Epistola întâi către Corinteni

Capitolul 1

Salut introductiv

1. Pavel, apostol chemat* de Isus Hristos prin* voia lui Dumnezeu, şi fratele Sosten*,

2. către adunarea lui Dumnezeu care este în Corint, către cei* sfinţiţi* în Hristos Isus, sfinţi chemaţiPrin chemare divină*, împreună cu toţi cei care, în orice loc, cheamă* Numele Domnului* nostru Isus Hristos, Domn şi al lor şi* al nostru:

3. Har* vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos!

Mulţumirea apostolului

4. Mulţumesc* Dumnezeului meuUnele ms. omit întotdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos Isus;

5. pentru că în* toate aţi fost îmbogăţiţi în El, în orice cuvânt şi în orice cunoştinţă

6. (după cum mărturia* lui Hristos a fost întărit înSau „între“ voi),

7. astfel încât nu vă lipseşte nici un dar al harului, aşteptând* descoperirea Domnului nostru Isus Hristos,

8. care vă* va şi întări până la sfârşit, ca* să fiţi de neînvinuit în ziua Domnului nostru Isus Hristos.

9. Credincios* este Dumnezeu, prin care aţi fost chemaţi la comuniunea* cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.

Îndemn la unitate deplină

10. Vă îndemnVă rog dar, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să* vorbiţi toţi în acelaşi fel şi să nu fie dezbinări între voi, ci să fiţi desăvârşit uniţi în acelaşi gând şi în aceeaşi părere.

11. Pentru că mi s-a arătat despre voi, fraţii mei, prin ai Cloei, că între voi sunt certuri.

12. Vorbesc dar despre aceasta, că fiecare* dintre voi zice: – „Eu sunt al lui Pavel!“ „Şi eu, al lui Apolo!“* – „Şi eu, al lui Chifa!“* – „Şi eu, al lui Hristos!“

13. Este Hristos* împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau pentru numele lui Pavel aţi fost botezaţi?

14. Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe nici unul dintre voi, afară de Crisp* şi de Gaiu*,

15. pentru ca nimeni să nu spun că am botezatUnele ms. „aţi fost botezaţi“ pentru numele meu.

16. Da, am botezat şi casa lui Ştefana*; încolo, nu ştiu dacă am mai botezat pe altcineva.

Înţelepciunea lui Dumnezeu şi nebunia lumii

17. Pentru că Hristos nu m-a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia; nu* în înţelepciunea cuvântului, ca să nu fie făcută zadarnică crucea lui Hristos.

18. Deoarece cuvântul cruciiSau „cuvântul care vorbeşte despre cruce“ este nebunie* pentru cei* care pier; dar pentru noi, care* suntem mântuiţi, este puterea* lui Dumnezeu.

19. Pentru că este scris: „Voi nimici* înţelepciunea înţelepţilor şi voi înlătura priceperea celor pricepuţi“.

20. Unde* este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este certăreţul veacului acestuia? N-a* făcut Dumnezeu nebună înţelepciunea lumii acesteiaUnele ms. omit?

21. Pentru că*, întrucât, în înţelepciunea lui Dumnezeu, lumea prin înţelepciune nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu a binevoit, prin nebunia predicăriiAici: mesajul, lucrul predicat, să-i mântuiască pe cei care cred.

22. Pentru că iudeii*, în adevăr, cer semneUnele ms. „un semn“ şi grecii caută înţelepciune,

23. dar noi Îl predicăm pe Hristos răstignit: pentru iudei*, poticnire; şi pentru naţiuniUnele ms. „greci“, nebunie;

24. dar pentru cei chemaţi, şi iudei şi greci, Hristos este puterea* lui Dumnezeu şi înţelepciunea* lui Dumnezeu.

25. Pentru că nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.

26. Pentru că, uitaţi-vă la chemarea voastră, fraţilor: că nu* sunt mulţi înţelepţi potrivit cărnii, nu mulţi puternici, nu mulţi de neam ales.

27. Dar Dumnezeu a ales lucrurile* nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cei înţelepţi. Şi Dumnezeu a ales pe cele slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari;

28. şi Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii şi pe cele dispreţuite şiUnele ms. omit pe cele care* nu sunt, ca* să desfiinţeze pe cele care sunt;

29. ca* nici o făpturăLit. „carne“ să nu se laude înaintea lui DumnezeuUnele ms. „înaintea Lui“.

30. Iar din El, voi sunteţi în Hristos Isus, care a fost făcut pentru noi înţelepciune* de la Dumnezeu şi dreptate* şi sfinţenieSau „sfinţire“* şi răscumpărare*,

31. pentru ca, după cum este scris, „Cine* se laudă să se laude în Domnul“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)