Epistola către Romani

Capitolul 8

Trăirea prin Duhul

1. Deci acum nu este nici o condamnare pentru cei în Hristos IsusUnele ms. ad. „care umblăm nu potrivit cărnii, ci potrivit Duhului“.

2. Pentru că legea* Duhului* de viaţă în Hristos Isus m-a eliberat de legea* păcatului şi a morţii.

3. Pentru că, ceea ce* legea nu putea să facăSau „Pentru că legea fiind fără putere“, întrucât era slabă prin carne, Dumnezeu*, trimiţând pe propriul Său Fiu, în asemănare cu carnea păcatuluiSau „în asemănare de carne de păcat“ şi pentru păcat, a condamnat păcatul în carne,

4. pentru ca cerinţa dreaptă a legii să fie împlinită în noi, care umblăm nu potrivit cărnii, ci potrivit Duhului.

5. Pentru că, cei* care sunt potrivit cărnii gândesc cele ale cărnii; şi cei* care sunt potrivit Duhului, cele ale Duhului.

6. Pentru că gândireaÎnclinaţia, tendinţa* cărnii este moarte; iar gândireaÎnclinaţia, tendinţa Duhului, viaţă şi pace.

7. Pentru că gândireaÎnclinaţia, tendinţa* cărnii este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu se supune legii lui Dumnezeu; pentru că* nici nu poate.

8. Şi cei care sunt în carne nu pot să-I placă lui Dumnezeu.

9. Dar voi nu sunteţi în carne, ci în Duh, dacă, în adevăr, Duhul* lui Dumnezeu locuieşte în voi; dar, dacă cineva nu are Duhul* lui Hristos, acela nu este al Lui.

10. Dar, dacă Hristos este în voi, trupul este muritorLit. „mort“ din cauza păcatului, dar duhul este viaţă, datorită dreptăţii.

11. Dar, dacă Duhul Celui* care L-a înviat pe Isus dintre morţi locuieşte în voi, Cel* care L-a înviat pe HristosUnele ms. „Hristosul“; alte ms. „Hristos Isus“; alte ms. „Isus Hristos“ dintre morţi va face vii şi trupurile voastre muritoare, datorită DuhuluiUnele ms. „prin Duhul“ Său care locuieşte în voi.

12. Astfel* deci, fraţilor, suntem datori nu cărnii, ca să trăim potrivit cărnii;

13. pentru că, dacă trăiţi potrivit cărnii, veţi muri; dar, dacă trăiţi prin Duh, omorâţi* faptele trupului şi veţi trăi.

14. Pentru că toţi cei care sunt conduşi* de Duhul lui Dumnezeu, aceştia sunt fii ai lui Dumnezeu.

15. Pentru că voi nu* aţi primit un duh de robie, din nou spre frică*, ci aţi primit un duh* de înfiere, prin care strigăm: „Ava*, Tată!“

16. Însuşi* Duhul mărturiseşte cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.

17. Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori*: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă, în adevăr, suferim* împreună cu El, ca să fim şi glorificaţi împreună cu El.

Gloria viitoare

18. Deoarece socotesc că suferinţele* din timpul de acum nu sunt vrednice să fie comparate cu gloria viitoare, care va fi descoperită faţă de noi.

19. Pentru că şi creaţia* aşteaptă cu dorinţă vieLit. „Pentru că dorinţa stăruitoare a creaţiei aşteaptă“ descoperirea* fiilor lui Dumnezeu.

20. Deoarece creaţia* a fost supusă deşertăciunii nu de bunăvoie, ci din cauza celui care a supus-o, în speranţa

21. că şi creaţia însăşi va fi eliberată de robia stricăciunii, pentru a se bucura de libertatea gloriei copiilor lui Dumnezeu.

22. Pentru că ştim că toată creaţia suspină* împreună şi este împreună în dureri de naştere până acum.

23. Şi nu numai atât, ci şi noi înşine, care avem cele dintâi roade ale Duhului, şi noi înşine suspinăm* în sinea noastră, aşteptând* înfierea, răscumpărarea trupului* nostru.

24. Pentru că am fost mântuiţi în speranţă*; dar o speranţă care se vede nu este speranţă; pentru că ceea ce vede cineva, de ce să şi spere?

25. Dar, dacă sperăm ceea ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.

26. Şi în acelaşi fel şi Duhul vine în ajutor slăbiciuniiUnele ms. „slăbiciunilor“ noastre, pentru că noi nu* ştim ce să cerem aşa cum ar trebui, dar Duhul Însuşi* mijloceşteUnele ms. ad. „pentru noi“ cu suspine de nespus.

27. Dar Cel* care cercetează inimile ştie care este gândireaÎnclinaţia, tendinţa Duhului, pentru că El mijloceşte pentru sfinţi potrivit* cu voia lui Dumnezeu.

28. Dar ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre bine pentru cei care Îl iubesc pe Dumnezeu, pentru cei* care sunt chemaţi potrivit planului Său.

29. Pentru că, pe aceia pe care i-a cunoscut* dinainte, i-a şi rânduit* dinainteSau „i-a predestinat“ * fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca* El să fie Cel întâi-născutCel care are întâietate între mulţi fraţi.

30. Iar pe cei pe care i-a rânduit dinainteSau „i-a predestinat“, pe aceştia i-a şi chemat*; şi pe cei pe care i-a chemat, pe aceştia i-a şi îndreptăţit*; iar pe cei pe care i-a îndreptăţit, pe aceştia i-a şi glorificat*.

Mai mult decât învingători

31. Ce vom spune deci faţă de aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră?

32. El*, care, în adevăr, nu L-a cruţat pe propriul Său Fiu, ci L-a* dat pentru noi toţi, cum nu ne va dărui, de asemenea, toate împreună cu El?

33. Cine va aduce acuzaţie împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu* este Cel care îndreptăţeşte.

34. Cine* este cel care condamnă? Hristos este Cel care a murit şi, mai mult, a şiUnele ms. omit fost înviat, Cel care şi este* la dreapta lui Dumnezeu, Cel care şi* mijloceşte pentru noi.

35. Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necaz sau strâmtorare sau persecuţie sau foamete sau lipsă de îmbrăcăminte sau primejdie sau sabie?

36. După cum este scris: „Pentru* Tine suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca oi de înjunghiere“.

37. Dar*, în toate acestea, suntem mai mult decât învingători prin Acela care ne-a iubit.

38. Pentru că sunt convins că nici moarte, nici viaţă, nici îngeri, nici stăpâniri*, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puteriUnele ms. schimbă ordinea: „nici puteri, nici cele prezente, nici cele viitoare“,

39. nici înălţime, nici adâncime, nici o altă creatură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus, Domnul nostru.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)