Cartea judecătorilor

Capitolul 19

Răutatea oamenilor din Ghibea

1. Şi a fost aşa: în zilele acelea, când nu era împărat* în Israel, era un levit care locuia temporar în latura mai îndepărtată a ţinutului muntos al lui Efraim şi şi-a luat o ţiitoare din Betleemul lui Iuda.

2. Şi ţiitoarea lui i-a fost necredincioasă şi a plecat de la el în casa tatălui ei, în Betleemul* lui Iuda, şi a fost acolo patru luniSau „un an şi patru luni“.

3. Şi soţul ei s-a ridicat şi s-a dus după ea, să-i vorbească* inimii, ca s-o aducă înapoi. Şi erau cu el slujitorulLit. „tânărul“ lui şi o pereche de măgari. Şi ea l-a dus în casa tatălui ei şi, când l-a văzut tatăl tinerei femei, s-a bucurat să-l întâlnească.

4. Şi socrul său, tatăl tinerei femei, l-a ţinut şi a rămas la el trei zile; şi au mâncat şi au băut şi au rămas acolo.

5. Şi a fost aşa: în ziua a patra s-au trezit dis-de-dimineaţă şi el s-a ridicat să plece. Şi tatăl tinerei femei a zis ginerelui său: „Întăreşte-ţi inima* cu o bucată de pâine şi apoi veţi merge pe drumul vostru“.

6. Şi s-au aşezat şi au mâncat şi au băut amândoi împreună. Şi tatăl tinerei femei a zis bărbatului: „Te rog, rămâi toată noaptea şi să ţi se veselească* inima“.

7. Şi bărbatul s-a ridicat să plece, dar socrul său a stăruit de el şi el a rămas din nou acolo.

8. Şi în ziua a cincea s-a trezit dis-de-dimineaţă ca să plece. Şi tatăl tinerei femei a zis: „Te rog, întăreşte-ţi inima“. Şi au zăbovit până după-amiază şi au mâncat amândoi.

9. Şi bărbatul s-a ridicat ca să plece, el şi ţiitoarea lui şi slujitorul său. Şi socrul său, tatăl tinerei femei, i-a zis: „Iată, ziua se lasă spre seară; vă rog, rămâneţi toată noaptea. Iată, ziua se pleacă, rămâneţi noaptea aici şi să ţi se veselească inima; şi mâine plecaţi de dimineaţă pe drumul vostru, ca să te duci la cortul tău“.

10. Dar bărbatul n-a vrut să rămână noaptea şi s-a ridicat şi a plecat şi a venit în dreptul Iebusului*, care este Ierusalimul; şi cu el erau o pereche de măgari înşeuaţi şi ţiitoarea lui.

11. Erau aproape de Iebus, ziua se plecase mult şi slijitorul* a zis stăpânului său: „Te rog, vino să ne abatem în această cetate* a iebusiţilor şi să rămânem în ea“.

12. Şi stăpânul său i-a zis: „Nu ne vom abate în cetatea unui străin, care nu este a fiilor lui Israel; vom trece la Ghibea*“.

13. Şi a zis slujitorului său: „Vino să ne apropiem de unul din aceste locuri şi să poposim în Ghibea sau în Rama*“.

14. Şi au trecut şi au mers pe drumul lor; şi a apus soarele înaintea lor lângă Ghibea, care este a lui Beniamin.

15. Şi s-au abătut acolo, ca să intre să poposească în Ghibea. Şi a intrat şi a stat jos în piaţaSau „strada“ cetăţii; şi nici un om nu i-a primit* în casa lui, ca să rămână noaptea.

16. Şi, iată, un om bătrân venea de la lucrul său, de la câmp*, spre seară; şi era din ţinutul muntos* al lui Efraim şi locuia temporar în Ghibea; iar oamenii locului erau beniamiţi*.

17. Şi şi-a ridicat ochii şi a văzut pe bărbatul călător în piaţaa cetăţii; şi bătrânul a zis: „Unde te duci şi de unde vii?“

18. Şi el i-a zis: „Călătorim din Betleemul lui Iuda spre latura mai îndepărtată a ţinutului muntos al lui Efraim; de acolo sunt şi am mers până la Betleemul lui Iuda şi merg acum laLit. „cu“ casa* DomnuluiCu sensul: „sunt levit“; şi nimeni nu mă primeşte în casă.

19. Şi avem şi paie şi nutreţ pentru măgarii noştri; şi am pâine şi vin pentru mine şi pentru roaba ta şi pentru slujitorul* care este cu robii tăi: nu ducem lipsă de nimic“.

20. Şi bătrânul a zis: „Pace* ţie! Numai să fie toate nevoile tale asupra mea; dar să nu rămâneţi* în stradă“.

21. Şi l-a adus* în casă şi a dat nutreţ măgarilor; şi şi-au spălat* picioarele şi au mâncat şi au băut.

22. Pe când îşi veseleau inimile, iată, bărbaţii* cetăţii, fii* ai lui BelialSau „ai nelegiuirii“, oameni răi, au înconjurat casa şi au bătut la uşă; şi au vorbit bătrânului, stăpânul casei, zicând: „Adu afară* pe omul care a venit în casa ta, ca să-l cunoaştem“.

23. Şi omul, stăpânul* casei, a ieşit la ei şi le-a zis: „Nu, fraţii mei, vă rog, nu faceţi răutate, după ce bărbatul acesta a venit în casa mea, nu faceţi* această nelegiuire!

24. Iată fiica* mea, care este fecioară, şi ţiitoarea lui: lăsaţi-mă să vi le aduc afară: şi înjosiţi-le* şi faceţi cu ele ce este bine în ochii voştri; dar nu faceţi asemenea mişelie acestui bărbat“.

25. Dar oamenii aceia n-au vrut să-l asculte. Şi bărbatul a luat pe ţiitoarea sa şi a scos-o afară la ei; şi ei au cunoscut-o* şi şi-au bătut joc de ea toată noaptea până dimineaţa; şi au lăsat-o când se revărsau zorile.

26. Şi către ziuă femeia a venit şi a căzut la intrarea casei omului, unde era domnul ei, până s-a luminat.

27. Şi domnul ei s-a sculat dimineaţa şi a deschis uşa casei şi a ieşit afară, să se ducă pe drumul său şi, iată, femeia, ţiitoarea sa, zăcea la intrarea casei şi mâinile ei erau pe prag.

28. Şi i-a zis: „Ridică-te şi să mergem!“ Dar nimeni* n-a răspuns. Şi a pus-o pe măgar; şi bărbatul s-a ridicat şi a mers spre locul său.

29. Şi, când a intrat în casa lui, a luat cuţitul şi a apucat pe ţiitoarea sa şi a împărţit-o*, după oasele ei, în douăsprezece bucăţi şi le-a trimis în toate hotarele lui Israel.

30. Şi a fost aşa: oricine vedea zicea: „Nu s-a făcut şi nu s-a văzut una ca aceasta din ziua când au ieşit fiii lui Israel din ţara Egiptului până în ziua aceasta. Gândiţi-vă* bine, sfătuiţi-vă şi vorbiţi“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)