MaleahiSau „MALACHI“: Solul Meu

Capitolul 1

Dragostea Domnului pentru Israel

1. ProfeţiaLit. „Povara“ cuvântului Domnului către Israel prinLit. „prin mâna lui“ MaleahiSau „MALACHI“: Solul Meu.

2. „Eu v-am iubit*“, zice Domnul, „dar voi ziceţi: «În ce ne-ai iubit?» Nu era Esau fratele lui Iacov?“ zice Domnul, „totuşi Eu l-am iubit pe Iacov*

3. şi l-am urât pe Esau şi am făcut munţii* lui o pustietate şi moştenirea lui am dat-o şacalilor pustiului“.

4. Dacă Edomul va zice: „Suntem sfărâmaţi, dar vom construi din nou locurile dărâmate!“, aşa zice Domnul oştirilor: „Ei vor construi, iar Eu voi surpa. Şi oamenii îi vor numi: «Ţinutul răutăţii!» şi «Poporul împotriva căruia Domnul S-a mâniat pentru totdeauna!»“

5. Şi ochii voştri vor vedea şi veţi zice: „Mărit* este Domnul dincolo de hotarul lui Israel!“

Jertfe neprimite

6. „Un fiu onorează* pe tatăl său şi un slujitor pe stăpânul său. Dacă deci Eu sunt Tată*, unde este onoarea Mea? Şi dacă sunt Domn, unde este temerea de Mine? zice Domnul oştirilor către voi, preoţilor, care dispreţuiţi Numele Meu şi ziceţi*: «Cu ce am dispreţuit Numele Tău?»

7. Voi aduceţi pâine* întinată pe altarul Meu şi ziceţi: «Prin ce Te-am întinat?» Prin aceea că ziceţi: «Masa* Domnului este de dispreţuit!»

8. Şi când aduceţi* pe cea oarbă ca jertfă, nu este rău? Şi când aduceţi pe cea şchioapă şi bolnavă, nu este rău? Ia du-o guvernatorului tău: îi vei fi tu plăcut? sau te va primi* el?“ zice Domnul oştirilor.

9. Şi acum deci rugaţi pe Dumnezeu ca să Se îndure de noi. „Aceasta a fost* din mâna voastră; va primi El pe vreunul din voi?“ zice Domnul oştirilor.

10. „Cine este între voi care măcar uşile să le închidă? şi voi n-aţi aprinde foc în zadar pe altarul Meu! N-am plăcere* deLit. „în“ voi“, zice Domnul oştirilor, „nici nu voi primi un dar de mâncare* din mâna voastră.

11. Pentru că, de la răsăritul* soarelui chiar până la apusul lui, Numele Meu va fi mare* printre naţiuni şi în orice loc* se va aduce tămâie* Numelui Meu şi un dar de mâncare curat*, pentru că Numele Meu va fi mare printre naţiuni“, zice Domnul oştirilor.

12. „Dar voi îl profanaţi prin aceea că ziceţi: «Masa* Domnului este întinată; şi rodul ei, mâncarea ei, de dispreţuit!»

13. Şi ziceţi: «Iată, ce osteneală zadarnică!» şi aţi dispreţuit-oLit. „aţi suflat deasupra““, zice Domnul oştirilor, „şi aţi adus ce era sfâşiatSau „luat cu sila“* şi pe cea şchioapă şi pe cea bolnavă; aşa aduceţi voi darul de mâncare! Să primesc* Eu aceasta din mâna voastră?“ zice Domnul.

14. „Da, blestemat fie înşelătorul care are în turma sa o parte bărbătească şi face o promisiune şi jertfeşte Domnului ce este stricat*! Pentru că Eu sunt un împărat* mare“, zice Domnul oştirilor, „şi Numele Meu este înfricoşător* printre naţiuni“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)