Cartea judecătorilor

Capitolul 1

Iuda bate pe canaaniţi

1. Şi a fost aşa: după moartea lui Iosua, fiii lui Israel au întrebat* pe Domnul, zicând: „Cine dintre noi să se suie întâi împotriva canaaniţilor ca să se lupte cu ei?“

2. Şi Domnul a zis: „Iuda* să se suie; iată, am dat ţara în mâna lui“.

3. Şi Iuda a zis lui Simeon, fratele său: „Suie-te cu mine în partea care mi-a căzutLit. „în sorţul meu“ la sorţ şi să ne luptăm împotriva canaaniţilor; şi voi merge* şi eu cu tine în partea care ţi-a căzut la sorţ“. Şi Simeon a mers cu el.

4. Şi Iuda s-a suit şi Domnul a dat* pe canaaniţi şi pe fereziţi în mâna lor; şi i-au lovit la Bezec – zece mii de oameni.

5. Şi au găsit pe Adoni-Bezec în Bezec şi s-au luptat cu el; şi au bătut pe canaaniţi şi pe fereziţi.

6. Şi Adoni-Bezec a fugit; şi l-au urmărit şi l-au prins şi i-au tăiat degetele cele mari ale mâinilor şi ale picioarelor.

7. Şi Adoni-Bezec a zis: „Şaptezeci de împăraţi cu degetele cele mari ale mâinilor şi ale picioarelor lor tăiate culegeau firimituri sub masa mea; cum am făcut, aşa mi-a răsplătit* Dumnezeu“. Şi l-au adus la Ierusalim şi el a murit acolo.

8. Şi fiii* lui Iuda au luptatSau „luptaseră“ împotriva Ierusalimului şi l-au luat; şi l-au lovit cu ascuţişul sabiei şi au ars cetatea cu foc.

9. Şi, după aceea, fiii lui Iuda au coborât* să se lupte cu canaaniţii care locuiau în ţinutul muntos şi la sud şi la şes.

10. Şi Iuda a mers împotriva canaaniţilor care locuiau în Hebron (numele Hebronului a fost mai înainte Chiriat-ArbaCetatea lui Arba*) şi i-au lovit pe Şeşai şi pe Ahiman şi pe Talmai.

11. Şi de acolo* a mers împotriva locuitorilor Debirului (şi numele Debirului a fost mai înainte Chiriat-SeferCetatea Cărţii).

12. Şi Caleb* a zis: „Celui care va bate Chiriat-Seferul şi-l va lua îi voi da de soţie pe Acsa, fiica mea“.

13. Şi Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic* al lui Caleb, l-a luat; şi i-a dat de soţie pe Acsa, fiica sa.

14. Şi a fost aşa: când* a venit ea, a stăruit de el să ceară un ogor de la tatăl ei. Şi ea s-a dat jos de pe măgar; şi Caleb i-a zis: „Ce vrei?“

15. Şi ea i-a zis: „Dă-mi o binecuvântare*, pentru că mi-ai dat un pământ din sudProbabil spre Neghev (ţinut pustiu); dă-mi şi izvoare de apă“. Şi Caleb i-a dat izvoarele de sus şi izvoarele de jos.

16. Şi fiii* chenitului, socrul lui Moise, se suiseră din Cetatea Palmierilor* cu fiii lui Iuda, în pustiul lui Iuda, care este la sud de Arad*; şi au mers* şi au locuit cu poporul.

17. Şi Iuda* a mers cu fratele său Simeon şi au bătut pe canaaniţii care locuiau în Ţefat; şi l-au nimicit cu desăvârşire şi au pus numele cetăţii HormaNimicire totală*.

18. Şi Iuda a luat Gaza* şi hotarul său, Ascalonul şi hotarul său şi Ecronul şi hotarul său.

19. Şi Domnul a fost* cu Iuda; şi el a luat în stăpânire ţinutul muntos, pentru că nu i-a alungat pe locuitorii văii, pentru că aveau care* de fier.

20. Şi Hebronul l-au dat* lui Caleb, după cum zisese Moise; şi el i-a alungat de acolo pe cei trei fii ai lui Anac.

Cruţarea canaaniţilor

21. Şi fiii* lui Beniamin nu i-au alungat pe iebusiţii care locuiau în Ierusalim, ci iebusiţii locuiesc cu fiii lui Beniamin în Ierusalim până în ziua aceasta.

22. Şi casa lui Iosif, şi ei s-au suit împotriva Betelului şi Domnul a fost* cu ei.

23. Şi casa lui Iosif a trimis să cerceteze* Betelul (şi numele cetăţii a fost mai înainte Luz*).

24. Şi străjerii au văzut un om ieşind din cetate şi i-au zis: „Arată-ne, te rugăm, cum să intrăm în cetate şi-ţi vom arăta bunătate*“.

25. Şi le-a arătat cum să intre în cetate. Şi au lovit cetatea cu ascuţişul sabiei, dar au lăsat* pe omul acela şi toată familia lui să plece.

26. Şi omul acela s-a dus în ţara hetiţilor şi a zidit o cetate şi i-a pus numele Luz, care este numele ei până în ziua aceasta.

27. Şi Manase* n-a alungat pe locuitorii Bet-Şeanului şi ai satelorLit. „fiicelor“ sale, nici pe locuitorii Taanacului şi ai satelor sale, nici pe locuitorii Dorului şi ai satelor sale, nici pe locuitorii Ibleamului şi ai satelor sale, nici pe locuitorii Meghidoului şi ai satelor sale; şi canaaniţii au vrut să locuiască în ţara aceea.

28. Şi a fost aşa: când Israel a ajuns puternic, i-a supus pe canaaniţi la tribut, dar nu i-a alungat de tot.

29. Şi Efraim* n-a alungat pe canaaniţii care locuiau în Ghezer*, ci canaaniţii au locuit printre ei în Ghezer.

30. Şi Zabulon n-a alungat pe locuitorii Chitronului şi pe locuitorii Nahalolului*; ci canaaniţii au locuit printre ei şi le-au plătit tribut.

31. Aşer* n-a alungat pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii Sidonului, nici pe cei din Ahlab, nici pe cei din Aczib, nici pe cei din Helba, nici pe cei din Afic şi nici pe cei din Rehob.

32. Şi aşeriţii* au locuit în mijlocul canaaniţilor, locuitorii ţării, pentru că nu i-au alungat.

33. Neftali* n-a alungat pe locuitorii Bet-Şemeşului, nici pe locuitorii Bet-Anatului; şi a locuit în mijlocul canaaniţilor, locuitorii ţării; dar locuitorii Bet-Şemeşului şi ai Bet-Anatului le-au plătit tribut*.

34. Şi amoriţii au împins pe fiii lui Dan în ţinutul muntos, pentru că nu i-au lăsat să coboare în vale.

35. Şi amoriţii au vrut să locuiască pe muntele Heres, în Aialon* şi în Şaalbim; dar mâna casei lui Iosif a ajuns tare şi ei le-au plătit tribut.

36. Şi hotarul amoriţilor a fost de la suişul* Acrabim, de la stâncă în sus.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)