Evanghelia după Marcu

Capitolul 16

Învierea lui Isus (Mt 28.1-8;Lc 24.1-12;In 20.1-18)

1. Şi, după ce a trecut sabatul, Maria din Magdala, şi Maria, mama lui Iacov, şi Salome au* cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă.

2. Şi dis-de-dimineaţă, în* întâia zi a săptămânii, ele ·au venit la mormânt, pe când răsărea soarele.

3. Şi ziceau între ele: „Cine ne va răsturna piatra de la uşa mormântului?“

4. Şi, privind în sus, ·au văzut că piatra fusese răsturnată; pentru că era foarte mare.

5. Şi*, intrând în mormânt, au văzut pe un tânăr şezând în dreapta, îmbrăcat în veşmânt lung, alb; şi s-au înspăimântat;

6. dar el* ·le-a spus: „Nu vă înspăimântaţi! Îl căutaţi pe Isus Nazarineanul, Cel răstignit. El a înviat! Nu este aici. Iată locul unde fusese pus.

7. Dar duceţi-vă, spuneţi ucenicilor Săi şi lui Petru că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea, după cum* v-a spus“.

8. Şi au ieşitUnele ms. ad. „în grabă“ şi au fugit de la mormânt; şi le-a cuprins tremur şi uimire; şi n-au spus nimănui nimic, pentru că se temeau.

Isus după înviere (Mt 28.9-10;Mt 28.16-20;Lc 24.13-53)

9. Unele ms. omit versetele 9-20Iar după ce a înviat dis-de-dimineaţă, în întâia zi a săptămânii, S-a* arătat întâi Mariei din Magdala, din* care scosese şapte demoni.

10. Ea* a mers şi a vestit acestea celor care fuseseră cu El, care jeleau şi plângeau.

11. Şi ei*, auzind că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut.

12. Şi, după acestea, li S-a arătat cu altă înfăţişare la* doi dintre ei, pe când erau pe drum, ducându-se la câmp.

13. Şi ei au mers şi au vestit celorlalţi; nici pe ei nu i-au crezut.

14. Unele ms. ad. „Şi“ sau „Dar“După aceea*, pe când stăteau la masă, li S-a arătat celor unsprezece şi i-a mustrat pentru necredinţa lor şi împietrirea inimii lor, pentru că nu i-au crezut pe cei care-L văzuseră înviatUnele ms. ad. „dintre morţi“.

15. Şi* le-a spus: „Mergeţi în toată lumea şi* predicaţi Evanghelia la toată creaţia.

16. Cine* va crede şi va fi botezat va fi mântuit; şi* cine nu va crede va fi condamnat.

17. Şi aceste semne îi vor însoţi pe cei care vor crede: în* Numele Meu vor scoate demoni; vor* vorbi în limbi noi;

18. vor ridica în mână şerpi*; şi, dacă vor bea ceva de moarte, Unele ms. ad. „nicidecum“nu-i va vătăma; vor* pune mâinile peste cei bolnavi, şi ei se vor face bine“.

Înălţarea lui Isus

19. DomnulUnele ms. ad. „Isus“; alte ms. omit „Domnul“ deci, după* ce le-a vorbit, a* fost înălţatLit. „primit sus“ la cer şi S-a* aşezat la dreapta lui Dumnezeu.

20. Şi ei, plecând, au predicat pretutindeni, Domnul lucrând cu ei şi* întărind cuvântul prin semnele care-l urmau. AminUnele ms. omit „Amin“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)