Epistola întâi către Corinteni

Capitolul 12

Darurile spirituale

1. Dar despre* cele spirituale, fraţilor, nu doresc să fiţi neştiutori.

2. Ştiţi că, atunci cândUnele ms. omit „atunci când“* eraţi dintre naţiuniPăgâni, eraţi duşi spre idolii* cei muţi, ca şi cum aţi fi fost mânaţiSau „după cum eraţi îndrumaţi“.

3. De aceea vă fac cunoscut că* nimeni, vorbind prinLit. „în“, cu sensul de „în puterea“ DuhulLit. nearticulat lui Dumnezeu, nu spune: „Isus să fie anatemaBlestemat; exclus, ca să fie judecat de Dumnezeu!“ Şi nimeni* nu poate spune: „Isus este Domn!“, decât prinLit. „în“, cu sensul de „în puterea“ DuhulLit. nearticulat Sfânt.

4. Dar sunt* deosebiri ale darurilorDaruri de har, însă este acelaşi* Duh;

5. şi sunt* deosebiri ale slujbelor, şi acelaşi Domn;

6. şi sunt deosebiri ale lucrărilor, dar esteUnele ms. omit acelaşi Dumnezeu, care lucrează* toate în toţi.

7. Dar* fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosSau „spre folosul tuturor“.

8. Pentru că unuia i se dă, prin Duhul, cuvânt* de înţelepciune; şi altuia, cuvânt* de cunoştinţă, potrivit aceluiaşi Duh;

9. şi altuia, credinţă*, în acelaşi Duh; şi altuia, daruriDaruri de har* de vindecare, în acelaşi Duh;

10. şi altuia, lucrări* de putere; şi altuia, profeţie*; şi altuia, deosebirea* duhurilor; şi altuia, feluriteLit. „feluri de“* limbi; şi altuia, interpretarea limbilor.

11. Dar toate acestea le lucrează unul şi acelaşi Duh, împărţind* fiecăruia în parte cum* vrea.

Trupul spiritual

12. Pentru că, după cum* trupul este unul singur şi are multe mădulare, iar toate mădularele trupuluiUnele ms. „unui trup“, fiind multe, sunt un singur trup, tot aşa* este şi Hristosul.

13. Pentru că, de asemenea, noi toţi am fost botezaţi de unSau „în puterea unui“* singur Duh într-un singur trup, fie* iudei, fie greci, fie robi, fie liberi; şi tuturor* ni s-a dat să bem dintr-unUnele ms. „într-un“ singur Duh.

14. Pentru că şi trupul nu este un singur mădular, ci multe.

15. Dacă piciorul ar spune: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup“, nu este pentru aceasta din trup?

16. Şi dacă urechea ar spune: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup“, nu este pentru aceasta din trup?

17. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?

18. Dar acum Dumnezeu a pus mădularele, pe fiecare din ele, în trup, după cum* a dorit.

19. Iar dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?

20. Dar acum sunt multe mădulare şi un singur trup.

21. Unele ms. ad. „Şi“ sau „Dar“Ochiul nu poate spune mâinii: „Nu am nevoie de tine“; sau, din nou, capul, picioarelor: „Nu am nevoie de voi“.

22. Ba mai mult, mădularele trupului care par a fi mai slabe sunt necesare.

23. Şi pe cele ale trupului, pe care le considerăm a fi de mai puţină onoare, pe acestea le înconjurăm cu mai multă onoare; şi cele ale noastre lipsite de frumuseţe au mai multă frumuseţe;

24. dar cele plăcute ale noastre nu au nevoie de împodobire. Dar Dumnezeu a întocmit trupul dând mai multă onoare celor lipsite de onoare,

25. ca să nu fie dezbinare în trup, ci pentru ca mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.

26. Şi, dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; dacă un mădular este glorificat, toate mădularele se bucură împreună.

27. Iar voi* sunteţi trup al lui Hristos, şi mădulare ale Sale fiecare în parte.

28. Şi Dumnezeu* a pus pe unii în adunare: întâi, apostoli*; al doilea, profeţi*; al treilea, învăţători; apoi puteri miraculoase; apoi daruriDaruri de har de vindecări, ajutorări*, cârmuiri*, felurite limbi.

29. Toţi sunt apostoli? Toţi, profeţi? Toţi, învăţători? Toţi au puteri miraculoase?

30. Toţi au daruriDaruri de har de vindecări? Toţi vorbesc în limbi? Toţi interpretează?

31. Să* doriţi deci stăruitor darurileDaruri de har mai mariUnele ms. „mai bune“; şi vă şi arăt o cale nespus mai bună.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)