Epistola către Evrei

Capitolul 10

Hristos jertfit odată pentru totdeauna

1. Pentru că legea, având umbra* bunurilor* viitoare, nu însăşi imaginea lucrurilor, nu* poate niciodată, cu aceleaşi jertfe, care se aduc neîncetat în fiecare anLit.an după an“, să-i* desăvârşească pe aceia care se apropie.

2. Astfel, n-ar fi încetat ele să fie aduse dacă cei care slujescSau „cei care se închină“, odată curăţiţi, n-ar mai fi avut nici o cunoştinţă de păcate? Unele ms. au fraza afirmativă: „Astfel, ele ar fi încetat…păcate.“

3. Dar* în acestea este o amintire de păcate în fiecare anLit.an după an“.

4. Pentru că* este imposibil ca sângeleSau „Pentru că este incapabil sângele“ de tauri şi de ţapi să înlăture păcatele.

5. De aceea, intrând în lume, El spune: „N-ai voit jertfă şi dar, ci Mi-ai întocmit un trup.

6. Nu Ţi-au plăcut arderi-de-tot* şi jertfe pentru păcat.

7. Atunci am spus: «Iată, Eu vin (în sululPosibil: sinteză a unui capitol sau a unei cărţi, scrisă la începutul sulului cărţii este scris despre Mine) ca să fac voia Ta, Dumnezeule»“.

8. Spunând mai susSau „mai înainte“: „N-ai vrut, nici nu Ţi-au plăcut jertfe şi daruriUnele ms. „jertfă şi dar“ şi arderi-de-tot şi jertfe pentru păcat“ (care sunt aduse potrivit legii),

9. atunci El a spus: „Iată, Eu vin ca să facUnele ms. ad. „Dumnezeule“ voia Ta“. El desfiinţează ce este întâi, ca să stabilească ce este a doua oarăLit. „îl desfiinţează pe cel dintâi, ca să-l stabilească pe al doilea“;

10. „voie“* prin care am fost sfinţiţi, prin* jertfireaSau „darul“ trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna.

11. Şi, în adevăr, orice preot stă în picioare în* fiecare ziLit. „zi după zi“, slujind şi aducând deseori aceleaşi jertfe care niciodată nu pot înlătura păcatele,

12. dar* ElUnele ms. „Acesta“, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat„S-a aşezat“, expresie a încheierii pe deplin a lucrării Domnului Isus, în contrast cu preoţii care stăteau în picioare, slujind zi de zi pentru totdeaunaTermen diferit de cel folosit în mod obişnuit, având sensul de „odată pentru totdeauna“ la dreapta lui Dumnezeu,

13. de acum aşteptând până când* vrăjmaşii Lui vor fi puşi ca aşternut al picioarelor Lui.

14. Pentru că, printr-o singură jertfăSau „printr-un singur dar“ i-a desăvârşit pentru totdeaunaTermen diferit de cel folosit în mod obişnuit, având sensul de „odată pentru totdeauna“ pe cei sfinţiţi.

15. Dar şi Duhul Sfânt ne mărturiseşte; pentru că, după ce a spusUnele ms. ad. „mai înainte“:

16. „Acesta este legământul* pe care-l voi întemeia pentru ei, după acele zile“, zice Domnul: „Dând legile Mele în inimile lor, le voi înscrie şi în gândurileUnele ms. „mintea“ lor“;

17. şi: „nicidecum nu-Mi voi mai aminti de păcatele lor şi de nelegiuirile lor“.

18. Iar unde este iertare de acestea, nu mai este jertfăSau „dar“ pentru păcat.

Stăruinţa în credinţă

19. Având deci, fraţilor, îndrăzneală* să intrăm în locurile sfinteSfânta sfintelor* prin sângele lui Isus,

20. pe calea* cea nouăSau „de curând făcută“ şi vie pe care a deschis-oSau „a consacrat-o“ pentru noi prin* perdea, care este carnea Lui,

21. şi având un mare preot* peste casa* lui Dumnezeu,

22. să* ne apropiem cu inimă sinceră, în* siguranţa deplină a credinţei, având inimile curăţiteLit. „stropite“* de o conştiinţă rea şi* trupul spălat cu apă curată.

23. Să* ţinem cu tărie mărturisirea speranţei neclintite (deoarece credincios* este Cel care a promis);

24. şi să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnămSau „să ne provocăm“ la dragoste şi la fapte bune,

25. nepărăsind* strângerea noastră laolaltă, după cum obişnuiesc unii, ci încurajându-ne, şi cu* atât mai mult cu cât vedeţi apropiindu-se* ziua.

26. Pentru că, dacă* noi păcătuim voit, după* primirea cunoştinţeiCunoştinţă deplină adevărului, nu mai rămâne jertfă pentru păcate,

27. ci o înfricoşătoare aşteptare sigură a judecăţii şi văpaie* de foc care-i va mistui pe cei împotrivitori.

28. Cine* a dispreţuit legea lui Moise moare fără milă, pe* mărturia a doi sau trei martori;

29. de cât* mai rea pedeapsă gândiţi că va fi socotit vrednic cel care L-a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu şi a socotit* necurat sângele legământului prin care a fost sfinţit şi L-a insultat* pe Duhul harului?

30. Pentru că-L ştim pe Cel care a spus: „A* Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti», zice Domnul!“, şi din nou: „Domnul* va judeca pe poporul Său“.

31. Este* înfricoşător să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!

32. Dar amintiţi-vă* de zilele de la început, în care, după ce* aţi fost luminaţi, aţi răbdat o mare* luptă de suferinţe:

33. pe de o parte expuşi* ca privelişte prin insulte şi necazuri şi, pe de alta, făcându vă* părtaşi acelora care treceau astfel prin ele.

34. Pentru că aţi* şi suferit împreună cu cei închişiUnele ms. „cu lanţurile mele“ şi* aţi primit cu bucurie răpirea bunurilor voastre, cunoscând că aveţiUnele ms. ad. „în ceruri“* pentruUnele ms. „în“ voi înşivă o avere mai bună şi* statornică.

35. Nu lepădaţi deci încrederea voastră care are mare răsplătire!

36. Pentru că* aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi făcut voia lui Dumnezeu, să* primiţi promisiunea.

37. „Pentru că încă* puţin, foarte puţin şi Cel* care vine va veni şi nu va întârzia.

38. Şi* cel drept va trăi prin credinţăUnele ms. ad. „în Mine“; alte ms. „cel drept al Meu va trăi prin credinţă“; şi dacă cinevaProbabil altcineva dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el“.

39. Dar noi nu suntem dintre aceia* care dau înapoi spre pieire, ci ai credinţei*, spre păstrarea sufletului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)