Epistola întâi către Corinteni

Capitolul 2

Mărturia lui Pavel la Corint

1. Şi eu, când am venit la voi, fraţilor, n-am* venit cu superioritatea cuvântului sau a înţelepciunii, vestindu-vă mărturia* lui Dumnezeu.

2. Pentru că m-am hotărât să nu ştiu între voi altceva decât* pe Isus Hristos şi pe El răstignit.

3. Şi eu am* fost la voi în* slăbiciune şi în teamă şi în mare tremur;

4. şi cuvântul meu şi predicarea mea nu* stăteau în cuvintele convingătoare ale înţelepciuniiUnele ms. ad. „omeneşti“, ci* în dovada Duhului şi a puterii,

5. încât credinţa voastră să nu fie în înţelepciunea oamenilor, ci în puterea* lui Dumnezeu.

6. Şi vorbim înţelepciune între cei* desăvârşiţiSau „maturi în credinţă“; însă înţelepciune* nu a veacului acestuia, nici a stăpânitorilor veacului acestuia, care* vor fi desfiinţaţi.

7. Ci vorbim înţelepciunea lui Dumnezeu care este în taină, ascunsă, pe care* Dumnezeu a rânduit-o mai înainteSau „a predestinat-o“ de veacuri spre gloria noastră:

8. pe care* nici unul din stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o (pentru că, dacă* ar fi cunoscut-o, nu L-ar fi răstignit pe Domnul gloriei).

9. Dar, după cum este scris: „Ceea* ce ochiul nu a văzut şi urechea nu a auzit şi la inima omului nu s-a suit este ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru aceia care-L iubesc“.

10. Iar nou Dumnezeu ni* le-a descoperit prin Duhul SăuUnele ms. omit, pentru că Duhul cercetează toate, chiar adâncimile lui Dumnezeu.

11. Pentru că cine dintre oameni ştie lucrurile omului, decât* duhul omului, care este în el? Astfel* şi lucrurile lui Dumnezeu, nimeni nu le cunoaşte, decât Duhul lui Dumnezeu.

12. Dar noi am primit nu duhul lumii, ci Duhul* care este de la Dumnezeu, ca să cunoaştem lucrurile care ne-au fost dăruite de Dumnezeu:

13. despre care şi vorbim, nu în cuvinte învăţate prin înţelepciune omenească, ci în cele învăţate prin DuhulLit. nearticulat; unele ms. ad. „Sfânt“, explicând cele spirituale prin mijloace spirituale.

14. Dar *omul naturalSufletesc, omul animat numai de sufletul său creat, fără învăţătura şi puterea Duhului Sfânt nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, deoarece* sunt nebunie pentru el; şi* nu le poate cunoaşte, pentru că ele se judecă spiritual;

15. dar cel spiritual* judecă toate lucrurile şi el nu este judecat de nimeni.

16. Pentru că* „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?“ Noi* însă avem gândul lui Hristos.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)