Zaharia

Capitolul 4

Viziunea sfeşnicului de aur şi a celor doi măslini

1. ✸ Şi îngerul* care vorbea cu mine a venit din nou şi m-a trezit, ca pe un om* care este trezit din somnul lui.

2. Şi el mi-a zis: „Ce vezi?“ Şi eu am spus: „Văd, şi iată un sfeşnic* cu totul de aur cu un potirSau „potirul lui“; sau „un izvor“ în vârful lui şi cele şapte* candele ale lui pe el; şapte candele şi şapte ţevi pentru candelele care sunt în vârful lui,

3. şi doi măslini* lângă el, unul la dreapta potirului şi altul la stânga lui“.

4. Şi am răspuns şi am spus îngerului care vorbea cu mine, zicând: „Ce sunt acestea, domnul meu?“

5. Şi îngerul care vorbea cu mine a răspuns şi mi-a zis: „Nu ştii ce sunt acestea?“ Şi eu am zis: „Nu, domnul meu!“

6. Şi el a răspuns şi mi-a vorbit, zicând: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, zicând: «Nu prin putere, nici prin tărie*, ci prin Duhul Meu», zice Domnul oştirilor.

7. «Cine eşti tu, munte mare*? Înaintea lui Zorobabel vei fi un şes; şi el va scoate piatra* cea mai de sus a colţului cu strigăte*: «Îndurare, îndurare pentru ea!»“

8. Şi cuvântul Domnului a fost către mine,

9. zicând: „Mâinile lui Zorobabel au pus* temelia casei acesteia şi mâinile lui o vor termina*“. Şi vei cunoaşte*Domnul oştirilor* m-a trimis la voi.

10. Pentru că, cine a dispreţuit ziua lucrurilor* mici? Da, ei se vor bucura – cei şapte – şi vor vedea firul cu plumb în mâna lui Zorobabel: aceştia sunt ochii* Domnului, care cutreieră tot pământul“.

11. Şi am răspuns şi i-am zis: „Ce sunt aceşti doi măslini din dreapta sfeşnicului şi din stânga lui?“

12. Şi am răspuns a doua oară şi i-am zis: „Ce sunt cele două ramuri* de măslin, care sunt lângă cele două ţevi de aur, care varsăSau „care, prin cele două ţevi de aur, varsă“ aurulUntdelemnul auriu din ele?“

13. Şi el mi-a vorbit, zicând: „Nu ştii ce sunt acestea?“ Şi eu am spus: „Nu, domnul meu“.

14. Şi el a zis: „Acestea sunt cei* doi unşiLit. „fii ai untdelemnului ungerii“ care stau* înaintea Domnului întregului* pământ“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)