Zaharia

Capitolul 10

Domnul va binecuvânta pe Iuda

1. ✸ Cereţi* de la Domnul ploaie* la timpul* ploii târziiSau „de primăvară“. Domnul va face fulgere şi El le va da ploaie îmbelşugată, verdeaţă în câmp, pentru fiecare om.

2. Pentru că terafimii* au vorbit deşertăciune* şi ghicitorii au văzut minciună şi au istorisit vise false; ei mângâie în zadar. De aceea merg pe calea lor ca o turmă, sunt necăjiţi, pentru că n-au păstor.

3. „Mânia Mea s-a aprins împotriva păstorilor şi-i voi pedepsi* pe ţapi!“ Pentru că Domnul oştirilor a cercetat* turma Sa, casa lui Iuda, şi-o va face* calul Său cel măreţ în luptă.

4. Din el va ieşi Piatra de unghi*, din el cuiul*, din el arcul de luptă, din el toţi conducătorii laolaltă.

5. Şi vor fi ca vitejii care calcă* noroiul străzilor în luptă; şi se vor lupta, pentru că Domnul este cu ei; şi călăreţii pe cai vor fi daţi de ruşine.

6. „Şi voi întări casa lui Iuda şi voi salva casa lui Iosif, şi-i voi aduce înapoiSau „îi voi face să locuiască“*, pentru că voi avea* milă de ei; şi vor fi ca şi cum nu i-aş fi alungat, pentru că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor, şi le voi răspunde*.

7. Şi Efraim va fi ca un viteaz; şi inimile* li se vor bucura ca de vin; da, fiii lor vor vedea şi se vor bucura; inima le va fi voioasă în Domnul.

8. Voi fluiera* după ei şi-i voi aduna, pentru că Eu i-am răscumpărat. Şi se vor înmulţi* cum se înmulţeau înainte.

9. Şi-i voi semăna* printre popoare şi îşi vor aduce aminte* de Mine în ţări îndepărtate; şi vor trăi, ei şi copiii lor, şi se vor întoarce.

10. Şi-i voi aduce* din nou din ţara Egiptului şi-i voi aduna din Asiria şi-i voi duce în ţara Galaadului şi în Liban şi nu se va găsi* destul loc pentru ei.

11. Şi El va trece* prin marea întristăriiSau „prin mare cu întristare“ şi va lovi valurile în mare şi toate adâncurile Nilului se vor usca; şi mândria Asiriei* va fi coborâtă şi sceptrul* Egiptului se va îndepărta.

12. Şi-i voi face tari în Domnul şi vor umbla în* Numele Lui“, zice Domnul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)