Zaharia

Capitolul 3

Viziunea hainelor curate pentru marele preot

1. ✸ Şi mi-a arătat pe Iosua*, marele preot, stând înaintea Îngerului Domnului şi pe Satan* stând la dreapta lui, ca să i se împotrivească.

2. Şi Domnul i-a zis lui Satan: „Domnul să te mustre*, Satan! Da, să te mustre Domnul care a ales* Ierusalimul! Nu este acesta un tăciune* smuls din foc?“

3. Şi Iosua era îmbrăcat* cu haine murdare şi stătea înaintea Îngerului.

4. Şi el a vorbit şi a spus celor care stăteau înaintea lui, zicând: „Luaţi* de pe el hainele murdare!“ Şi lui i-a zis: „Iată, am făcut ca nelegiuirea ta să se ducă* de la tine şi te îmbrac* cu haine de sărbătoare“.

5. Şi eu am zis: „Puneţi-i o mitrăSau „o diademă“ curată pe cap*“. Şi i-au pus mitra cea curată pe cap şi l-au îmbrăcat cu haine; şi Îngerul Domnului stătea de faţă.

6. Şi Îngerul Domnului a mărturisit lui Iosua,

7. zicând: „Aşa zice Domnul oştirilor: «Dacă vei umbla pe căile Mele şi dacă vei păzi* cele de păzit ale Mele, atunci vei judeca şi tu casa* Mea şi de asemenea vei păzi curţile Mele şi-ţi voi da un loc ca să umbli între aceştia care stau* aici».

8. Ascultă acum, Iosua, mare preot, tu şi tovarăşii tăi care stau înaintea ta – pentru că ei sunt oameni ca nişte semne* – pentru că, iată, voi aduce pe Robul* Meu, Odrasla*!

9. Pentru că iată piatra* pe care am pus-o înaintea lui Iosua: pe această singură piatră sunt şapte* ochi; iată, Eu voi grava inscripţia ei“, zice Domnul oştirilor, „şi voi îndepărta nelegiuirea ţării acesteia într-o singură zi*.

10. În ziua aceea*“, zice Domnul oştirilor, „veţi invita fiecare pe aproapele său sub viţă* şi sub smochin“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)