Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 23

Numărul şi împărţirea leviţilor

1. Şi David era bătrân şi sătul de zile şi a făcut pe Solomon*, fiul său, împărat peste Israel.

2. Şi a adunat pe toate căpeteniile lui Israel şi pe preoţi şi pe leviţi.

3. Şi leviţii au fost număraţi de la vârsta de treizeci* de ani în sus: şi numărul lor era, după capetele lor, bărbat după bărbat, treizeci şi opt de mii.

4. Dintre aceştia, douăzeci şi patru de mii erau pentru conducerea* lucrării casei Domnului şi şase mii erau administratori* şi judecători;

5. şi patru mii erau uşieri; şi patru mii lăudau* pe Domnul cu instrumente, „pe care le-am făcut* eu“, a zis David, „pentru laudă“.

6. Şi David i-a împărţit* în cete după fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.

Gherşoniţii

7. Dintre gherşoniţi*: Laedan şi Şimei.

8. Fiii lui Laedan: Iehiel, capul, şi Zetam şi Ioel, trei.

9. Fiii lui Şimei: Şelomit şi Haziel şi Haran, trei. Aceştia erau capii părinteşti ai lui Laedan.

10. Şi fiii lui Şimei: Iahat, Zina şi Ieuş şi Beria; aceştia erau cei patru fii ai lui Şimei.

11. Şi Iahat era capul, şi Zina, al doilea; şi Ieuş şi Beria n-au avut mulţi fii, de aceea s-au numărat drept o casă părintească.

Chehatiţii

12. Fiii lui Chehat*: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel, patru.

13. Fiii lui Amram*: Aaron şi Moise. Şi Aaron* a fost deosebit, ca să fie sfinţit ca preasfânt, el şi fiii lui pentru totdeauna, să ardă tămâie* înaintea Domnului, să-I slujească* şi să binecuvânteze* în Numele Său pentru totdeauna.

14. Şi Moise, omul lui Dumnezeu: fiii* lui au fost număraţi la seminţia lui Levi.

15. Şi fiii* lui Moise: Gherşom şi Eliezer.

16. Fiii lui Gherşom: Şebuel*, capul.

17. Şi fiii lui Eliezer: Rehabia*, capul. Şi Eliezer nu avea alţi fii. Şi fiii lui Rehabia erau foarte mulţi.

18. Fiii lui Iţehar: Şelomit*, capul.

19. Fiii lui Hebron*: Ieriia, capul, Amaria, al doilea, Iahaziel, al treilea, şi Iecameam, al patrulea.

20. Fiii lui Uziel: Mica era capul şi Işia, al doilea.

Merariţii

21. Fiii lui Merari*: Mahli şi Muşi. Fiii lui Mahli: Eleazar şi Chis*.

22. Şi Eleazar a murit şi nu avea* fii, ci fiice: şi le-au luat* de soţii fiii lui Chis, fraţiiSau „verii“ lor.

23. Fiii lui Muşi*: Mahli şi Eder şi Ieremot, trei.

24. Aceştia sunt fiii* lui Levi, după casele lor părinteşti, capii părinteşti, aşa cum au fost număraţi, după numărulSau „după numărarea“ numelor, după capetele lor, care făceau lucrarea pentru slujba casei Domnului, de la vârsta de douăzeci* de ani în sus.

25. Pentru că David a zis: „Domnul Dumnezeul lui Israel a dat* odihnă poporului Său şi va locui în Ierusalim pentru totdeauna.

26. Şi leviţii nu vor mai purta* cortul, nici vreuna din uneltele sale pentru slujba sa“.

27. Pentru că după cuvintele din urmă* ale lui David a fost această numărare a fiilor lui Levi, de la vârsta de douăzeci de ani în sus.

28. Pentru că locul lor era alături de fiiiSau „la îndemâna fiilor“ lui Aaron pentru slujba casei Domnului, peste curţi şi peste camere şi peste curăţirea tuturor lucrurilor sfinte, şi pentru lucrarea slujbei casei lui Dumnezeu;

29. şi pentru pâinile* punerii înainte, şi pentru floarea* făinii pentru darul de mâncare, şi pentru turtele* fără aluat, şi pentru cele coapte* în tigăi, şi pentru cele muiate cu untdelemn şi pentru orice măsură* şi greutate;

30. şi ca să stea în fiecare dimineaţă să mulţumească şi să-L laude pe Domnul, şi tot aşa seara;

31. şi pentru toate arderile de-tot aduse Domnului în zilele de sabat*, la lunile noi, şi la sărbători*, după număr, după rânduiala lor, neîncetat înaintea Domnului.

32. Şi ei ţineau* paza cortului întâlnirii* şi paza sfântului locaş şi paza fiilor* lui Aaron, fraţii lor, în slujba casei Domnului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)