Zaharia

Capitolul 2

Viziunea omului cu funia de măsurat

1. Şi mi-am ridicat ochii şi am văzut şi iată un om* cu o funie de măsurat în mâna lui.

2. Şi eu am spus: „Unde te duci?“ Şi el mi-a zis: „Să măsor* Ierusalimul, ca să văd care este lăţimea lui şi care este lungimea lui“.

3. Şi, iată, îngerul care vorbea cu mine a ieşit şi un alt înger i-a venit în întâmpinare

4. şi i-a zis: „Aleargă, vorbeşte tânărului acestuia, spunând: «Ierusalimul* va fi locuit ca nişte cetăţi fără ziduri, din cauza mulţimii oamenilor şi a vitelor din el»“.

5. „Şi Eu“, zice Domnul, „îi voi fi un zid* de foc de jur-împrejur şi voi fi gloria* lui în mijlocul lui“.

6. „Vai, vai! fugiţi* din ţara de la nord“, zice Domnul, „pentru că Eu v-am risipit* ca pe cele patru vânturi ale cerurilor“, zice Domnul.

7. „Ah! scapă*, Sioane, tu, care locuieşti cu fiica Babilonului!“

8. Pentru că aşa zice Domnul oştirilor: „După glorie* m-a trimis El la naţiunile care v-au prădat, pentru că cine se atinge de voi se atinge* de lumina ochilor Săi.

9. „Pentru că, iată, Îmi voi scutura* mâna peste ele şi vor ajunge de pradă celor care le slujeau“. Şi veţi cunoaşte*Domnul oştirilor m-a trimis.

10. „Cântă şi bucură-te*, fiică a Sionului, pentru că, iată, Eu vin şi voi locui* în mijlocul tău“, zice Domnul.

11. Şi multe naţiuniSau „naţiuni mari“* se vor alipi de Domnul în ziua aceea*. „Şi Îmi vor fi popor; şi Eu voi locui în mijlocul tău“ şi vei cunoaşte*Domnul oştirilor m-a trimis la tine.

12. Şi Domnul va moşteni* pe Iuda ca partea Lui de moştenire în ţara sfântă şi din nou va alege* Ierusalimul.

13. Orice făpturăLit. „carne“ să tacă* înaintea Domnului, pentru că El S-a ridicatSau „S-a trezit“ din locuinţa* Lui cea sfântă.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)