Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 22

Pregătirile lui David pentru templu

1. Şi David a zis: „Aceasta* este casa Domnului Dumnezeu şi acesta este altarul arderii-de-tot pentru Israel“.

2. Şi David a poruncit să adune pe străinii* care erau în ţara lui Israel şi a pus cioplitori de pietre, care să taie pietre* cioplite, pentru a construi casa lui Dumnezeu.

3. Şi David a pregătit mult fier pentru cuie pentru uşile porţilor şi pentru îmbinăriSau „scoabe“; şi aramă multă, fără măsură*;

4. şi lemne de cedru fără număr, pentru că sidonienii* şi tirienii au adus lui David lemn de cedru din belşug.

5. Şi David a zis: „Solomon*, fiul meu, este tânăr şi plăpând, şi casa care se va construi pentru Domnul trebuie să fie foarte mare în faimă şi frumuseţe pentru toate ţărileSau „înaintea tuturor ţărilor“; voi face deci pregătiri pentru ea“. Şi David a pregătit o mulţime de lucruri înaintea morţii lui.

6. Şi a chemat pe Solomon, fiul său, şi i-a poruncit să construiască el casa Domnului Dumnezeului lui Israel.

7. Şi David a zis lui Solomon: „Fiul meu, a fost în inima* mea să construiesc o casă NumeluiSau „pentru Numele“* Domnului Dumnezeului meu.

8. Dar cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: «Tu ai vărsat* mult sânge şi ai purtat războaie mari: nu vei construi o casă Numelui Meu, pentru că tu ai vărsat mult sânge pe pământ înaintea Mea.

9. Iată*, ţi se va naşte un fiu, care va fi un om al odihnei; şi-i voi da odihnă* înaintea tuturor vrăjmaşilor săi de jur-împrejur; pentru că numele lui va fi SolomonPaşnic şi în zilele lui voi da pace şi linişte lui Israel.

10. El va construi* o casă Numelui Meu; şi Îmi va fi* fiu şi Eu îi voi fi Tată; şi Eu voi întări tronul împărăţiei lui peste Israel pentru totdeauna».

11. Acum, fiul meu, Domnul să fie cu* tine, ca să prosperi şi să construieşti o casă Domnului Dumnezeului tău, cum a zis El despre tine.

12. Numai să-ţi dea* Domnul înţelepciune şi pricepere şi să te pună peste Israel, să păzeşti legea Domnului Dumnezeului tău.

13. Atunci vei prospera*, dacă vei lua seama să împlineşti rânduielile şi judecăţile pe care le a poruncit Domnul lui Moise, pentru Israel. Fii tare* şi curajos! Nu te teme, nici nu te înspăimânta.

14. Şi iată, din truda mea, am pregătit pentru casa Domnului o sută de mii de talanţi de aur şi de o mie de ori o mie de talanţi de argint; şi aramă şi fier fără măsură*, pentru că este din belşug; şi am pregătit lemn şi piatră şi tu vei mai adăuga la ele.

15. Şi cu tine sunt mulţi lucrători: cioplitori şi lucrători în piatră şi în lemn şi tot felul de oameni iscusiţi în orice fel de lucrare.

16. Aur, argint şi aramă şi fier sunt fără număr. Ridică-te şi lucrează şi Domnul să fie cu* tine“.

17. Şi David a poruncit tuturor căpeteniilor* lui Israel să-l ajute pe Solomon, fiul său:

18. „Nu este Domnul Dumnezeul vostru cu voi? Şi nu v-a dat* El odihnă de jur-împrejur? Pentru că a dat în mâna mea pe locuitorii ţării şi ţara este supusă înaintea Domnului şi înaintea poporului Său.

19. Acum puneţi-vă inima şi sufletul să caute pe Domnul Dumnezeul vostru. Şi ridicaţi-vă şi construiţi locaşul sfânt al Domnului Dumnezeu, ca să aduceţi* chivotul legământului lui Dumnezeu şi uneltele sfinte ale lui Dumnezeu în casa care va fi construită pentru Numele Domnului“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)