Evanghelia după Luca

Capitolul 1

Introducere

1. Întrucât mulţi au încercat să alcătuiască o istorisire a faptelor deplin crezute printre noi,

2. aşa cum* ni le-au transmis cei care de la* început au fost martori oculari şi slujitori ai Cuvântului,

3. mi s-a părut* bine şi mie, care am cercetat de la început toate acestea cu exactitate, să ţi le scriu în ordine*, preaalesule* Teofil,

4. ca* să cunoşti certitudinea lucrurilorSau „cuvintelor“ în care ai fost învăţat.

Vestirea naşterii lui Ioan Botezătorul

5. Era în* zilele lui Irod, împăratul Iudeii, un preot cu numele Zaharia, din* ceata lui Abia, şi soţia lui era dintre fiicele lui Aaron, şi numele ei era Elisabeta.

6. Şi amândoi erau drepţi* înaintea lui Dumnezeu, umblând fără vină în toate poruncile şi rânduielile Domnului.

7. Şi nu aveau copil, pentru că Elisabeta era sterilă; şi amândoi erau înaintaţi în vârstă.

8. Şi a fost că, pe când slujea el ca preot înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui,

9. i-a căzut la* sorţi, după obiceiul preoţiei, să intre în templulGr. „naos“, templul propriu-zis Domnului, ca să ardă* tămâie.

10. Şi toată mulţimea poporului se ruga afară, la* ceasul tămâierii.

11. Şi un înger al Domnului i s-a arătat, stând la dreapta altarului* tămâierii.

12. Şi Zaharia, văzându-l, s-a* tulburat şi l-a cuprins teamaLit. „teamă a căzut peste el“.

13. Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme, Zaharia, pentru că cererea ta a fost ascultată şi soţia ta, Elisabeta, îţi va naşte un fiu şi îi vei* pune numele IoanÎnseamnă „Domnul este îndurător“.

14. Şi el îţi va fiSau „Şi vei avea“ bucurie şi veselie şi mulţi* se vor bucura de naşterea lui.

15. Pentru că va fi mare înaintea Domnului şi nu* va bea nici vin, nici băutură tare; şi va fi umplut de Duh Sfânt chiar* din pântecele mamei sale.

16. Şi* pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor.

17. Şi el va* merge înaintea Lui în duhulLit. nearticulat şi putereaLit. nearticulat lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi pe cei neascultători laSau „după“ înţelepciuneaÎnţelepciune practică celor drepţi, ca să pregătească pentru Domnul un popor binevoitor“.

18. Şi Zaharia i-a zis îngerului: „După ce* voi cunoaşte aceasta? Pentru că eu sunt bătrân şi soţia mea este înaintată în vârstă“.

19. Şi îngerul, răspunzând, i-a spus: „Eu sunt GabrielÎnseamnă „Puternicul lui Dumnezeu“*, care stauSau „cel care stă“ înaintea lui Dumnezeu, şi am fost trimis să-ţi vorbesc şi să-ţi aduc această veste bunăSau „Evanghelie“; sau „să-ţi aduc vestea bună a acestor lucruri“.

20. Şi, iată, vei* fi mut şi nu vei putea vorbi, până în ziua în care vor fi acestea, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor“.

21. Şi poporul îl aştepta pe Zaharia şi se mira de întârzierea lui în templuGr. „naos“, templul propriu-zis.

22. Iar când a ieşit, nu putea să le vorbească; şi au înţeles că văzuse o viziune în templuGr. „naos“, templul propriu-zis. Şi el le făcea semne şi a rămas mut.

23. Şi a fost că, după ce s-au încheiat zilele* slujirii sale, a plecat acasă.

24. Şi, după aceste zile, Elisabeta, soţia lui, a rămas însărcinată şi s-a ascuns cinci luni, spunând:

25. „Aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a privit spre mine, ca să-mi* ridice ruşinea dintre oameni“.

Vestirea naşterii lui Isus

26. Şi, în luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de la Dumnezeu într-o cetate a Galileii, al cărei nume era Nazaret,

27. la o fecioară logodită* cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David; şi numele fecioarei era Maria.

28. Şi îngerul a venit la ea şi i-a spus: „Bucură-teFormulă prescurtată de salut*, cea căreia i s-a dat har! Domnul* este cu tine, binecuvântată eşti tu între femeiUnele ms. omit „binecuvântată eşti tu între femei“!“

29. Dar eaUnele ms. ad. „văzându-l s-a tulburat* mult la cuvântul luiUnele ms. omit „lui“; alte ms. omit „la cuvântul lui“ şi se gândea în sine ce fel de salut să fie acesta.

30. Şi îngerul i-a spus: „Nu te teme, Maria, pentru că ai găsit har la Dumnezeu!

31. Şi*, iată, vei zămisli în pântece şi vei naşte un Fiu şi Îi vei pune* numele IsusYAHVE MÂNTUITOR.

32. El va fi mare şi* Se va chema Fiu al Celui Preaînalt; şi* Domnul Dumnezeu Îi va da tronul lui David, tatăl Său;

33. şi va* împărăţi peste casa lui Iacov pentru totdeauna şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit“.

34. Dar Maria i-a zis îngerului: „Cum va fi aceasta, pentru că eu nu cunosc bărbat?“

35. Şi îngerul, răspunzând, i-a spus: „Duh Sfânt* va veni peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, de aceea şi Sfântul care Se va naşteUnele ms. ad. „din tine“ Se va chema Fiu* al lui Dumnezeu.

