Evanghelia după Luca

Capitolul 21

Văduva săracă (Mc 12.41-44)

1. Şi a ridicat privirea şi i-a văzut pe bogaţi aruncându-şi darurile în vistierie.

2. Şi a văzut şi o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuţiGr. „lepton“, cea mai mică monedă evreiască (este de aramă).

3. Şi a spus: „În adevăr, vă spun că* această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi;

4. pentru că toţi aceştia din prisosul lor au aruncat la darurile lui DumnezeuUnele ms. omit „lui Dumnezeu“, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea ca să trăiască“.

Dărâmarea Ierusalimului şi semnele sfârşitului (Mt 24.1-51;Mc 13.1-37)

5. Şi, pe când vorbeau unii despre templuGr. „hieron“, că este împodobit cu pietre frumoase şi cu daruri consacrate, El a spus:

6. „Cât despre acestea pe care le priviţi, vor veni zile în care nu va* fi lăsată piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată“.

7. Şi ei L-au întrebat, spunând: „Învăţătorule, când deci vor fi acestea şi care este semnul când vor avea loc acestea?“

8. Şi El a spus: „Luaţi seama* să nu fiţi amăgiţi, pentru că mulţi vor veni în Numele Meu, spunând: «Eu sunt», şi: «Timpul este aproape»Unele ms. omit „şi «Timpul este aproape»“. Nu vă duceţiUnele ms. ad. „deci“ după ei!

9. Şi, când veţi auzi de războaie şi de tulburări, nu vă înspăimântaţi, pentru că acestea trebuie să fie întâi, dar nu este îndată sfârşitul“.

10. Apoi* le-a spus: „Se va ridica naţiune contra naţiune şi împărăţie contra împărăţie.

11. Vor fi şi cutremure mari în diferite locuri, şi foamete şi epidemii; şi vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari din cer.

12. Dar* înainte de toate acestea vor pune mânaLit. „îşi vor pune mâinile“ pe voi şi vă vor persecuta, predându-vă sinagogilor şi* închisorilor, aducându-vă* înaintea împăraţilor şi a guvernatorilor pentru* Numele Meu;

13. dar aceasta vi* se va întoarce spre mărturie.

14. Puneţi-vă* deci în inimi să nu vă gândiţi dinainte la apărarea voastră,

15. pentru că Eu vă voi da o gură şi o înţelepciune, căreia nu-i* vor putea răspunde, niciUnele ms. „sau“ rezistaUnele ms. „nu-i vor putea rezista, nici răspunde“ toţi adversarii voştri.

16. Dar veţi* fi predaţi chiar de părinţi şi de fraţi şi de rude şi de prieteni, şi îi vor omorî* pe unii dintre voi,

17. şi veţi* fi urâţi de toţi pentru Numele Meu.

18. Şi* un păr de pe capul vostru nu va pieri nicidecum.

19. Prin răbdarea voastră vă veţi câştiga sufletele.

20. Iar când* veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oştiri, atunci să ştiţi că pustiirea lui este aproape.

21. Atunci cei din Iudeea să fugă în munţi şi cei din mijlocul lui să plece afară şi cei din câmpuri să nu intre în el;

22. pentru că acestea sunt zile de răzbunare, ca să* se împlinească toate cele scrise.

23. DarUnele ms. omit vai* de cele însărcinate şi de cele care alăptează în acele zile, pentru că va fi necaz mare în ţară şi mânie asupraUnele ms. „în mijlocul“ acestui popor.

24. Şi vor cădea de tăişul sabiei şi vor fi duşi captivi printre toate naţiunile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de naţiuni, până* se vor împlini timpurile naţiunilor.

Venirea Fiului Omului

25. Şi vor* fi semne în soare, şi în lună, şi în stele, şi pe pământ necaz al naţiunilor în nedumerire, auzind urletul mării şi al valurilorUnele ms. „în nedumerire, marea şi valurile urlând“,

26. oamenii murind de frică şi în aşteptarea celor care vin peste pământul locuit, pentru că* puterile cerurilor vor fi clătinate.

27. Şi atunci* Îl vor vedea pe Fiul Omului venind în nor cu putere şi cu glorie mare.

28. Dar când vor începe să fie acestea, priviţi în sus şi ridicaţi-vă capetele, pentru că răscumpărarea* voastră se apropie“.

29. Şi* le-a spus o parabolă: „Iată smochinul şi toţi copacii;

30. când înfrunzesc deja, voi înşivă, privind, cunoaşteţi că vara este deja aproape.

31. Aşa şi voi, când veţi vedea întâmplându-se acestea, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.

32. Adevărat vă spun că nicidecum nu va trece această generaţie până nu vor avea loc toate acestea.

Îndemn la veghere

33. Cerul* şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nicidecum nu vor trece.

34. Fiţi dar atenţi* la voi înşivă, ca nu cumva inimile voastre să fie împovărate de mâncare şi de băutură şi de îngrijorările vieţii, şi ziua aceea să vină peste voi pe neaşteptate.

35. Pentru că ea va veni ca* un laţ peste toţi cei care locuiesc pe faţa întregului pământ.

36. Vegheaţi* deciUnele ms. „Dar vegheaţi“, rugându-vă* în orice timpSau „Vegheaţi deci în orice timp, rugându-vă“, ca să fiţi socotiţi vrednici să scăpaţi de toate acestea care vor avea loc şi să staţi înaintea Fiului Omului“.

37. Şi ziua îi învăţa* în templuGr. „hieron“, iar* noaptea ieşea şi rămânea pe muntele numit al Măslinilor.

38. Şi tot poporul venea dis-de-dimineaţă la El, în templuGr. „hieron“, ca să-L asculte.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)