Zaharia

Capitolul 13

1. În ziua aceea, se va deschide casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului un izvor, pentru păcat şi necurăţie.

2. În ziua aceea - zice Domnul oştirilor - voi stîrpi din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-şi mai aducă aminte de ei; voi scoate de asemenea din ţară pe proorocii mincinoşi şi duhul necurat.

3. Şi dacă va mai prooroci cineva, atunci, tatăl său şi mama sa, înşişi părinţii lui, îi vor zice: «Tu nu vei trăi, căci ai spus minciuni în Numele Domnului»; şi tatăl său şi mama sa, cei cari l-au născut, îl vor străpunge, cînd va prooroci.

4. În ziua aceea, proorocii se vor ruşina fiecare de vedeniile lor, cînd vor prooroci, şi nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni.

5. Ci fiecare din ei va zice: «Eu nu sînt prooroc, ci sînt plugar, căci am fost cumpărat din tinereţa mea!»

6. Şi dacă-l va întreba cineva: «De unde vin aceste răni pe cari le ai la mîni?» el va răspunde: «În casa celor ce mă iubeau le-am primit.»

7. «Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu, şi asupra omului care îmi este tovarăş! zice Domnul oştirilor. Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile! Şi Îmi voi întoarce mîna spre cei mici.

8. În toată ţara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămînea.

9. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc, şi o voi curăţi cum se curăţeşte argintul, o voi lămuri cum se lămureşte aurul. Ei vor chema Numele Meu, şi îi voi asculta; Eu voi zice: «Acesta este poporul Meu!» Şi ei vor zice: «Domnul este Dumnzeul meu!»