Zaharia

Capitolul 8

Binecuvântarea viitoare a Sionului

1. Şi cuvântul Domnului oştirilor a fost către mine,

2. zicând: Aşa zice Domnul oştirilor: „Sunt gelos* pentru Sion cu mare gelozie şi sunt gelos pentru el cu mare furie“.

3. Aşa zice Domnul: „M-am întors spre Sion* şi voi locui* în mijlocul Ierusalimului. Şi Ierusalimul* se va numi: «Cetatea Adevărului»; şi muntele* Domnului oştirilor: «Muntele* cel sfânt»“.

4. Aşa zice Domnul oştirilor: „Bărbaţi bătrâni şi femei bătrâne* vor şedea din nou pe străzile Ierusalimului, fiecare cu toiagul în mânăLit. „cu toiagul său în mâna sa“, din cauza mulţimii zilelor lor.

5. Şi străzile cetăţii vor fi pline de băieţi şi de fete, jucându-se pe străzile ei“.

6. Aşa zice Domnul oştirilor: „Dacă este un lucru prea greuSau „minunat“ în ochii rămăşiţei poporului acestuia în zilele acelea, va fi el prea greue* şi în ochii Mei?“ zice Domnul oştirilor.

7. Aşa zice Domnul oştirilor: „Iată, Eu voi salva* pe poporul Meu din ţara răsăritului de soare şi din ţara apusului de soare.

8. Şi-i voi aduce şi vor locui în mijlocul Ierusalimului; şi ei Îmi* vor fi popor şi Eu le voi fi Dumnezeu, în adevăr şi în dreptate*“.

9. Aşa zice Domnul oştirilor: „Întăriţi-vă mâinileLit. „Mâinile voastre să fie tari“*, voi, care auziţi în zilele acestea cuvintele acestea prin gura profeţilor* care erau în ziua* când s-a pus temelia casei Domnului oştirilor, ca să se construiască templul!

10. Pentru că înainte de acele zile nu era plată* pentru om, nici plată pentru vită; şi nu era pace pentru cel care ieşea* sau pentru cel care intra, din cauza necazuluiSau „din cauza asupritorului“: pentru că Eu îi întărâtam pe toţi oamenii, pe fiecare împotriva aproapelui său.

11. Dar acum nu voi fi pentru rămăşiţa poporului acestuia ca în zilele de mai înainte“, zice Domnul oştirilor.

12. „Pentru că sămânţa* va prosperaSau „va fi o sămânţă de pace“, viţa îşi va da rodul şi pământul* îşi va da venitul şi cerurile* îşi vor da roua şi voi face ca rămăşiţa poporului acestuia să moştenească toate acestea.

13. Şi va fi aşa: aşa cum aţi fost un blestem* printre naţiuni, casă a lui Iuda şi casă a lui Israel, tot aşa vă voi salva şi veţi fi o binecuvântare*! Nu vă temeţi, ci întăriţi-vă mâinileLit. „Mâinile voastre să fie tari“*!“

14. Pentru că aşa zice Domnul oştirilor: „Aşa cum* am gândit să vă fac rău, când Mă provocau la mânie părinţii voştri“, zice Domnul oştirilor, „şi nu Mi-a părut rău*,

15. tot aşa am gândit din nou în zilele acestea să fac bine Ierusalimului şi casei lui Iuda. Nu vă temeţi!

16. Acestea sunt lucrurile pe care să le faceţi: Fiecare să spună adevărul* aproapeluiLit. „Vorbiţi adevăr fiecare cu aproapele“ său; judecaţi după adevăr şi o judecată a păcii în porţile voastre.

17. Şi nici unul din voi să nu plănuiască* răul în inima lui împotriva aproapelui său; şi nu iubiţi* jurământul fals, pentru că pe toate acestea Eu le urăsc“, zice Domnul.

18. Şi cuvântul Domnului oştirilor a fost către mine,

19. zicând: Aşa zice Domnul oştirilor: „Postul lunii a patra* şi postul lunii a cincea* şi postul lunii a şaptea* şi postul lunii a zecea* vor fi pentru casa lui Iuda bucurie şi veselie* şi adunări fericite. Deci iubiţi adevărul* şi pacea“.

20. Aşa zice Domnul oştirilor: „Vor veni din nou popoare şi locuitori ai multor cetăţi.

21. Şi locuitorii unei cetăţi vor merge la alta, zicând: «Să mergem repede, să cerem* favoarea Domnului şi să-L căutăm pe Domnul oştirilor! Voi merge şi eu!»“

22. Şi multe* popoare şi naţiuni puternice vor veni să-L caute pe Domnul oştirilor în Ierusalim şi să se roage Domnului.

23. Aşa zice Domnul oştirilor: „În zilele acelea, zece* oameni din toate limbile naţiunilor vor apuca, da, vor apuca poala aceluia care este iudeu, zicând: «Vom merge cu voi, pentru că noi am auzit că Dumnezeu este* cu voi»“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)