinţilor lor, şi n-a ascultat de glasul Meu,

21. nici Eu nu voi mai alunga* dinaintea lor pe nici una dintre naţiunile pe care le-a lăsat Iosua când a murit,

22. pentru ca prin ele să încerc* pe Israel, dacă vor păzi sau nu calea Domnului, ca să umble pe ea, cum au păzit-o părinţii lor“.

23. Şi Domnul a făcut să rămână naţiunile acestea, fără să le alunge în grabă, şi nu le-a dat în mâna lui Iosua.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)