Evanghelia după Luca

Capitolul 12

Atenţionări şi încurajări (Mt 10.26-33;Mt 16.6)

1. În timpul acela, adunându-se mulţimile cu miile, încât se călcau unii pe alţii, El a început să zică întâiUnele ms. omit aici „întâi“, punând: „Întâi fiţi atenţi“ ucenicilor Săi: „Fiţi* atenţi laVegheaţi, ca să vă păziţi de aluatul fariseilor, care este făţărnicia;

2. şi nu* este nimic acoperitBine acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns, care nu va fi cunoscut;

3. de aceea, orice aţi spus la întuneric va fi auzit la lumină şi ce aţi vorbit la ureche, în cămăruţe, va fi predicat de pe acoperişuri.

4. Dar vă* spun vouă, prietenii* Mei: Nu vă temeţi de ceiAici cu sensul „Nu daţi înapoi de teama celor“ care ucid trupul şi, după aceasta, altceva nu mai pot face.

5. Vă voi arăta însă de cine să vă temeţi: Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are autoritate să arunce în gheenă; da, vă spun, de El temeţi-vă!

6. Nu se vând cinci vrăbii cu doi baniGr. „asarion“, o valoare foarte mică? Şi nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu.

7. Ci chiar perii capului vostru, toţi sunt număraţi. Nu vă temeţi deciUnele ms. omit, voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.

8. Dar vă* spun: Pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, şi Fiul Omului îl va mărturisi înaintea îngerilor lui Dumnezeu;

9. dar cine Mă va tăgădui înaintea oamenilor, va fi tăgăduit înaintea îngerilor lui Dumnezeu;

10. şi* oricui va spune un cuvânt împotriva Fiului Omului, i se va ierta; dar celui care va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta.

11. Iar când* ei vă aduc înaintea sinagogilor şi a stăpânirilor şi a autorităţilor, nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi răspunde sau ce veţi spune;

12. pentru că Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în acel ceas ce trebuie să spuneţi“.

Parabola bogatului nebun

13. Şi cineva din mulţime I-a spus: „Învăţătorule, spune-i fratelui meu să împartă moştenirea cu mine“.

14. Dar El i-a spus: „Omule*, cine M-a pus judecător sau împărţitor peste voi?“

15. Şi le-a zis: „Luaţi seama* şi păziţi-vă de oriceUnele ms. omit lăcomie* de bani, pentru că viaţa cuiva nu este în belşugul averilor lui“.

16. Şi le-a spus o parabolă, zicând: „Ogorul unui om bogat a rodit din belşug.

17. Şi el se gândea în sine, zicând: «Ce voi face, pentru că nu mai am unde să-mi adun roadele?»

18. Şi a spus: «Aceasta voi face: îmi voi dărâma grânarele şi le voi zidi mai mari, şi voi aduna acolo toate roadele mele şi bunurile mele;

19. şi-i voi spune sufletului meu: Suflete*, ai multe bunuri, strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te!»

20. Dar Dumnezeu i-a spus: «Nebunule, în noaptea aceasta ţi se va* cereSau „îţi vor cere“ sufletul; şi* cele pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi?»

21. Astfel este cel care strânge pentru sine însuşi şi* nu este bogat faţă de Dumnezeu“.

Îngrijorare şi grijă (Mt 6.19-21,25-34)

22. Şi El le-a zis ucenicilor Săi: „De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi pentru viaţăUnele ms. ad. „voastră“, ce să mâncaţi, nici pentru trup, ce să îmbrăcaţi.

23. Viaţa este mai mult decât hrana, şi trupul decât îmbrăcămintea.

24. Priviţi cu atenţie corbii, căSau „pentru că“ nu seamănă, nici nu seceră, nu au cămară, nici grânar, şi Dumnezeu* îi hrăneşte. Cu cât mai de preţ sunteţi voi decât păsările!

25. Şi cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge un singurUnele ms. omit cot la staturaSau „creşterea“, „vârsta“ lui?

26. Deci, dacă nu puteţi face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă îngrijoraţi de celelalte?

27. Priviţi cu atenţie crinii, cum cresc: ei nu trudesc, nici nu torc; dar vă spun: Nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia.

28. Iar dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puţin-credincioşilor!

29. Şi voi, nu căutaţi ce să mâncaţi şi ce să beţi, şi nu fiţi îngrijoraţi;

30. pentru că pe toate acestea, naţiunile lumii le caută, şi Tatăl vostru ştie că aveţi nevoie de ele;

31. ci căutaţi* Împărăţia LuiUnele ms. „lui Dumnezeu“, şi toateUnele ms. omit acestea vi se vor da pe deasupraLit. „vi se vor adăuga“.

