Cartea judecătorilor

Capitolul 12

Pedepsirea efraimiţilor

1. Şi bărbaţii* lui Efraim s-au adunat şi au trecut spre nordSau „spre Ţafon“ şi i-au zis lui Iefta: „Pentru ce ai trecut să te lupţi cu fiii lui Amon şi nu ne-ai chemat să mergem cu tine? Îţi vom arde casa cu foc, peste tine“.

2. Şi Iefta le-a zis: „Eu şi poporul meu am fost în mare ceartăLit. „am fost un om de ceartă“ cu fiii lui Amon; şi v-am chemat, dar nu m-aţi salvat din mâna lor.

3. Şi, când am văzut că nu vrei să mă salvezi, mi-am pus viaţa* în jocLit. „mi-am pus viaţa (sau sufletul) în palmă (sau în mână)“ şi am trecut împotriva fiilor lui Amon şi Domnul i-a dat în mâna mea! Şi pentru ce v-aţi suit la mine în ziua aceasta, ca să vă luptaţi cu mine?“

4. Şi Iefta a adunat pe toţi bărbaţii Galaadului şi s-a luptat cu Efraim; şi bărbaţii Galaadului au bătut pe Efraim, pentru că au zis: „Voi, galaadiţiiLit. „Galaad“, sunteţi fugari* ai lui Efraim, în mijlocul lui Efraim, în mijlocul lui Manase!“

5. Şi galaadiţii au luat lui Efraim vadurile* Iordanului; şi a fost aşa: când fugarii lui Efraim ziceau: „Vreau să trec!“, bărbaţii Galaadului îi ziceau: „Eşti efraimit?“ Şi el zicea: „Nu!“

6. Atunci îi ziceau: „Spune acum «ŞiboletPârâu, Şuvoi»!“ Şi el zicea: „Sibolet“, pentru că nu putea să-l rostească bine. Şi îl luau şi îl înjunghiau la vadurile Iordanului. Şi au căzut în timpul acela patruzeci şi două de mii din Efraim.

7. Şi Iefta a judecat pe Israel şase ani. Şi Iefta galaaditul a murit şi a fost înmormântat într-una din cetăţile Galaadului.

Ibţan, Elon şi Abdon

8. Şi după el a judecat pe Israel Ibţan din Betleem.

9. Şi el a avut treizeci de fii şi treizeci de fiice pe care le-a măritat în afară; şi a adus de afară pentru fiii săi treizeci de fete. Şi a judecat pe Israel şapte ani.

10. Şi Ibţan a murit şi a fost înmormântat în Betleem.

11. Şi după el a judecat pe Israel Elon din Zabulon. Şi el a judecat pe Israel zece ani.

12. Şi Elon din Zabulon a murit şi a fost înmormântat în Aialon, în ţara lui Zabulon.

13. Şi după el a judecat pe Israel Abdon, fiul lui Hilel piratonitul.

14. Şi a avut patruzeci de fii şi treizeci de nepoţi, care călăreau pe şaptezeci de mânji* de măgăriţă. Şi el a judecat pe Israel opt ani.

15. Şi Abdon, fiul lui Hilel piratonitul, a murit şi a fost înmormântat în Piraton, în ţara lui Efraim, pe muntele* amaleciţilor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)