Evanghelia după Marcu

Capitolul 13

Dărâmarea templului şi începutul durerilor (Mt 24.1-51;Lc 21.5-36)

1. Şi, pe când ieşea din templuGr. „hieron“, unul din ucenicii Săi ·I-a spus: „Învăţătorule, priveşte ce pietre şi ce clădiri!“

2. Şi Isus, răspunzândUnele ms. omit, i-a spus: „Vezi aceste clădiri mari? Nu* va fi lăsată piatră pe piatră care nu va fi dărâmată“.

3. Şi, pe când şedea El pe Muntele Măslinilor, în faţa templuluiGr. „hieron“, Petru şi Iacov şi Ioan şi Andrei L-au întrebat deoparte:

4. „Spune-ne* când vor fi acestea şi care este semnul când se vor împlini toate acestea“.

5. Şi Isus, răspunzându-leUnele ms. omit, a început să spună: „Vedeţi* să nu vă amăgească cineva.

6. Pentru căUnele ms. omit „Pentru că“ vor veni mulţi în Numele Meu, spunând: «Eu sunt»; şi vor amăgi pe mulţi.

7. Iar când veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie, să nu vă tulburaţi; pentru căUnele ms. omit „pentru că“ trebuie să fie toate acestea, dar nu va fi încă sfârşitul.

8. Pentru că se va ridica naţiune contra naţiune şi împărăţie contra împărăţie; şiUnele ms. omit vor fi cutremure în diferite locuri, şi vor fi foamete şi tulburăriUnele ms. omit „în diferite locuri, şi vor fi foamete şi tulburări“; alte ms. omit numai „şi tulburări“. Acestea* vor fi începuturi ale durerilor.

9. Dar voi luaţi seama* la voi înşivă, pentru căUnele ms. omit „Pentru că“ vă vor da pe mâna sinedriilor şi sinagogilor; veţi fi bătuţi şi veţi fi aduşi înaintea guvernatorilor şi a împăraţilor pentru Mine, ca mărturie pentru ei.

10. Şi Evanghelia trebuie să fie vestită întâi* tuturor naţiunilor.

11. Dar, când* vă vor duce ca să vă dea în mâinile lor, nu vă îngrijoraţi dinainte cu privire la ce veţi spuneUnele ms. ad. „nici nu vă pregătiţi vorbirea“; ci orice vi se va da în ceasul acela, aceea vorbiţi; pentru că nu voi sunteţi cei care vorbiţi, ci* Duhul Sfânt.

12. Şi frate va* da la moarte pe frate şi tatăl pe copil; şi copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi vor face să fie omorâţiPrin instanţe juridice;

13. şi veţi* fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine* va răbda până la sfârşit, acela va fi mântuit.

Urâciunea pustiirii

14. Dar, când* veţi vedea urâciunea pustiiriiÎn sensul: care pustieşte; unele ms. ad. „despre care s-a spus prin profetul Daniel“ stând* unde nu trebuie (cine citeşte să înţeleagă), atunci cei* din Iudeea să fugă în munţi;

15. şi cine este pe acoperişul casei să nu coboare în casăUnele ms. omit „în casă“, nici să nu intre ca să ia ceva din casa lui;

16. şi cine este la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-şi ia haina.

17. Dar vai* de cele însărcinate şi de cele care alăptează în acele zile!

18. Şi rugaţi-vă caUnele ms. ad. „fuga voastră“ să nu fie iarna;

19. pentru că* în zilele acelea va fi necaz aşa cum n-a mai fost de la începutul creaţiei pe care a creat-o Dumnezeu, până acum, şi niciodată nu va mai fi.

20. Şi, dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele aceleaUnele ms. omit, n-ar fi fost mântuită nici o făpturăLit. „carne“; dar, datorită celor aleşi, pe care i-a ales El, a scurtat zilele aceleaUnele ms. omit.

21. Şi atunci*, dacă cineva vă va spune: «Iată, aici este Hristosul!», sauUnele ms. „şi“; alte ms. omit: «Iată acolo!», să nu credeţi.

22. Pentru că se vor ridica falşi Hristoşi şi falşi profeţi şi vor faceLit. „vor da“ semne şi minuni, ca să amăgească, dacă este posibil, chiarUnele ms. omit pe cei aleşi.

23. Dar voi luaţi seama*! IatăUnele ms. omit, v-am spus toate dinainte.

Venirea Fiului Omului

24. Iar în* zilele acelea, dupăSau „cu“ necazul acela, soarele se va întuneca, şi luna nu-şi va da lumina

25. şi stelele vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate.

26. Şi atunci* Îl vor vedea pe Fiul Omului venind în nori cu mare putere şi glorie.

27. Şi atunci îi va trimite pe îngerii SăiUnele ms. omit şi îi va strânge pe aleşii SăiUnele ms. omit din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului.

28. Dar de* la smochin învăţaţi parabola: când ramura lui este deja fragedă şi dă frunze, cunoaşteţi că vara este aproape;

29. aşa şi voi, când veţi vedea întâmplându-se acestea, să ştiţi că esteSau „El este“ aproape, la uşi.

30. Adevărat vă spun că nicidecum nu va trece această generaţie, până nu vor avea loc toate acestea.

31. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele* Mele nicidecum nu vor trece.

Îndemn la veghere

32. Dar, despre ziua aceea sauUnele ms. „şi“ despre ceasul acelaUnele ms. „sau ceasul“, nimeni nu ştie: nici îngerii care suntUnele ms. omit „care sunt“ în cer, nici Fiul, ci numai Tatăl.

33. Luaţi seama*, vegheaţi şi rugaţi-văUnele ms. omit „şi rugaţi-vă“; pentru că nu ştiţi când este timpul:

34. este* ca un om care pleacă din ţară, îşi lasă casa şi dă robilor săi autoritate şiUnele ms. omit fiecăruia lucrarea lui; şi i-a poruncit portarului să vegheze.

35. Vegheaţi* deci, pentru că nu ştiţi când vine stăpânul casei: seara, sau la miezul nopţii, sau la cântatul cocoşului, sau dimineaţa;

36. ca nu cumva, venind pe neaşteptate, să vă găsească dormind.

37. Iar ce vă spun vouă, spun tuturor: vegheaţi!“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)