Cartea judecătorilor

Capitolul 14

Lupta lui Samson cu leul

1. Şi Samson a coborât la Timna* şi a văzut* o femeie în Timna, dintre fiicele filistenilor.

2. Şi s-a suit şi a spus tatălui său şi mamei sale, zicând: „Am văzut o femeie în Timna dintre fiicele filistenilor; şi acum* luaţi-mi-o de soţie“.

3. Şi tatăl său şi mama sa i-au spus: „Nu este între fiicele fraţilor* tăi şi în tot poporul meu nici o femeie, de te duci să iei soţie dintre filistenii cei necircumcişi*?“ Şi Samson a zis tatălui său: „Pe ea ia-mi-o, pentru că este potrivită în ochii mei“.

4. Şi tatăl său şi mama sa nu ştiau că lucrul acesta era* de la Domnul, pentru că el căuta o ocazie împotriva filistenilor. Şi pe timpul acela filistenii stăpâneau* peste Israel.

5. Şi Samson şi tatăl său şi mama sa au coborât la Timna. Şi au venit la viile din Timna. Şi, iată, un leu tânăr răcnea în calea lui.

6. Şi Duhul* Domnului a venitSau „a căzut“ peste el; şi el l-a sfâşiat cum se sfâşie un ied şi nu era nimic în mâna lui. Şi n-a spus tatălui său, nici mamei sale ce făcuse.

7. Şi a coborât şi a vorbit cu femeia aceea şi ea a fost bună în ochii lui Samson.

8. Şi s-a întors după un timp ca s-o ia şi s-a abătut să vadă trupul mort al leului; şi, iată, în trupul mort al leului era un roi de albine şi miere.

9. Şi a luat miere în mâinile sale şi a mers şi mânca mergând. Şi a venit la tatăl său şi la mama sa şi le-a dat şi ei au mâncat; dar nu le-a spus că scosese mierea din trupul mort al leului.

Căsătoria lui Samson

10. Şi tatăl său a coborât la femeia aceea. Şi Samson a făcut acolo un ospăţ, pentru că aşa obişnuiau tinerii să facă.

11. Şi a fost aşa: când l-au văzut ei, au luat treizeci de tovarăşi, şi ei erau cu el.

12. Şi Samson le-a zis: „Să vă pun înainte o ghicitoare*; dacă mi-o veţi explica lămurit în cele şapte* zile ale ospăţului şi o veţi ghici, atunci vă voi da treizeci de cămăşi subţiri şi treizeci de schimburi* de haine.

13. Dar dacă nu veţi putea să mi-o explicaţi, să-mi daţi voi mie treizeci de cămăşi subţiri şi treizeci de schimburi de haine“. Şi i-au zis: „Pune-ne înainte ghicitoarea ta, ca s-o auzim“.

14. Şi el le-a zis:

„Din cel care mănâncă a ieşit ce se mănâncă

şi din cel tare a ieşit dulceaţă“.

Şi în trei zile ei nu au putut să explice ghicitoarea.

15. Şi a fost aşa: a şaptea zi au zis soţiei lui Samson: „Înduplecă* pe soţul tău să ne explice ghicitoarea, ca să nu te ardem* cu foc, pe tine şi casa tatălui tău. Ca să ne prădaţi ne-aţi chemat, nu-i aşa?“

16. Şi soţia lui Samson a plâns înaintea lui şi a zis: „Tu mă urăşti* şi nu mă iubeşti. Ai pus înainte o ghicitoare fiilor poporului meu şi nu mi-ai explicat-o!“ Şi el i-a zis: „Iată, n-am explicat-o nici tatălui meu, nici mamei mele şi să ţi-o explic ţie?“

17. Şi ea a plâns înaintea lui şapte zile, cât au avut ospăţul. Şi a fost aşa: a şaptea zi, el i-a explicat-o, pentru că stăruia de el. Şi ea a explicat ghicitoarea fiilor poporului ei.

18. Şi, în ziua a şaptea, înainte de apusul soarelui, bărbaţii cetăţii i-au zis:

„Ce este mai dulce decât mierea?

Şi ce este mai tare decât un leu?“ Şi el le-a zis: „Dacă n-aţi fi arat cu juncana mea, n-aţi fi dezlegat ghicitoarea mea“.

19. Şi Duhul Domnului a venit* peste el şi el a coborât la Ascalon; şi a lovit dintre ei treizeci de bărbaţi şi le-a luat hainele şi a dat schimburile de haine celor care au dezlegat ghicitoarea. Şi mânia lui s-a aprins şi s-a suit la casa tatălui său.

20. Şi soţia lui Samson a fost* dată tovarăşului său, cu care el se împrietenise*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)