Cartea judecătorilor

Capitolul 17

Idolatria lui Mica

1. Şi era un om din muntele lui Efraim cu numele Mica.

2. Şi el a zis mamei sale: „Cei o mie o sută de arginţi care ţi s-au luat, pentru care ai blestemat şi ai vorbit în auzul meu, iată, arginţii sunt la mine; eu i-am luat“. Şi mama sa a zis: „Binecuvântat* să fie fiul meu de Domnul!“

3. Şi a înapoiat cei o mie o sută de sicli de argint mamei sale; şi mama sa i-a zis: „Am sfinţitSau „Sfinţisem“ Domnului argintul din mâna mea pentru fiul meu, spre a se face* un chip cioplit şi un chip turnat; şi acum ţi-l înapoiez“.

4. Şi a înapoiat argintul mamei sale; şi mama sa a luat* două sute de sicli de argint şi i-a dat topitorului şi el a făcut din ei un chip cioplit şi un chip turnat: şi erau în casa lui MicaNume întâlnit şi sub formele „Micaiah“ şi „Micajahu“, cu sensul: Care este ca Yah..

5. Şi bărbatul Mica avea o casă* de dumnezei; şi a făcut un efod* şi terafimi* şi l-a consacratLit. „a umplut mâna“ pe unul dintre fiii săi, care i-a fost preot*.

6. În zilele acelea nu era împărat* în Israel; fiecare* făcea ce era drept în ochii săi.

7. Şi era un tânăr din Betleemul lui Iuda, din familia lui Iuda, şi el era levitLeviţii erau consideraţi ca făcând parte din seminţia în care locuiau şi locuia temporar acolo.

8. Şi omul a plecat din cetatea sa, din Betleemul* lui Iuda, ca să locuiască temporar pe unde va găsi şi, mergând pe drumul său, a venit în ţinutul muntos al lui Efraim, în casa lui Mica.

9. Şi Mica i-a zis: „De unde vii?“ Şi el i-a zis: „Sunt un levit din Betleemul lui Iuda şi merg să locuiesc pe unde voi găsi“.

10. Şi Mica i-a zis: „Rămâi la mine şi să-mi fii părinte* şi preot, şi eu îţi voi da zece arginţi pe an şi un rând de haine şi mâncare“.

11. Şi levitul a intrat. Şi levitul s-a învoit să rămână la omul acela şi tânărul a fost ca unul dintre fiii săi.

12. Şi Mica a consacrat* pe levit şi tânărul i-a fost preot* şi a fost în casa lui Mica.

13. Şi Mica a zis: „Acum ştiu că Domnul îmi va face bine, pentru că am un levit ca preot“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)