Zaharia

Capitolul 6

Viziunea celor patru care

1. ✸ Şi mi-am ridicat ochii din nou şi am văzut şi, iată, ieşeau patru care dintre doi munţi; şi munţii erau munţi de aramă.

2. La primul car erau cai roşii*; şi la carul al doilea, cai negri*;

3. şi la carul al treilea, cai albi*; şi la carul al patrulea, cai bălţaţi, vânjoşiSau „roşii“.

4. Şi eu am răspuns şi am zis* îngerului care vorbea cu mine: „Ce sunt aceştia, domnul meu?“

5. Şi îngerul a răspuns şi mi-a zis: „Acestea* sunt cele patru duhuri ale cerurilor care ies din locul unde stăteau* înaintea Domnului întregului pământ.

6. Carul la care sunt caii cei negri iese spre ţara de la nord*; şi cei albi ies după ei, şi cei bălţaţi înaintează spre ţara de la sud.

7. Şi cei vânjoşi ies şi caută să meargă ca să cutreiere pământul“. Şi el a zis: „Duceţi-vă, cutreieraţi pământul!“ Şi au cutreierat* pământul.

8. Şi a strigat către mine şi mi-a vorbit, zicând: „Vezi, aceştia care ies spre ţara de la nord mi-au potolit duhulSau „mânia“* în ţara de la nord“.

O cunună pentru marele preot Iosua

9. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

10. zicând: „Ia daruri de la cei din captivitate, de la Heldai, de la Tobia şi de la Iedaia, care au venit din Babilon, şi vino în aceeaşi zi şi intră în casa lui Iosia, fiul lui Ţefania.

11. Şi ia argint şi aur şi fă cununiSau „o cunună“* şi pune-le pe capul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot.

12. Şi vorbeşte-i, spunând: «Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, zicând: Iată un om* al cărui Nume este Odrasla*! Şi El va odrăsli din locul Lui şi va construi templul Domnului.

13. Da, El va construi templul Domnului şi El va purta* gloria şi va şedea şi va împărăţi* pe tronul Său; şi va fi preot* pe tronul Său; şi sfatul de pace va fi între ei doi.

14. Şi cununile vor fi pentru Helem şi pentru Tobia şi pentru Iedaia şi pentru Hen, fiul lui Ţefania, spre amintire* în templul Domnului»“.

15. Şi cei care sunt departe* vor veni şi vor construi la templul Domnului şi veţi cunoaşte*Domnul oştirilor m-a trimis la voi. Şi va fi aceasta, dacă voi veţi asculta cu credincioşie de glasul Domnului Dumnezeului vostru.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)