Epistola întâi către Corinteni

Capitolul 5

Disciplinarea imoralităţii în Corint

1. Se aude pretutindeni că este curvie între voi, şi o astfel de curvie cum nu esteUnele ms. ad. „numită“ nici chiar între* naţiuni, astfel încât* cineva să aibă pe soţia tatălui său.

2. Şi* voi v-aţi îngâmfat şi nu v-aţi* mâhnit, mai degrabă, pentru ca acela care a făcut lucrul acesta să fie dat afară din mijlocul vostru.

3. Pentru că eu*, Unele ms. ad. „ca“fiind absent în trup, dar prezent în duh, am judecat deja, ca fiind prezent, pe acela care a înfăptuit astfel acest lucru;

4. în Numele Domnului nostru Isus HristosUnele ms. omit „Hristos“ (fiind adunaţi împreună, voi şi duhul meu, cu* puterea Domnului nostru Isus HristosUnele ms. omit „Hristos“):

5. să-l* daţi pe unul ca acesta lui Satan*, spre nimicirea cărnii, pentru ca duhul să fie mântuit în ziua Domnului IsusUnele ms. omit „Isus“.

6. Lauda* voastră nu este bună. Nu ştiţi că puţin* aluat dospeşte toată plămădeala?

7. ÎndepărtaţiLit. „Curăţaţi“; unele ms. ad. „deci“ aluatul vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, după cum voi sunteţi fără aluat. Pentru că şi paştele* nostru, Hristos*, a fost jertfitUnele ms. ad. „pentru noi“;

8. de aceea să* ţinem sărbătoarea nu* cu aluat vechi, nici cu* aluat de răutate şi de viclenie, ci cu azimele curăţiei şi ale adevărului.

9. V-am scris în epistolă să* nu vă însoţiţi cu curvari;

10. Unele ms. ad. „şi“nu cu curvarii lumii* acesteia, sau cu cei lacomi de bani şiUnele ms. „sau“ hrăpăreţi, sau idolatri, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din* lume.

11. Dar acum v-am scris să nu vă însoţiţi cu* vreunul care, numit frate, este curvar, sau lacom de bani, sau idolatru, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu* unul ca acesta nici măcar să nu mâncaţi.

12. Pentru că ce am eu să-i judecUnele ms. ad. „şi“ pe cei* de afară? Nu-i judecaţi voi pe cei* dinăuntru?

13. Dar pe cei de afară îi judecăUnele ms. „îi va judeca“ Dumnezeu. Unele ms. ad. „Şi“Înlăturaţi pe cel rău* dintre voi înşivă!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)