Cartea judecătorilor

Capitolul 10

Tola şi Iair

1. Şi după Abimelec s-a ridicat*, ca să salveze pe Israel, Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bărbat din Isahar; şi el locuia în Şamir, pe muntele lui Efraim.

2. Şi a judecat pe Israel douăzeci şi trei de ani; şi a murit şi a fost înmormântat în Şamir.

3. Şi după el s-a ridicat IairEl va lumina galaaditul şi a judecat pe Israel douăzeci şi doi de ani.

4. Şi el a avut treizeci de fii care încălecau* pe treizeci de mânji de măgăriţă; şi aveau treizeci de cetăţi, care se numesc* satele lui Iair până în ziua aceasta şi sunt în ţara Galaadului.

5. Şi Iair a murit şi a fost înmormântat în Camon.

Israel asuprit de filisteni şi de amoniţi

6. Şi fiii lui Israel din nou au făcut răuSau „au făcut şi mai mult rău“* în ochii Domnului şi au slujit* baalilor şi astarteelor şi dumnezeilor SirieiEbr. „Aramului“ şi dumnezeilor* Sidonului şi dumnezeilor Moabului şi dumnezeilor fiilor lui Amon şi dumnezeilor filistenilor; şi au părăsit pe Domnul şi nu I-au slujit.

7. Şi mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Israel şi i-a vândut* în mâna filistenilor şi în mâna fiilor lui Amon.

8. Şi ei au asuprit şi au zdrobit pe fiii lui Israel în anul acela; optsprezece ani au asuprit pe toţi fiii lui Israel, care erau dincolo de Iordan, în ţara amoriţilor, care este în Galaad.

9. Şi fiii lui Amon au trecut Iordanul ca să se lupte şi cu Iuda şi cu Beniamin şi cu casa lui Efraim; şi Israel era foarte strâmtorat.

10. Şi fiii lui Israel au strigat* către Domnul, zicând: „Noi am păcătuit împotriva Ta, pentru că am părăsit pe Dumnezeul nostru şi am slujit baalilor“.

11. Şi Domnul a zis fiilor lui Israel: „Nu v-am salvat* de egipteni şi de amoriţi* şi de fiii lui Amon* şi de filisteni*?

12. Şi sidonienii* şi Amalec* şi MaonSept. „madianiţii“ v-au asuprit* şi aţi strigat către Mine şi Eu v-am salvat din mâna lor.

13. Dar voi M-aţi părăsit* şi aţi slujit altor dumnezei; de aceea nu vă voi mai salva.

14. Mergeţi şi strigaţi* la dumnezeii pe care vi i-aţi ales: ei să vă salveze în timpul strâmtorării voastre“.

15. Şi fiii lui Israel au zis Domnului: „Am păcătuit, fă-ne* cum este bine în ochii Tăi; numai, Te rugăm, scapă-ne în ziua aceasta“.

16. Şi au îndepărtat* dumnezeii străini din mijlocul lor şi au slujit Domnului. Şi sufletul Său a fost îndurerat de nenorocirea* lui Israel.

17. Şi fiii lui Amon s-au adunat şi şi-au aşezat tabăra în Galaad; şi fiii lui Israel s-au adunat şi şi-au aşezat tabăra în Miţpa*.

18. Şi poporul, căpeteniile Galaadului, au zis unul către altul: „Cine este bărbatul care va începe să se lupte cu fiii lui Amon? El va fi* capul tuturor locuitorilor Galaadului“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)