Epistola întâi către Corinteni

Capitolul 10

Învăţăminte din istoria lui Israel

1. Pentru căUnele ms. „Dar“; alte ms. „Mai mult“ nu vreau, fraţilor, să fiţi neştiutori că părinţii noştri toţi erau sub nor* şi toţi au trecut prin mare*;

2. şi toţi au fost botezaţiUnele ms. „s-au botezat“ pentru Moise în nor şi în mare;

3. şi toţi au mâncat aceeaşi hrană* spirituală;

4. şi toţi au băut aceeaşi băutură* spirituală, pentru că beau dintr-o stâncă spirituală care îi urma (şi stânca era Hristosul).

5. Totuşi cei mai mulţi dintre ei nu I au plăcut lui Dumnezeu, pentru că au fost ucişi* în pustiu.

6. Şi acestea au devenit pildeSau „tipuri“, „imagini“ pentru noi, ca să nu fim poftitori de rele, cum* au poftit şi ei.

7. Nici nu* fiţi idolatri, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul* s-a aşezat să mănânce şi să bea şi s-au ridicat să joace“.

8. Nici să* nu curvim, cum au curvit unii dintre ei şi, într o singură zi, au* căzut douăzeci şi trei de mii.

9. Nici să* nu-L ispitim pe HristosUnele ms. „Domnul“, cum L-au ispititUnele ms. ad. „şi“ unii dintre ei şi au* pierit prin şerpi.

10. Nici să* nu murmuraţi, cum au murmuratUnele ms. ad. „şi“ unii dintre ei şi au* pierit prin Nimicitorul*.

11. Şi toateUnele ms. omit acestea li se întâmplau ca pildeSau „tipuri“, „imagini“ şi au* fost scrise pentru avertizarea noastră, peste care* au ajuns sfârşiturile veacurilor.

12. Aşa că cel* care gândeşte că stă în picioare să fie atent să nu cadă.

13. Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost omenească; şi credincios* este Dumnezeu, care nu* va îngădui să fiţi ispitiţi peste ce puteţi, ci, împreună cu ispita, va pregătiLit. „va face“* şi scăparea, ca voiUnele ms. omito puteţi răbda.

Masa Domnului

14. De aceea, preaiubiţii mei, fugiţi* de idolatrie.

15. Vorbesc ca unora cu judecatăSau „chibzuiţi“*: judecaţi voi ce spun.

16. Paharul* binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este el comuniune cu sângele lui Hristos? Pâinea*, pe care o frângem, nu este ea comuniune cu trupul lui Hristos?

17. Pentru că noi*, cei mulţi, suntem o singură pâine, un singur trup, pentru că toţi luăm parte dintr-o singură pâine.

18. Uitaţi-vă la Israelul* după carne*: cei care mănâncă jertfele, nu sunt ei* părtaşi cu altarul?

19. Deci ce spun eu? Că* ceea ce este jertfit unui idol este ceva? Sau că un idol este ceva? Unele ms. inversează ordinea întrebărilor; alte ms. omit „Sau că un idol este ceva?“

20. Dar ceea ce jertfesc eiUnele ms. „naţiunile“, jertfesc* demonilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi părtaşi cu demonii.

21. Nu* puteţi bea paharul Domnului şi paharul* demonilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa demonilor.

22. Sau* Îl provocăm pe Domnul la gelozie? Suntem* noi mai tari decât El?

Conştiinţă şi libertate spre folos

23. ToateUnele ms. ad. „îmi“* sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. ToateUnele ms. ad. „îmi“ sunt îngăduite, dar nu toate zidesc.

24. Nimeni* să nu caute folosul său, ciUnele ms. ad. „fiecare“ pe al altuia.

25. Mâncaţi orice* se vinde în măcelărie, necercetând ceva din cauza conştiinţei.

26. Pentru că „al* Domnului este pământul şi tot ce cuprinde elLit. „plinătatea lui““.

27. Dar, dacă cineva dintre cei necredincioşi vă invită, şi vreţi să mergeţi, mâncaţi tot ce* vă este pus înainte, necercetând ceva din cauza conştiinţei.

28. Iar dacă cineva vă spune: „Aceasta este jertfităUnele ms. ad. „unui dumnezeu“; alte ms. „unui idol““, nu mâncaţi, din cauza* celui care v-a atenţionat şi din cauza conştiinţeiUnele ms. ad. „pentru că «al Domnului este pământul şi plinătatea lui»“.

29. Spun însă nu de conştiinţa ta, ci a altuia. Pentru că de ce* să fie judecată libertatea mea de conştiinţa altuia?

30. DacăUnele ms. „Iar dacă“ eu iau parte cu mulţumire, de ce sunt insultatSau „hulit“ pentru aceea pentru care* eu mulţumesc?

31. Deci*, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie orice faceţi, faceţi toate pentru gloria lui Dumnezeu.

32. Nu* daţi prilej de poticnire nici iudeilor, nici grecilor, nici Adunării* lui Dumnezeu,

33. după cum şi eu* caut să plac tuturor în toate, căutând nu folosul meu, ci pe al celor mulţi, ca să fie mântuiţi.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)