32. Nu te teme, turmă mică, pentru că* Tatăl vostru a găsit plăcere să vă dea Împărăţia.

33. Vindeţi* ce aveţi şi daţi milostenie; faceţi-vă* pungi care nu se învechesc, o comoară care nu se pierde, în ceruri, unde hoţul nu se apropie, nici molia nu strică.

34. Pentru că, unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.

Îndemn la veghere (Mt 24.42-44)

35. Mijlocul* să vă fie încins, şi luminile* aprinse;

36. şi voi fiţi asemenea oamenilor care-l aşteaptă pe stăpânul lor, oricând se va întoarceUnele ms. „oricând va pleca“; alte ms. „oricând ar pleca“ de la nuntăLit. „sărbătoarea de nuntă“, ca, atunci când va veni şi va bate, să-i deschidă îndată.

37. Ferice* de robii aceia pe care, venind, stăpânul îi va găsi veghind. Adevărat vă spun că se va încinge şi îi va pune să stea la masă şi, apropiindu-se, le va sluji.

38. Şi dacă va veniUnele ms. omit la a doua strajăUnele ms. omit, şi dacă va veni la a treia strajă, şi îi va găsi astfel, fericiţi sunt robiiUnele ms. omit aceia.

39. Dar să* ştiţi aceasta, că, dacă ar fi ştiut stăpânul casei în ce ceas vine hoţul, ar fi vegheat şi n-ar fi lăsat să i se spargăLit. „să i se sape“ casa.

40. Şi* voi deciUnele ms. omit fiţi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul în care nu gândiţi“.

Parabola administratorului credincios (Mt 24.45-51)

41. Şi Petru I-a spusUnele ms. „a spus“: „Doamne, către noi zici parabola aceasta sau şi către toţi?“

42. Şi Domnul a spus: „Cine* este atunci administratorul credincios şi chibzuit pe care stăpânul îl va pune peste servitorii săiGospodăria sa, ca să dea măsura de grâu la timp?

43. Fericit este robul acela pe care, venind, stăpânul lui îl va găsi făcând aşa.

44. Adevărat* vă spun că îl va pune peste toată averea lui.

45. Dar*, dacă robul acela va zice în inima lui: «Stăpânul meu întârzie să vină», şi va începe să-i bată pe servitori şi pe servitoare şi să mănânce şi să bea şi să se îmbete,

46. stăpânul acelui rob va veni într-o zi în care el nu aşteaptă şi într-un ceas pe care nu-l ştie şi-l va tăia în două şi îi va rândui partea cu cei necredincioşi.

47. Iar robul* acela care a ştiut voia stăpânului său şi nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri;

48. iar* cine n-a ştiut şi a făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puţine. Şi oricui i s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.

Dezbinare din pricina lui Isus (Mt 10.34-36)

49. Eu am venit să arunc un foc pe pământ; şi cât aş dori să fie deja aprins!

50. Dar am un botez cu* care să Mă botezSau „cu care să fiu botezat“, şi cât de mult aştept să se împlineascăLit. „cât de strâmtorat sunt până când se va împlini“!

51. Gândiţi că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun: nu, ci* mai degrabă dezbinare;

52. pentru că, de acum, cinci vor fi dezbinaţi într-o singură casă; trei vor fi dezbinaţi împotriva a doi şi doi împotriva a trei:

53. tatălUnele ms. „trei împotriva a doi şi doi împotriva a trei: va fi dezbinat tată“ împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui; mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei; soacra împotriva nurorii ei şi nora împotriva soacrei ei“.

Semnele timpurilor (Mt 16.1-3)

54. Şi spunea şi mulţimilor: „Când vedeţi un norUnele ms. „norul“ ridicându-se de la apus, îndată spuneţi: «Vine ploaie»; şi aşa se întâmplă.

55. Şi când suflă vântul de sud, spuneţi: «Va fi arşiţă», şi aşa se întâmplă.

56. Făţarnicilor, înfăţişarea pământului şi a cerului ştiţi să o deosebiţi, dar timpul acesta, cum de nu-l deosebiţi?

Împăcarea (Mt 5.25-26)

57. Şi de ce nu judecaţi chiar de la voi înşivă ce este drept?

58. Pentru că, pe când* mergi cu împotrivitorul tău înaintea unei autorităţi, pe drum* străduieşte-te să scapi de el, ca nu cumva să te târască la judecător şi judecătorul să te deaUnele ms. „te va da“ pe mâna gardianului şi gardianul să te arunceUnele ms. „te va arunca“ în închisoare.

59. Îţi spun nicidecum nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti şi cel din urmă bănuţGr. „lepton“, cea mai mică monedă evreiască (este de aramă)“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)