36. Şi, iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită sterilă;

37. pentru că* nici un lucru nu va fi imposibil la DumnezeuSau „nici un cuvânt de la Dumnezeu nu va fi fără putere““.

38. Şi Maria a spus: „Iată roaba Domnului; fie-mi după cuvântul tău!“ Şi îngerul a plecat de la ea.

Vizita Mariei la Elisabeta

39. Şi Maria, ridicându-se în zilele acelea, a plecat în grabă în* ţinutul muntos, spre o cetate a lui Iuda,

40. şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta.

41. Şi a fost că, auzind Elisabeta salutul Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei; şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt

42. şi a strigat cu glas tare şi a spus: „Binecuvântată* eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău!

43. Şi de unde aceasta pentru mine, ca să vină la mine mama Domnului meu?

44. Pentru că, iată, cum mi-a răsunatLit. „a venit“ în urechi glasul salutului tău, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu.

45. Şi ferice de aceea care a crezut, pentru că va fi o împlinire a celor vorbite ei de la Domnul“.

Cântarea Mariei

46. Şi Maria a spus: „Sufletul meu preamăreşte* pe Domnul

47. şi duhul mi s-a bucurat în Dumnezeu, Mântuitorul meu,

48. pentru că a privit* la starea smerită a roabei Sale. Pentru că, iată, de acum toate generaţiile mă* vor numi fericită,

49. pentru că Cel Puternic mi-a* făcut lucruri mari; şi sfânt* este Numele Său;

50. şi îndurarea* Lui este pentru generaţii şi generaţiiUnele ms. „pentru generaţiile generaţiilor“; sau „din generaţii în generaţii“, pentru cei care se tem de El.

51. El a lucrat putere* cu braţul Său; i-a risipit* pe cei mândri în gândul inimii lor.

52. I-a dat jos* pe cei puternici de pe tronuri şi i-a înălţat pe cei smeriţi.

53. Pe* cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi şi pe cei bogaţi i-a scos afară fără nimic.

54. L-a ajutat pe Israel, slujitorul Său, ca să-Şi aducă aminte* de îndurare

55. (după cum* le-a vorbit părinţilor noştri), faţă de Avraam şi sămânţa lui, pentru totdeauna“.

56. Şi Maria a rămas împreună cu ea cam trei luni; şi s-a întors acasă.

Naşterea lui Ioan Botezătorul

57. Iar Elisabetei i s-a împlinit timpul să nască şi a născut un fiu.

58. Şi vecinii şi rudele ei au auzit că Domnul Şi-a mărit îndurarea faţă de ea şi se* bucurau împreună cu ea.

59. Şi a fost că, în* ziua a opta, au venit să-i facă circumcizie copilaşului şi-l numeau Zaharia, după numele tatălui său.

60. Şi mama lui, răspunzând, a spus: „Nu*, ci se va chema Ioan“.

61. Şi ei i-au zis: „Nu este nimeni dintreUnele ms. „între“ rudele tale care se cheamă cu acest nume“.

62. Şi i-au făcut semne tatălui său, cum ar vrea să fie numit.

63. Şi, cerând o tăbliţă de scris, a scris, spunând: „Ioan este numele lui“. Şi toţi s-au minunat.

64. Şi gura* i s-a deschis îndată, şi limba lui, şi vorbea, binecuvântându-L pe Dumnezeu.

65. Şi teama i-a cuprins pe toţi cei care locuiau împrejurul lor; şi în tot ţinutul* muntos al Iudeii se vorbea despre toate cuvintele acestea.

66. Şi toţi cei care le auzeau le puneau* în inima lor, spunând: „Ce va fi oare copilaşul acesta?“ Şi mâna* Domnului era cu el.

Profeţia lui Zaharia

67. Şi Zaharia, tatăl său, s-a* umplut de Duh Sfânt şi a profeţit, spunând:

68. „Binecuvântat* este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că* a cercetat şi a făcut răscumpărare pentru poporul Său;

69. şi* ne-a ridicat un cornSimbol al tăriei –1Sam 2.10 de mântuire în casa lui David, slujitorul Său,

70. după cum* a vorbit prin gura sfinţilor Săi profeţi care au fost de la începutLit. „din veac“:

71. «Mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor celor care ne urăsc»,

72. ca* să împlineascăSau „să facă“, „să lucreze“ îndurare cu părinţii noştri şi să-Şi aducă aminte de legământul Său cel sfânt,

73. de jurământul* pe care i l-a jurat lui Avraam, tatăl nostru,

74. ca, salvaţi din mâna vrăjmaşilor noştriUnele ms. omit, să ne dea să-I slujim* fără teamă,

75. în* sfinţenie şi dreptate înaintea Lui, în toate zileleUnele ms. ad. „vieţii“ noastre.

76. Şi tu, copilaşule, vei fi chemat profet al Celui Preaînalt, pentru că* vei merge înaintea feţei Domnului, ca să-I pregăteşti căile,

77. ca să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii prinLit. „în“* iertarea păcatelor lor,

78. datorită adânculuiLit. „lăuntrului“ îndurării Dumnezeului nostru, în care ne-a cercetat răsăritulRăsăritul soarelui* din înălţime,

79. ca să-i* lumineze pe cei care stau în întuneric şi în umbra morţii, ca să ne conducă picioarele pe calea păcii“.

80. Şi copilaşul* creştea şi se întărea în duh. Şi a fost* în pustiuri până în ziua arătării lui înaintea lui Israel.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)