Evanghelia după Marcu

Capitolul 2

Vindecarea unui paralitic (Mt 9.1-8;Lc 5.17-26)

1. Şi a intrat din nou în Capernaum, după câteva zile, şi s-a auzit că este în casă.

2. Şi îndată s-au adunat mulţi, încât nu mai era loc nici la uşă; şi El le vestea Cuvântul.

3. Şi au venit la El nişte oameni aducând un paralitic purtat de patru inşi;

4. şi, neputând să se apropie de El, prin mulţime, au descoperit acoperişul unde era El şi, desfăcându-l, au coborât patulLit. „patul mic“ pe care zăcea paraliticul.

5. Iar Isus, văzându-le credinţa, i-a spus paraliticului: „Copile, păcatele taleUnele ms. ad. „îţi“ sunt iertate“.

6. Dar erau acolo unii dintre cărturari, şezând şi gândind în inimile lor:

7. „Pentru ce vorbeşte Acesta astfel? Huleşte! Unele ms. „Pentru ce vorbeşte El hule astfel?“ Cine* poate să ierte păcatele, decât Unul singur, Dumnezeu?“

8. Şi îndată Isus, cunoscând* în duhul Său că astfel gândesc ei în sinea lor, le-a spus: „De ce gândiţi acestea în inimile voastre?

9. Ce* este mai uşor, a spune paraliticului: «Iertate îţiUnele ms. omit sunt păcatele», sau a spune: «Ridică-te şiUnele ms. omit ia-ţi patul şi umblă»?

10. Dar, ca să ştiţi că Fiul Omului are autoritateSau „putere“ pe pământ să ierte păcatele“, i-a zis paraliticului:

11. „Ţie îţi spun: «Ridică-te, Unele ms. ad. „şi“ia-ţi patul şi du-te acasă!»“

12. Şi s-a ridicat îndată şi, luându-şiUnele ms. „luând“ patul, a ieşit înaintea tuturor, încât toţi erau uimiţi şi-L glorificau pe Dumnezeu, spunând: „Niciodată n-am văzut aşa ceva!“

Chemarea lui Levi (Mt 9.9-13;Lc 5.27-32)

13. Şi El a ieşit din nou lângă mare şi toată mulţimea venea la El şi El îi învăţa.

14. Şi, trecând pe acolo, l-a văzut pe Levi, al lui Alfeu, şezând la vamă, şi i-a spus: „Urmează-Mă!“ Şi el s-a ridicat şi L-a urmat.

15. Şi a fost că, pe* când stătea la masă în casa lui, mulţi vameşi şi păcătoşi erau la masă cu Isus şi cu ucenicii Săi; pentru că erau mulţi şi Îl urmau.

16. Şi cărturarii şi fariseii, văzându-L mâncând cu păcătoşii şi cu vameşiiUnele ms. „cu vameşii şi păcătoşii“, au spus ucenicilor Săi: „De ce mănâncă şi beaUnele ms. omit „şi bea“ cu vameşii şi păcătoşii?“

17. Şi Isus, auzind, le-a spus: „Nu* cei sănătoşiSau „tari“ au nevoie de doctor, ci cei care sunt bolnavi. N-am venit să chem pe cei drepţi, ci pe păcătoşiUnele ms. ad. „la pocăinţă““.

Postul (Mt 9.14-17;Lc 5.33-39)

18. Şi ucenicii lui Ioan şi fariseiiUnele ms. „şi cei ai fariseilor“ posteau; şi ei·au venit şi I-au spus: „De ce ucenicii lui Ioan şi ucenicii fariseilorUnele ms. „şi ai fariseilor“ postesc, iar ucenicii Tăi nu postesc?“

19. Şi Isus le-a spus: „Pot să postească prietenii mireluiLit. „fiii camerei de nuntă“ în timp ce mirele este cu ei? Cât timp îl au pe mire cu ei, nu pot să postească.

20. Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei şi atunci vor posti în ziua aceeaUnele ms. „în zilele acelea“.

21. Nimeni nu coase un petic de stofă nouă la o haină veche; dacă ar coaseLit. „altfel“, peticul nou rupe din cea veche şi se face o ruptură mai rea.

22. Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; dacă ar puneLit. „altfel“, vinulUnele ms. ad. „nou“ sparge burdufurile şi vinul se varsăUnele ms. „se pierde“ şi burdufurile se vor distrugeUnele ms. „şi vinul se pierde, şi burdufurile“; ci vinul nou se pune în burdufuri noiUnele ms. omit „ci vinul nou se pune în burdufuri noi““.

Isus, Domn al sabatului (Mt 12.1-8;Lc 6.1-5)

23. Şi a fost că, în sabat, El mergea prin semănături; şi ucenicii Săi, făcându-şi drum, au început să smulgă* spiceSau „au început să meargă, smulgând spice“.

24. Şi fariseii I-au spus: „Iată, de ce fac ei în sabat ce nu este permis?“

25. Şi El le-a spus: „N-aţi citit niciodată ce* a făcut David, când a avut nevoie şi a flămânzit, el şi cei care erau cu el?

26. cum a intrat în casa lui Dumnezeu, în zilele lui Abiatar, marele preotUnele ms. „mare preot“, şi a mâncat pâinile punerii înainte, pe care* nu este permis să le mănânce decât preoţii, şi a dat chiar şi celor care erau împreună cu el?“

27. Şi le-a spus: „Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat;

28. aşa că Fiul Omului este Domn* şi al sabatului“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)