Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 20

Cucerirea cetăţii Raba

1. Şi a fost aşa: pe timpul întoarcerii* anuluiLa sosirea primăverii, în vremea când ies împăraţii, Ioab a scos oştirea şi a pustiit ţara fiilor lui Amon; şi a venit şi a asediat Raba; iar David a rămas în Ierusalim. Şi Ioab* a bătut Raba şi a distrus-o.

2. Şi David a luat* coroana de pe capul împăratului lor (şi a găsit-o în greutate de un talant de aur şi în ea erau pietre preţioase) şi a fost pusă pe capul lui David; şi a luat foarte multă pradă din cetate.

3. Şi a scos poporul din ea şi i-a tăiat cu ferăstraie şi cu securi de fier şi cu topoare. Şi aşa a făcut David tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. Şi David şi tot poporul s-au întors la Ierusalim.

4. Şi a fost aşa: după aceasta a izbucnit* un război la Ghezer cu filistenii; atunci Sibecai* huşatitul a bătut pe Sipai, dintre fiii lui RafaSau „fiii uriaşilor“; şi au fost supuşi.

5. Şi a mai fost o luptă cu filistenii. Şi Elhanan, fiul lui Iair, a bătut pe Lahmi, fratele lui Goliat din Gat; şi mânerul suliţei lui era ca sulul* unui ţesător.

6. Şi a mai fost o luptă* în Gat; şi era un om de statură mare, care avea şase degete la mâini şi şase la picioare, douăzeci şi patru; şi el i se născuse lui Rafa.

7. Şi el a batjocorit pe Israel; şi Ionatan, fiul lui Şimea, fratele lui David, l-a ucis.

8. Aceştia i s-au născut lui Rafa în Gat şi au căzut prin mâna lui David şi prin mâna slujitorilor săi.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)