Zaharia

Capitolul 12

Puterea viitoare a lui Iuda

1. ✸ Profeţia cuvântului Domnului despre Israel.

Aşa zice Domnul care întinde* cerurile şi pune temelia* pământului şi întocmeşte* duhul omului înăuntrul lui:

2. „Iată, voi face Ierusalimul un potir* de ameţire pentru toate popoarele de jur-împrejur; şi va fi de asemenea împotriva lui Iuda la asediul împotriva Ierusalimului.

3. Şi va fi aşa: în ziua aceea* voi face Ierusalimul o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi câţi se vor împovăra cu ea vor fi greu* răniţi; şi toate naţiunile pământului se vor aduna* împotriva lui.

4. În ziua aceea“, zice Domnul, „voi lovi* orice cal cu groază şi pe călăreţul lui cu nebunie. Şi-Mi voi deschide ochii peste casa lui Iuda şi voi lovi cu orbire orice cal al popoarelor.

5. Şi căpeteniile lui Iuda vor zice în inima lor: «Locuitorii Ierusalimului vor fi tăria mea, prin Domnul oştirilor, Dumnezeul lor».

6. În ziua aceea voi face pe căpeteniile lui Iuda ca* o vatră de foc între lemne şi ca o făclie de foc într-un snop; şi vor mistui toate popoarele de jur-împrejur, la dreapta şi la stânga, şi Ierusalimul va fi locuitSau „va locui“ din nou în locul său, în Ierusalim“.

7. Şi Domnul va salva corturile lui Iuda întâi, pentru ca gloria casei lui David şi gloria locuitorilor Ierusalimului să nu se ridice peste Iuda.

8. În ziua aceea Domnul va apăra pe locuitorii Ierusalimului; şi cel care se clatinăSau „se poticneşte“* între ei va fi în ziua aceea ca David; şi casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor.

9. „Şi va fi aşa: în ziua aceea voi căuta să nimicesc* toate naţiunile care vor veni împotriva Ierusalimului.

Plângere pentru Cel pe care L-au străpuns

10. Şi voi turna* peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului duhul îndurării şi al cererilor; şi vor privi* spre Mine, Acela pe care L-au străpuns“; şi vor boci pentru El, cum boceşte* cineva pentru singurul lui fiu, şi se vor amărî pentru El, cum este cineva în amărăciune pentru întâiul său născut.

11. În ziua aceea va fi plângere mare* în Ierusalim, ca plângerea din Hadadrimon în valeaSau „câmpia“ Meghidonului*.

12. Şi ţara va boci, fiecare familie în parte*; familia casei lui David deoparte şi soţiile lor deoparte; familia casei lui Natan* deoparte, şi soţiile lor deoparte;

13. familia casei lui Levi deoparte, şi soţiile lor deoparte; familia şimeiţilor deoparte, şi soţiile lor deoparte;

14. toate celelalte familii, fiecare familie deoparte şi soţiile lor deoparte.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)