Evanghelia după Luca

Capitolul 13

Necesitatea pocăinţei

1. Şi în acelaşi timp erau prezenţi unii care I-au spus despre galileenii al căror sânge Pilat îl amestecase cu jertfele lor.

2. Şi ElUnele ms. „Isus“, răspunzând, le-a spus: „Gândiţi voi că galileenii aceştia au fost mai păcătoşi decât toţi galileenii, pentru că au suferit acestea?

3. Vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.

4. Sau acei optsprezece peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, gândiţi că eiUnele ms. „aceştia“ au fost mai vinovaţiLit. „mai datori“ decât toţi oamenii care locuiesc în Ierusalim?

5. Vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel“.

Parabola smochinului neroditor

6. Şi a spus parabola aceasta: „Cineva* avea un smochin plantat în via sa. Şi a venit şi a căutat rod în el, dar n-a găsit.

7. Şi i-a zis viticultorului: «Iată, de trei ani vin şi caut rod în acest smochin şi nu găsesc: Taie-l; de ce cuprinde şi pământul degeaba?»

8. Dar el, răspunzând, îi spune: «Domnule, lasă-l şi anul acesta, până voi săpa în jurul lui şi îi voi pune gunoi;

9. şi, dacă va face rod, bine, iar dacă nu, după aceea îl vei tăia»“.

Vindecarea unei femei gârbove

10. Şi îi învăţa într-una din sinagogi în sabat.

11. Şi iată, eraUnele ms. omit o femeie care de optsprezece ani avea un duh de neputinţă şi era gârbovă şi nu putea nicidecum să se ridice.

12. Şi Isus, văzând-o, a chemat-o şi i-a spus: „Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta“.

13. Şi a* pus mâinile peste ea; şi îndată s-a îndreptat şi Îl glorifica pe Dumnezeu.

14. Dar mai-marele sinagogii, indignat că Isus vindecase în sabat, răspunzând, a spus mulţimii: „Sunt şase* zile în care trebuie să lucreze oamenii; veniţi deci în acesteaUnele ms. „în ele“ şi fiţi vindecaţi, şi nu* în ziua sabatului!“

15. Domnul deciUnele ms. omit „deci“; alte ms. „Dar Domnul“ i-a răspuns şi a zis: „FăţarnicilorUnele ms. „Făţarnicule“, fiecare* dintre voi, în sabat, oare nu-şi dezleagă boul sau măgarul de la iesle şi-l duce şi-l adapă?

16. Şi aceasta, care* este o fiică a lui Avraam, pe care Satan o legase, iată, de optsprezece ani, nu trebuia să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului?“

17. Şi, pe când spunea El acestea, toţi adversarii Săi se ruşinau; şi toată mulţimea se bucura de toate lucrurile glorioase pe care le făcea El.

Parabola grăuntelui de muştar (Mt 13.31,32;Mc 4.30-32)

18. Şi El a spus: „Cu ce este asemenea Împărăţia lui Dumnezeu şi cu ce o voi asemăna?

19. Este asemenea unui grăunte de muştar pe care l-a luat un om şi l-a aruncat în grădina lui; şi a crescut şi s-a făcut un copac mare şi păsările cerului s-au cuibărit în ramurile lui“.

Parabola aluatului (Mt 13.33)

20. Şi din nou a spus: „Cu ce voi asemăna Împărăţia lui Dumnezeu?

21. Este asemenea unui aluat pe care l-a luat o femeie şi l-a ascuns în trei măsuri de făină, până s-a dospit tot“.

Uşa strâmtă (Mt 7.13,14)

22. Şi El* străbătea cetăţi şi sate, învăţându-i şi călătorind spre Ierusalim.

23. Şi cineva I-a spus: „Doamne, sunt puţini cei care vor fi mântuiţi?“ Dar El le-a zis:

24. „Străduiţi-vă să intraţi pe uşaUnele ms. „poarta“ cea strâmtă; pentru că, vă spun, mulţi* vor căuta să intre şi nu vor putea.

25. Îndată* ce Stăpânul casei Se va ridica şi va* închide uşa, şi veţi începe să staţi afară şi să bateţi la uşă, spunând: «Doamne*,Unele ms. ad. „Doamne“ deschide-ne», şi El, răspunzând, vă va spune: «Nu* vă ştiu de unde sunteţi»,

26. atunci veţi începe să spuneţi: «Am mâncat înaintea Ta şi am băut, şi pe străzile noastre ne-ai învăţat».

27. Şi El va zice: «Vă spun: nu văUnele ms. omit „vă“ cunoscUnele ms. ad. „nici nu ştiu“ de unde sunteţi; depărtaţi-vă* de la Mine, voi toţi lucrătorii nedreptăţii».

28. Acolo va* fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor, când* veţi vedea pe Avraam şi pe Isaac şi pe Iacov şi pe toţi profeţii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi aruncaţi afară.

29. Şi vor veni de la răsărit şi apus, şi de laUnele ms. omit „de la“ nord şi sud, şi vor sta la masă în Împărăţia lui Dumnezeu.

30. Şi, iată*, sunt unii din urmă care vor fi întâi şi sunt unii dintâi care vor fi în urmă“.

Durerea Domnului pentru Ierusalim

31. În acelaşi ceasUnele ms. „În aceeaşi zi“ au venit la El unii dintre farisei, spunându-I: „Ieşi şi pleacă de aici, pentru că Irod vrea să Te omoare“.

32. Şi El le-a spus: „Mergeţi şi spuneţi-i vulpii aceleia: «Iată, scot demoni şi fac vindecări astăzi şi mâine, iar a treia zi voi sfârşi*».

33. Totuşi, trebuie să umblu astăzi şi mâine şi în ziua următoareLit. „în cea următoare“, pentru că nu se poate ca un profet să piară în afara Ierusalimului.

34. Ierusalime*, Ierusalime, care omori pe profeţi şi-i ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine, de câte ori am vrut să-i adun pe copiii tăi cum îşi adună o găină puii sub aripile sale, şi n-aţi vrut!

35. Iată, vi* se lasă casa pustieUnele ms. omit „pustie“; şiUnele ms. ad. „adevărat“ vă spun că nicidecum nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: „Binecuvântat* este Cel care vine în Numele Domnului!“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)