Zaharia

Capitolul 9

Judecata asupra naţiunilor din jurul Ierusalimului

1. ✸ ProfeţiaLit. „Povara“* cuvântului Domnului în ţara Hadrac; şi Damascul* va fi locul lui de odihnă (pentru că Domnul are ochii* asupra oamenilor şi asupra tuturor seminţiilor lui IsraelSau „când ochii oamenilor şi ai tuturor seminţiilor lui Israel vor fi asupra Domnului“)

2. şi, de asemenea, Hamatul*, care se mărgineşte cu el, Tirul* şi Sidonul*, deşi este foarte înţelept.

3. Şi Tirul şi-a construit o cetăţuie şi şi-a îngrămădit* argint ca ţărâna şi aur fin ca noroiul străzilor.

4. Iată, Domnul va pune* stăpânire pe el şi îi va zdrobi puterea* în mare şi va fi mistuit de foc.

5. Ascalonul* va vedea aceasta şi se va teme; Gaza, de asemenea, şi se va chinui mult; şi Ecronul, pentru că aşteptarea lui va fi făcută de ruşine; şi împăratul va pieri din Gaza şi Ascalonul nu va fi locuit.

6. Şi în Asdod* va locui un fiu nelegitim; „şi voi nimici mândria filistenilor.

7. Şi voi îndepărta sângele lui din gura lui şi urâciunile lui dintre dinţii lui“; dar cel care va rămâne va fi şi el al Dumnezeului nostru şi va fi ca un conducătorSau „guvernator“ în Iuda, şi Ecronul, ca un iebusit.

8. „Şi Îmi voi aşeza tabăra* în jurul casei Mele, din cauza oştirii, din cauza celor care trec şi se întorc; şi asupritorul nu va mai trece* peste ei, pentru că acum am văzut* aceasta cu ochii Mei“.

Promisiunea unui împărat smerit

9. ✡ Bucură-te* foarte mult, fiică a Sionului! Strigă de bucurie, fiică a Ierusalimului! Iată, Împăratul* tău vine la tine; El este drept* şi aduce* mântuire, este smerit* şi călare pe un măgar, chiar pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.

10. „Şi voi nimici* carul din Efraim şi calul din Ierusalim şi arcul de război va fi nimicit“. Şi El va vorbi naţiunilor de pace*; şi stăpânirea Lui va fi de la mare* până la mare şi de la râuEufrat până la marginile pământuluiSau „ţării“.

11. „Cât despre tine, prin sângele legământului tău voi da drumul prizonierilor* tăi din groapa în care nu este apă.

12. Întoarceţi-vă la locul întărit, voi, prizonieri* ai speranţei! Chiar astăzi o spun, îţi voi răsplăti dublu.

13. Pentru că Mi l-am încordat pe Iuda ca arc şi cu Efraim am umplut arcul; şi voi trezi pe fiii tăi, Sioane, împotriva fiilor tăi, GreciaEbr. „Iavan“, şi te voi face ca sabia unui viteaz“.

14. Şi Domnul va fi văzut deasupra lor şi săgeata* Sa va ieşi ca fulgerul: şi Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiţă şi va înainta în vârtejurile* de la sud.

15. Domnul oştirilor îi va apăra şi ei vor mistui şi vor călca în picioare pietrele de praştie; şi vor bea şi vor vui ca de la vin; şi se vor umple ca o farfurieVas în care se adună sângele stropirii (1 împ. 7.40), ca şi colţurile* altarului.

16. Şi Domnul Dumnezeul lor îi va salva în ziua aceea, ca pe turma poporului Său; pentru că vor fi ca pietrele* unei cununi, strălucind* peste ţara Sa.

17. Pentru că, ce* mare este bunătatea Sa! Şi ce mare frumuseţea Sa! Grâul* îi va face pe tineri să înflorească, şi mustul pe fecioare.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)