Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 12

Războinicii lui David în timpul lui Saul

1. Şi aceştia* sunt cei care au venit la David, în Ţiclag*, pe când se ţinea ascuns din cauza lui Saul, fiul lui Chis; şi ei erau printre vitejii care-l ajutau în luptă,

2. înarmaţi cu arcuri, folosind şi mâna dreaptă şi stânga*, cu pietre şi cu săgeţi din arc. Ei erau dintre fraţii lui Saul, din Beniamin:

3. capul era Ahiezer, apoi Ioas, fiii lui Şemaa din Ghibea; Ieziel şi Pelet, fiii lui Azmavet; şi Beraca şi Iehu din Anatot;

4. şi Işmaia din Gabaon, un viteaz din cei treizeci şi peste cei treizeci; şi Ieremia, şi Iahaziel, şi Iohanan, şi Iozabad din Ghederot,

5. Eluzai, şi Ierimot, şi Bealia, şi Şemaria, şi Şefatia din Harof;

6. Elcana şi Işia şi Azareel şi Ioezer şi Iaşobeam, coreiţi;

7. şi Ioela şi Zebadia, fiii lui Ieroham, din Ghedor.

8. Şi dintre gadiţi s-au despărţit pentru David în locul întărit din pustiu, viteji din oştire, oameni deprinşi la luptă, înarmaţi cu scut şi cu suliţe; şi feţele lor erau ca nişte feţe de lei şi erau iuţi* ca şi căprioarele pe munţi:

9. Ezer, capul; Obadia, al doilea; Eliab, al treilea;

10. Mişmana, al patrulea; Ieremia, al cincilea;

11. Atai, al şaselea; Eliel, al şaptelea;

12. Iohanan, al optulea; Elzabad, al nouălea;

13. Ieremia, al zecelea; Macbanai, al unsprezecelea.

14. Aceştia erau dintre fiii lui Gad, capi ai oştirii; cel mai mic era peste o sută şi cel mai mare peste o mie* de oameni.

15. Aceştia sunt cei care au trecut peste Iordan în luna întâi, când s a revărsat* peste malurile lui şi au pus pe fugă pe toţi cei din văi, spre răsărit şi spre apus.

16. Şi au venit dintre fiii lui Beniamin şi Iuda, în locul întărit, la David.

17. Şi David a ieşit în întâmpinarea lor şi a răspuns şi le-a zis: „Dacă veniţi la mine cu pace, ca să mă ajutaţi, inima mea va fi una cu voi; dar, dacă veniţi ca să mă daţi vrăjmaşilor mei, deşi nu este nici un răuLit. „nici o violenţă“ în mâinile mele, să vadă Dumnezeul părinţilor noştri şi să mustre“.

18. Şi Duhul* a venit pesteLit. „a îmbrăcat pe“ Amasai*, şeful căpeteniilorSau „capul celor treizeci“, şi a zis: „Ai tăi suntem, Davide, şi cu tine, fiu al lui Isai! Pace*, pace ţie şi pace celor care te ajută, pentru că Dumnezeul tău te ajută!“ Şi David i-a primit şi i a făcut capi ai cetei.

19. Şi unii din Manase au trecut la David, când* venea cu filistenii împotriva lui Saul la luptă, dar nu l-au ajutat, deoarece căpeteniile filistenilor, ţinând sfat, l-au respins, zicând: „El va trece la Saul, stăpânul său, cu capetele noastre“.

20. Şi, când mergea la Ţiclag, au trecut la el din Manase: Adnah, şi Iozabad, şi Iediael, şi Micael, şi Iozabad, şi Elihu, şi Ţiltai, capi peste miile care erau din Manase.

21. Şi ei au ajutat pe David împotriva ceteiDe amaleciţi*: pentru că toţi erau viteji şi erau căpetenii în oştire.

22. Căci din zi în zi veneau oameni la David ca să-l ajute, până a fost o tabără mare, ca tabăra* lui Dumnezeu.

Războinicii celor douăsprezece seminţii

23. Şi acesta este numărul oamenilorLit. „capetelor“ înarmaţi pentru luptă care au venit* la David în Hebron, ca să treacă* împărăţia lui Saul asupra lui, după poruncaLit. „gura“* Domnului:

24. fiii lui Iuda care purtau scut şi suliţă erau şase mii opt sute, înarmaţi pentru luptă.

25. Dintre fiii lui Simeon, bărbaţi viteji la luptă, şapte mii o sută.

26. Dintre fiii lui Levi, patru mii şase sute.

27. Şi Iehoiada era căpetenia lui Aaron şi cu el erau trei mii şapte sute.

28. Şi Ţadoc*, bărbat tânăr şi viteaz, şi casa tatălui său, douăzeci şi două de căpetenii.

29. Şi dintre fiii lui Beniamin, fraţii lui Saul, trei mii; dar până atunci, cea mai mare* parte dintre ei ţinea cu casa lui SaulLit. „ţineau garda casei lui Saul“.

30. Şi dintre fiii lui Efraim, douăzeci de mii opt sute de bărbaţi viteji, oameni cu renume în casa părinţilor lor.

31. Şi din jumătatea seminţiei lui Manase, optsprezece mii, care au fost numiţi pe nume, ca să vină şi să facă pe David împărat.

32. Şi dintre fiii lui Isahar, care ştiau să deosebească* timpurile, ca să ştie ce trebuia să facă Israel, capii lor erau două sute şi toţi fraţii lor erau sub poruncaLit. „gura“ lor.

33. Din Zabulon, care ieşeau la oştire, înarmaţi pentru luptă cu tot felul de arme de război, cincizeci de mii, care ţineau rândul de bătaie, nu cu inimă* împărţită.

34. Şi, din Neftali, o mie de căpetenii, împreună cu treizeci şi şapte de mii, cu scuturi şi cu suliţe.

35. Şi dintre daniţi, înarmaţi pentru luptă, douăzeci şi opt de mii şase sute.

36. Şi din Aşer, care ieşeau la oştire ca să se rânduiască de bătaie, patruzeci de mii.

37. Şi din cei de dincolo de Iordan, dintre rubeniţi, şi dintre gadiţi, şi din jumătatea seminţiei lui Manase, cu tot felul de arme ale oştirii de război, o sută douăzeci de mii.

38. Toţi aceştia, oameni de război, care ţineau rândul de bătaie, au venit cu o inimă întreagă la Hebron, ca să-l facă pe David împărat peste tot Israelul. Şi de asemenea toată rămăşiţa lui Israel era o inimă*, ca să-l facă pe David împărat.

39. Şi au fost acolo cu David trei zile şi au mâncat şi au băut, pentru că fraţii lor le pregătiseră totul.

40. Şi cei care erau aproape de ei până la Isahar, Zabulon şi Neftali, au adus pâine pe măgari şi pe cămile şi pe catâri şi pe boi, şi provizii de mâncare, turte de smochine şi ciorchini de struguri şi vin şi untdelemn, şi boi şi oi, o mulţime; pentru că era bucurie în Israel.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)