Epistola întâi către Corinteni

Capitolul 3

Lucrarea şi responsabilitatea lucrătorilor

1. Şi eu, fraţilor, n-am putut să vă vorbesc ca unora spirituali, ci ca unora carnali, ca unor prunci* în Hristos.

2. V-am dat lapte* să beţi, Unele ms. ad. „şi“nu hrană tare, pentru că* încă n-o puteaţi primi, şi încă nici acum nu puteţi,

3. pentru că tot carnali sunteţi. Pentru că, atunci când* între voi este invidie şi ceartăUnele ms. ad. „şi neînţelegerii“, nu sunteţi voi carnali şi nu umblaţi voi în felul omului?

4. Deoarece, când unul spune: „Eu* sunt al lui Pavel!“ şi altul: „Eu, al lui Apolo!“, nu sunteţi voi oameniUnele ms. „carnali“?

5. Ce este deci Apolo? şi ce este PavelUnele ms. „Cine deci este Pavel şi cine Apolo, decât…?“? Slujitori* prin care aţi crezut şi după cum* i-a dat fiecăruia Domnul.

6. Eu* am plantat, Apolo* a udat, dar* Dumnezeu a dat creştere.

7. Aşa că nici* cel care plantează nu este nimic, nici cel care udă, ci Dumnezeu, care dă creştere.

8. Dar cel care plantează şi cel care udă sunt una; însă* fiecare va primi propria lui răsplată după propria lui muncă.

9. Pentru că* noi suntem împreună-lucrători ai lui Dumnezeu; voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidireaClădirea* lui Dumnezeu.

10. Potrivit* harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat, ca un arhitect înţelept, am pus temelia*, iar altul zideşte deasupra. Dar fiecare să* ia seama cum zideşte deasupra.

11. Pentru că nimeni nu poate să pună altă temelie decât cea* pusă, care* este Isus HristosUnele ms. „Hristosul“.

12. Iar dacă cineva zideşte deasupra pe aceastăUnele ms. omit temelie: aur, argint, pietre preţioase, lemne, fân, paie,

13. lucrarea fiecăruia* va fi arătată, pentru că ziua o va face cunoscut, pentru că se descoperă* în foc*; şi focul va dovediUnele ms. „focul însuşi va dovedi (sau va pune la încercare)“ cum este lucrarea fiecăruia.

14. Dacă lucrarea pe care a zidit-o cineva deasupra va rămâne, el va primi o răsplată.

15. Dacă lucrarea cuiva va fi mistuită, el va suferi pierdere; însă el va fi mântuit, dar* aşa, ca prin foc.

16. Nu* ştiţi că voi sunteţi templulGr. „naos“, templul propriu-zis lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?

17. Dacă cineva distrugeSau „strică“ templulGr. „naos“, templul propriu-zis lui Dumnezeu, pe acela îl va distrugeSau „strică“ Dumnezeu; pentru că templul lui Dumnezeu este sfânt şi aşa sunteţi voi.

18. Nimeni* să nu se înşele pe sine însuşi: dacă cineva dintre voi gândeşte că este înţelept în veacul acesta, să se fac nebun, ca să fie înţelept.

19. Pentru că* înţelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu; pentru că este scris: „Cel* care prinde pe înţelepţi în viclenia lor“.

20. Şi din nou: „Domnul* cunoaşte gândurile celor înţelepţi, că sunt deşarte“.

21. De aceea nimeni* să nu se laude cuLit. „în“ oameni, pentru că toate sunt ale voastre:

22. fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lume, fie viaţă, fie moarte, fie cele prezente, fie cele viitoare, toate* sunt ale voastre;

23. şi voi, ai* lui Hristos, iar Hristos, al lui Dumnezeu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)