Zaharia

Capitolul 13

Curăţirea de păcate

1. În ziua aceea* se va deschide* un izvor casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului, pentru păcat* şi pentru necurăţie*.

2. Şi va fi aşa: „În ziua aceea“, zice Domnul oştirilor, „voi nimici* din ţară numele idolilor şi ei nu vor mai fi amintiţi; şi voi scoate, de asemenea, din ţară pe profeţi* şi duhul necurat“.

3. Şi va fi aşa: dacă va mai profeţi cineva, tatăl său şi mama sa, care l-au născut, îi vor zice: „Nu vei trăi, pentru că vorbeşti minciuni în Numele Domnului“. Şi tatăl său şi mama sa, ei, care l-au născut, îl vor străpunge* când va profeţi.

4. Şi va fi aşa: în ziua aceea, profeţii se vor ruşina* fiecare de viziunea lui, când vor profeţi, şi nu se vor mai îmbrăca în manta de păr*, ca să înşele.

5. Şi el* va zice: „Nu sunt profet, sunt lucrător al pământului, pentru că un om m-a cumpărat ca rob din tinereţea mea“.

6. Şi i se va zice: „Ce sunt rănile acestea în mâinile tale?“ Şi el va zice: „Acelea cu care am fost rănit în casa prietenilor mei“.

Suferinţele păstorului Domnului

7. „Trezeşte-te, sabie, împotriva păstorului* Meu şi împotriva omului care este tovarăşul* Meu“, zice Domnul oştirilor; „loveşte* păstorul, şi oile se vor risipi; şi-Mi voi întoarce mâna asupra celor* mici“.

8. Şi va fi aşa: „În toată ţara“, zice Domnul, „două părţi din ea vor fi nimiciţi, vor muri, dar a treia* parte va rămâne în ea.

9. Şi voi duce această a treia parte în foc* şi îi voi lămuri cum se lămureşte argintul şi îi voi încerca* aşa cum se încearcă aurul. Ei vor chema* Numele Meu şi Eu le voi răspunde. Eu voi zice*: «Acesta este poporul Meu!» Şi ei vor zice: «Domnul este Dumnezeul meu!»“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)