Cartea judecătorilor

Capitolul 15

Răzbunarea lui Samson

1. Şi a fost aşa: după un timp, în zilele secerişului grâului, Samson a vizitat-o pe soţia sa cu un ied* dintre capre. Şi a zis: „Voi intra la soţia mea în cameră“.

2. Dar tatăl ei nu i-a dat voie să intre. Şi tatăl ei a zis: „Gândeam, desigur, că o urăşti* de tot, de aceea am dat-o tovarăşului tău. Nu este sora ei cea mai mică mai frumoasăLit. „mai bună“ decât ea? Te rog, să fie a ta în locul ei“.

3. Şi Samson le-a zis: „De data aceasta voi fi nevinovat faţă de filisteniSau „voi fi mai puţin vinovat decât filistenii“, deşi le voi face rău!“

4. Şi Samson s-a dus şi a prins trei sute de vulpi şi a luat făclii şi le-a legat coadă de coadă şi a pus o făclie la mijloc, între cele două cozi.

5. Şi a aprins cu foc făcliile şi le-a dat drumul în holdele filistenilor şi a ars şi snopii şi grâul care stătea în picioare şi grădinile de măslini.

6. Şi filistenii au zis: „Cine a făcut aceasta?“ Şi li s-a răspuns: „Samson, ginerele timneanului, pentru că i-a luat soţia lui şi a dat-o tovarăşului său“. Şi filistenii s-au suit şi au ars-o* cu foc pe ea şi pe tatăl ei.

7. Şi Samson le-a zis: „Dacă faceţi astfel, hotărât mă voi răzbuna pe voi şi apoi voi înceta“.

8. Şi i-a bătut crunt la şold şi la coapse. Şi a coborât şi a locuit în crăpătura stâncii Etam.

9. Şi filistenii s-au suit şi şi-au aşezat tabăra în Iuda şi s-au răspândit în Lehi*.

10. Şi bărbaţii din Iuda au zis: „Pentru ce v-aţi suit împotriva noastră?“ Şi ei au zis: „Ne-am suit ca să-l legăm pe Samson, ca să-i facem cum ne-a făcut el nouă“.

11. Şi trei mii de bărbaţi din Iuda au coborât la crăpătura stâncii Etam şi au zis lui Samson: „Nu ştii că filistenii stăpânesc* peste noi? Şi pentru ce ne-ai făcut aceasta?“ Şi el le-a zis: „Cum mi-au făcut, aşa le-am făcut“.

12. Şi ei i-au zis: „Am coborât să te legăm, ca să te dăm în mâna filistenilor“. Şi Samson le-a zis: „Juraţi-mi că nu vă veţi arunca voi înşivă asupra mea“.

13. Şi i-au vorbit, zicând: „Nu; ci te vom lega şi te vom da în mâna lor, dar hotărât, nu te vom omorî“. Şi l-au legat cu două funii noi şi l-au scos din stâncă.

14. Când a venit la Lehi, filistenii l-au întâmpinat strigând împotriva lui. Şi Duhul* Domnului a venit peste el şi funiile care erau pe braţele lui s-au făcut ca nişte fire de in care sunt arse cu foc şi legăturile lui s-au dezlegatLit. „s-au topit“ de pe mâinile lui.

15. Şi el a găsit o falcă de măgar neuscată şi şi-a întins mâna şi a luat-o şi a ucis* cu ea o mie de oameni.

16. Şi Samson a zis:

„Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămeziJoc de cuvinte; în ebraică, „măgar“ şi „grămadă“ sunt redate prin acelaşi cuvânt;

cu o falcă de măgar am ucis o mie de bărbaţi“.

17. Şi a fost aşa: când a terminat de vorbit, a aruncat falca din mâna lui şi a numit acel loc Ramat-LehiDealul fălcii.

Samson bea apă din stâncă

18. Şi îi era foarte sete şi a chemat* pe Domnul şi a spus: „Tu ai dat* prin mâna robului Tău această mare victorie; şi acum să mor de sete şi să cad în mâna celor necircumcişi?“

19. Şi Dumnezeu a despicat scobitura stâncii care era în Lehi şi a ieşit apă din ea. Şi el a băut şi suflarea i-a revenit* şi a trăit. De aceea s-a numit En-HacoreIzvorul celui care cheamă, care este în Lehi până în ziua aceasta.

20. Şi el a judecat* pe Israel în zilele filistenilor douăzeci de ani.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)