Epistola către Romani

Capitolul 7

Eliberarea de lege

1. Nu ştiţi, fraţilor (pentru că vorbesc celor care cunosc legea), că legea are stăpânire asupra omului atât timp cât trăieşte el?

2. Pentru că femeia* măritatăLit. „sub autoritatea bărbatului“ este legată prin lege de soţul ei cât timp trăieşte el; dar*, dacă soţul ar muri, este dezlegată de legea soţului.

3. Astfel deci, cât timp trăieşte soţul, ea se va numi adulteră, dacă va fi a altui bărbat; dar, dacă soţul moare, ea este liberă faţă de lege, astfel că nu este adulteră, chiar dacă ar fi a altui bărbat.

4. Astfel că şi voi, fraţii mei, aţi* fost făcuţi morţi faţă de lege, prin trupul lui Hristos, ca să fiţi ai Altuia, care a fost înviat dintre morţi, ca să aducem rod* lui Dumnezeu.

5. Pentru că, atunci când eram în carne, pasiunile păcatelor care erau prin lege lucrau* în mădularele noastre spre* a aduce rod pentru moarte;

6. dar acum am fost dezlegaţi de lege, fiind morţi faţă de ceea ce ne ţinea, ca să slujimSlujire de rob în* înnoirea duhului, şi nu în învechirea literei.

7. Deci ce vom spune? Este legea păcat? Nicidecum! Dar eu nu aş* fi cunoscut păcatul dacă nu ar fi fost legea; pentru că n-aş fi avut nici conştiinţa poftei, dacă legea nu ar fi spus: „Nu* pofti!“

8. Dar păcatul*, găsind prilej prin poruncă, a lucrat în mine tot felul de pofte; pentru că, fără lege, păcatul este mort.

9. Iar eu odinioară eram viu fără* lege; însă, venind porunca, păcatul a prins viaţă, şi eu am murit.

10. Şi porunca, ea, care* era spre viaţă, s-a dovedit pentru mine spre moarte:

11. pentru că păcatul, găsind prilej prin poruncă, m-a amăgit şi, prin ea, m-a ucis.

12. Astfel că, în adevăr, legea* este sfântă şi porunca este sfântă şi dreaptă şi bună.

13. Deci ceea ce este bun devineUnele ms. „a devenit“ moarte pentru mine? Nicidecum! Dar păcatul, ca să se arate păcat, a lucrat moarte pentru mine prin ceea ce este bun, pentru ca păcatul, prin poruncă, să devină peste măsură de păcătos.

14. Pentru că ştim că legea este spirituală, dar eu sunt carnalUnele ms. „de carne“, vândut* păcatuluiLit. „vândut sub păcat“.

15. Pentru că ceea ce fac nu recunosc: pentru că* ceea ce nu vreau, aceasta fac;

16. iar ceea ce urăsc, aceasta practic. Iar dacă ceea ce nu vreau, aceea practic, recunosc că legea este dreaptă.

17. Atunci însă nu mai fac eu aceasta, ci păcatul care locuieşte în mine.

18. Pentru că ştiu că în* mine, adică în carnea mea, nu locuieşte nimic bun: pentru că voinţaLit. „a voi“ este cu mine, dar înfăptuirea bineluiLit. „a face binele“, nuUnele ms. „n-o găsesc“.

19. Pentru că nu binele pe care-l vreau îl practic, ci răul pe care nu-l vreau, pe acela îl fac.

20. Iar dacă ceea ce eu nu vreau, aceea practic, nu mai fac eu aceasta, ci păcatul care locuieşte în mine.

21. Găsesc deci legea aceasta că, pentru mine, care vreau să practic binele, răul este cu mine.

22. Pentru că, după* omul dinăuntru, îmi* place legea lui Dumnezeu,

23. dar văd o lege diferită în mădularele mele, luptând împotriva legii minţii mele şi ducându-mă în robia legii păcatului, care este în mădularele mele.

24. O, nenorocit om ce sunt! Cine mă va elibera din acest trup al morţiiSau „din trupul morţii acesteia“?

25. Mulţumesc* lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Astfel deci eu însumi, cu mintea, slujescSlujire de rob legii lui Dumnezeu, dar, cu carneaSau „firea“, legii păcatului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)