Evanghelia după Luca

Capitolul 17

Prilejuri de poticnire (Mt 18.6,7,15;Mc 9.42)

1. Şi le-a zis ucenicilor SăiUnele ms. omit: „Nu se* poate să nu vină prilejuri de poticnire; dar vai de acela prin care vin.

2. Ar fi mai de folos pentru el dacă i s-ar pune o piatră de moarăSau „piatră mare de moară“ învârtită cu ajutorul unui măgar; mai mare decât piatra de moară învârtită manual în jurul gâtului şi ar fi aruncat în mare, decât să facă să se poticnească unul din aceşti micuţi.

3. Fiţi atenţi la voi înşivă! Unele ms. ad. „Şi“Dacă* fratele tău va păcătuiUnele ms. ad. „împotriva ta“, mustră-l*; şi dacă se va pocăi, iartă-l.

4. Şi dacă de şapte ori pe zi va păcătui împotriva ta şi de şapte oriUnele ms. ad. „pe zi“ se va întoarce la tine, spunând: «Mă pocăiesc», să-l ierţi“.

5. Şi apostolii I-au spus Domnului: „Măreşte-ne credinţa“.

6. Dar* Domnul a spus: „Dacă aţi aveaUnele ms. „Dacă aţi fi avut“ credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice sicomoruluiGr. „sikaminos“, arbore exotic mare, cu lemn tare şi cu fructe comestibile, asemănătoare cu smochinele acestuia: «Dezrădăcinează-te şi plantează-te în mare!», şi v-ar asculta.

7. Dar cine dintre voi, având un rob care ară sau paşte oile, îi va spuneUnele ms. „va spune“, când va veni de la câmp: «Vino îndată şi stai la masă»?Sau „îi va spune îndată…: «Vino şi stai la masă»?“

8. Nu-i va spune mai degrabă: «Pregăteşte-mi* să cinez şi încinge-te, şi slujeşte-mi cât timp mănânc şi beau; şi după aceea vei mânca şi vei bea tu»?

9. Este el îndatoratSau „Mulţumeşte el“ robului aceluiaUnele ms. omit pentru că a făcut ce i s-a poruncitUnele ms. „ce s-a poruncit“? Consider că nuUnele ms. omit „Consider că nu“.

10. Aşa şi voi, când veţi face toate cele poruncite vouă, spuneţi: «Suntem nişte robi* nevrednici; Unele ms. ad. „pentru că“am făcut ce eram datori să facem»“.

Cei zece leproşi

11. Şi a fost că, pe când mergea* El spre Ierusalim, trecea prin Samaria şi GalileeaLit. „prin mijlocul Samariei şi al Galileii“.

12. Şi, pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi, care* stăteau departe.

13. Şi ei au ridicat glasul, spunând: „Isuse, Stăpâne, ai milă de noi!“

14. Şi El, văzându-i, le-a spus: „Mergeţi*, arătaţi-vă preoţilor!“ Şi a fost că, pe când mergeau ei, au fost curăţiţi.

15. Şi unul dintre ei, văzând că a fost vindecat, s-a întors înapoi, glorificându-L pe Dumnezeu cu glas tare.

16. Şi a căzut cu faţa la picioarele Lui, mulţumindu-I; şiUnele ms. ad. „acela“ era un samaritean.

17. Şi Isus, răspunzând, a spus: „N-au fost curăţiţi cei zece? Dar cei nouă, unde sunt?

18. Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă să-I dea glorie lui Dumnezeu?“

19. Şi* El i-a spus: „Ridică-te şi mergi. Credinţa ta te-a vindecatSau „te-a mântuit““.

Venirea Împărăţiei

20. Şi, fiind întrebat de farisei când vine Împărăţia lui Dumnezeu, El le-a răspuns şi a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în mod văzut.

21. Nici nu vor spune: «Iat-o aici» sau: «Iat-oUnele ms. omit „Iat-o“ acolo», pentru că, iată, Împărăţia* lui Dumnezeu este în mijloculSau „printre voi“* vostru“.

22. Şi le-a zis ucenicilor: „Vor* veniSau „Vin“ zile când veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului Omului, şi n-o veţi vedea.

23. Şi vă* vor spune: «Iată aici» sau «Iată acolo». Nu vă duceţi, nici nu-i urmaţi!

24. Pentru că, aşa* cum fulgerul care fulgeră străluceşte dintr-un capăt de sub cer până la celălalt capăt de sub cer, aşa va fi şiUnele ms. omit Fiul Omului în ziua Sa.

25. Dar* întâi trebuie ca El să sufere multe şi să fie respins de generaţia aceasta.

26. Şi, cum* a fost în zilele lui Noe, tot astfel va fi şi în zilele Fiului Omului:

27. mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a omorât pe toţi.

28. Şi, la fel, cum* a fost în zilele lui Lot: mâncau, beau, cumpărau, vindeau, plantau, zideau;

29. dar*, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat cu foc şi pucioasă din cer şi i-a omorât pe toţi;

30. la fel va fi în ziua când Se* va descoperi Fiul Omului.

31. În ziua aceea, cine* va fi pe acoperiş, iar bunurile lui în casă, să nu coboare să le ia; şi tot aşa, cine este la câmp să nu se întoarcă înapoi.

32. Amintiţi-vă* de soţia lui Lot.

33. Oricine* va căuta să-şi salveze viaţa o va pierde; şi oricine o va pierde o va păstra.

34. Vă spun*: în noaptea aceea vor fi doi pe un singur pat: unul va fi luat şi celălalt va fi lăsat;

35. vor fi două măcinând împreună: una va fi luată şi cealaltă va fi lăsată;

36. vor fi doi la câmp: unul va fi luat şi celălalt va fi lăsat“.Unele ms. omit v. 36; alte ms. omit şi v. 35

37. Şi ei, răspunzând, Îi spun: „Unde, Doamne?“ Şi El le-a spus: „Unde* este trupul, acolo se vor aduna Unele ms. ad. „şi“vulturii“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)