Epistola către Romani

Capitolul 1

Salut introductiv

1. Pavel, rob al lui Isus Hristos, apostol chemat*, pus deoparte* pentru Evanghelia lui Dumnezeu

2. (pe care a* promis-o mai înainte prin* profeţii Săi în scrieri sfinte)

3. despre Fiul Său (născut* din sămânţa lui David, după carne,

4. rânduit* Fiu al lui Dumnezeu în putere, după* Duhul de sfinţenie, prin* învierea morţilor), Isus Hristos, Domnul nostru,

5. prin care am* primit har şi apostolie, în* Numele Lui, spre ascultarea* credinţei, între toate naţiunile,

6. printre care sunteţi şi voi, chemaţi ai lui Isus Hristos:

7. către toţi preaiubiţii lui Dumnezeu care sunt în Roma, sfinţi chemaţi*: Har* vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos.

Mulţumirea lui Pavel pentru credincioşii din Roma

8. Întâi mulţumesc* Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, deoarece credinţa* voastră este vestită în toată lumea.

9. Pentru că* martor îmi este Dumnezeu, căruia Îi slujesc* în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, că neîncetat amintesc de voi,

10. cerând întotdeauna* în rugăciunile mele, dacă măcar acum, în sfârşit, prin voia* lui Dumnezeu, îmi va fi îngăduit să vin la voi.

11. Pentru că doresc mult să vă văd, ca să* vă fac parte de vreun dar de har spiritual, ca să fiţi întăriţi,

12. adică să fim mângâiaţi împreună între voi, fiecare prin credinţa* care este în celălalt, atât a voastră, cât şi a mea.

13. Dar nu doresc să fiţi în necunoştinţă, fraţilor, că deseori mi-am propus să vin la voi (şi* am fost împiedicat până acum), ca să am vreun rod* şi printre voi, ca şi printre celelalte naţiuni.

14. Eu* sunt dator şi grecilor şi barbarilor, şi celor înţelepţi şi celor nepricepuţi.

15. Astfel, atât cât depinde de mine, eu sunt gata să vă vestesc Evanghelia şi vouă, celor din Roma.

Evanghelia lui Dumnezeu

16. Pentru că* mie nu-mi este ruşine de EvanghelieUnele ms. „de Evanghelia lui Hristos“; pentru că* ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuire, pentru oricine crede: atât* iudeu, întâi, cât şi grec;

17. pentru că în* ea se descoperă o dreptate a lui Dumnezeu din credinţă, spre credinţă, după cum este scris: „Dar cel drept* va trăi din credinţă“.

Acuzarea naţiunilor

18. Pentru că mânia* lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei neevlavii şi nedreptăţi a oamenilor, care înăbuşă adevărul în nedreptate.

19. Fiindcă* ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu este arătat înSau „între“ ei, pentru că Dumnezeu* le-a arătat –

20. fiindcă, de la creaţia lumii, lucrurile Sale nevăzute* se văd, fiind înţelese de minte prin lucrurile făcute, la fel şi eterna Sa putere şi divinitate – încât ei să fie fără scuză.

21. Fiindcă, după ce L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au glorificat ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci au ajuns deşerţi* în gândurile lor şi inima lor fără pricepere a fost întunecată.

22. Susţinând* că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni

23. şi au schimbat gloria nepieritorului Dumnezeu* în asemănarea imaginii omului pieritorSau „putrezitor“ şi a păsărilor şi a patrupedelor şi a reptilelor.

24. De aceea* Dumnezeu i-aUnele ms. ad. „şi“ lăsat pradă poftelor inimilor lor spre necurăţie, ca* să-şi dezonoreze trupurile între ei înşişi*,

25. ca unii care au schimbat adevărul* lui Dumnezeu în minciună* şi s-au închinat şi au slujit creaturii în locul Creatorului, care este binecuvântat pentru totdeauna! Amin.

26. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă unor patimi* josnice; pentru că şi femeile lor au schimbat întrebuinţarea naturală în cea împotriva naturii;

27. şi în acelaşi fel şi bărbaţii, părăsind întrebuinţarea naturală a femeii, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi făcând lucruri de ruşine şi primind în ei înşişi răsplata cuvenită abaterii lor.

28. Şi, fiindcă nu au socotit că este bine să-L aibă pe Dumnezeu în cunoştinţăCunoştinţă deplină, Dumnezeu i-a lăsat pradă unei minţi nechibzuiteFără discernământ moral, ca să practice lucruri neîngăduite*,

29. fiind plini de orice nedreptate, Unele ms. ad. „curvie“ răutate, lăcomie, intenţii rele; plini de invidie, ucidere, ceartă, viclenie, atitudini rele; şoptitori,

30. defăimători, urâtori de Dumnezeu, obraznici, orgolioşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi,

31. fără pricepere, călcători de cuvânt, fără afectivitate naturală, Unele ms. ad. „neînduplecaţi“fără milă.

32. Ca unii care cunosc* judecata dreaptă a lui Dumnezeu, că cei care fac asemenea lucruri sunt* vrednici de moarte, ei nu numai că le practică, dar îşi şi găsesc plăcerea* în cei care le fac.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)