Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 25

Cântăreţii împărţiţi în douăzeci şi patru de cete

1. Şi David şi căpeteniile oştirii au deosebit pentru slujbă dintre fiii lui Asaf* şi ai lui Heman şi ai lui Iedutun pe cei care să profeţeascăCântau, mişcaţi prin Duhul Domnului* cu harfe* şi cu lire şi cu chimvale. Şi numărul oamenilor întrebuinţaţiLit. „numărul oamenilor lucrării“ după slujba lor era:

2. dintre fiii lui Asaf: Zacur şi Iosif şi Netania şi Aşareela, fiii lui Asaf, sub conducereaLit. „mâna“ (de două ori în acest verset) lui Asaf, care profeţea sub conducerea împăratului.

3. Din Iedutun*, fiii lui Iedutun: Ghedalia şi Ţeri şi Isaia şi Haşabia şi Matitia şi ŞimeiVezi v.17, şase, sub mâna tatălui lor, Iedutun, care profeţea cu harfa, ca să laude şi să mărească pe Domnul.

4. Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, şi Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, şi Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir, Mahaziot:

5. toţi aceştia erau fiii lui Heman, văzătorul împăratului în cuvintele lui Dumnezeu, ca să înalţe puterea LuiLit. „ca să înalţe cornul“; şi Dumnezeu a dat lui Heman paisprezece fii şi trei fiice.

6. Toţi aceştia erau sub mâna părinţilor lor, Asaf, şi Iedutun, şi Heman, la cântare în casa Domnului, cu chimvale*, lire şi harfe, pentru slujba casei lui Dumnezeu, sub mâna împăratului.

7. Şi numărul* lor, cu fraţii lor care erau învăţaţi în cântarea Domnului, toţi iscusiţiSau „toţi maeştri“, erau două sute optzeci şi opt.

8. Şi au aruncat sorţi, unul şi altul, pentru îndatoririle lor, cel mic ca şi cel mare, maestrulLit. „cel priceput“* şi ucenicul.

9. Şi întâiul sorţ a ieşit pentru Asaf, lui Iosif; Ghedalia, al doilea; el şi fraţii săi şi fiii săi erau doisprezece;

10. al treilea, Zacur, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

11. al patrulea, IţeriNumit „Ţeri“ în v.3, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

12. al cincilea, Netania, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

13. al şaselea, Buchia, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

14. al şaptelea, Iesareela, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

15. al optulea, Isaia, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

16. al nouălea, Matania, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

17. al zecelea, Şimei, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

18. al unsprezecelea, AzareelNumit „Uziel“ în v.4, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

19. al doisprezecelea, Haşabia, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

20. al treisprezecelea, ŞubaelNumit „Şebuel“ în v.4, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

21. al paisprezecelea, Matitia, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

22. al cincisprezecelea, Ieremot, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

23. al şaisprezecelea, Hanania, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

24. al şaptesprezecelea, Ioşbecaşa, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

25. al optsprezecelea, Hanani, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

26. al nouăsprezecelea, Maloti, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

27. al douăzecilea, Eliata, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

28. al douăzeci şi unulea, Hotir, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

29. al douăzeci şi doilea, Ghidalti, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

30. al douăzeci şi treilea, Mahaziot, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece;

31. al douăzeci şi patrulea, Romamti-Ezer, fiii săi şi fraţii săi, doisprezece.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)