Zaharia

Capitolul 14

Domnul vine să împărătească

1. Iată, vine o zi* a Domnului, şi prada ta va fi împărţită în mijlocul tău.

2. „Şi voi aduna* toate naţiunile la luptă împotriva Ierusalimului; şi cetatea va fi luată, şi casele* vor fi jefuite, şi femeile batjocorite; şi jumătate din cetate va merge în captivitate şi rămăşiţa poporului nu va fi nimicită din cetate“.

3. Şi Domnul va ieşi şi va lupta cu naţiunile acelea, ca atunci când a luptat în ziua bătăliei.

4. Şi picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele* Măslinilor, care este înaintea Ierusalimului, spre răsărit. Şi muntele Măslinilor se va despica* în mijlocul său spre răsărit şi spre apus: – va fi o vale foarte mare; şi jumătate din munte se va retrage spre nord şi jumătate din el spre sud.

5. „Şi voi veţi fugi prin valea munţilor Mei, pentru că valea munţilor se va întinde până la Aţel; şi veţi fugi, cum aţi fugit dinaintea cutremurului* în zilele lui Ozia, împăratul lui Iuda“. Şi Domnul Dumnezeul meu va veni*, şi toţi sfinţii* împreună cu ElLit. „cu Tine“.

6. Şi va fi aşa: în ziua aceea nu va fi lumină*; cei care strălucesc se vor întunecaSau „strălucirea se va micşora“; sau „lumina nu va fi strălucire şi întuneric“.

7. Şi va fi o zi* deosebită cunoscută* Domnului, nu va fi nici zi, nici noapte; şi în timpul serii va fi* lumină.

8. Şi va fi aşa: în ziua aceea vor izvorî ape* vii din Ierusalim: jumătate din ele spre marea de răsărit şi jumătate din ele spre marea de apus; aşa va fi şi vara şi iarna.

9. Şi Domnul va fi Împărat* peste tot pământul. În ziua aceea va fi un singur Domn* şi Numele Lui, unul singur.

10. Toată ţara, de la Gheba până la Rimon, la sud de Ierusalim, se va face ca ArabaSau „o câmpie“*; şi Ierusalimul va fi înălţat şi va fi locuit* peSau „va rămâne la“ locul său, de la Poarta lui Beniamin până la locul porţii întâi, până la Poarta Unghiului şi de la Turnul* lui Hananeel până la teascurile împăratului.

11. Şi oameni vor locui în el şi nu va mai fi blestem*, ci Ierusalimul va locui în siguranţă*.

12. Şi aceasta va fi plaga cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care au luptat împotriva Ierusalimului: carnea leLit. „îi“ (în tot versetul) va putrezi, stând ei încă pe picioarele lor, şi ochii le vor putrezi în orbitele lor, şi limba le va putrezi în gura lor.

13. Şi va fi aşa: în ziua aceea va fi de la Domnul o panică* mare printre ei; şi vor apuca* fiecare mâna aproapelui său, şi mâna lui se va ridica împotriva mâinii aproapelui său.

14. Şi Iuda va lupta şi el la IerusalimSau „împotriva Ierusalimului“; şi vor fi adunate* bogăţiile tuturor naţiunilor din jur, aur şi argint şi haine foarte multe.

15. Şi aşa va fi plaga* calului, a catârului, a cămilei şi a măgarului şi a tuturor vitelor care vor fi în taberele acelea, ca plaga aceasta.

16. Şi va fi aşa: toţi câţi vor rămâne din toate naţiunile care au venit împotriva Ierusalimului se vor sui* din an în an, ca să se închine Împăratului, Domnului oştirilor, şi să ţină sărbătoarea* Corturilor.

17. Şi va fi aşa: cine nu se va sui la Ierusalim din toate familiile* pământului, ca să se închine Împăratului, Domnului oştirilor, peste aceia nu va fi ploaie.

18. Şi, dacă familia Egiptului nu se va sui şi nu va veni, nici* peste ei nu va fi: va fi plaga cu care va lovi Domnul naţiunile care nu se vor sui să ţină sărbătoarea Corturilor.

19. Aceasta va fi pedeapsaSau „păcatul“, „vina“ Egiptului şi pedeapsa tuturor naţiunilor care nu se vor sui să ţină sărbătoarea Corturilor.

20. În ziua aceea va fi scris pe zurgălăiiSau „frâul“ cailor: „Sfinţenie* Domnului!“ Şi oalele* din casa Domnului vor fi ca farfuriile adânciVase în care se aduna sângele stropirii înaintea altarului.

21. Da, orice oală în Ierusalim şi în Iuda va fi sfântă pentru Domnul oştirilor. Şi toţi cei care jertfesc vor veni şi vor lua din ele şi vor fierbe în ele. Şi în ziua aceea nu va mai fi* nici un canaanitSau „negustor“ în casa Domnului oştirilor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)