Epistola către Evrei

Capitolul 5

1. Pentru că orice mare preot, luat dintre oameni, este aşezat* pentru oameni în* cele privitoare la Dumnezeu, ca* să aducă daruri şi jertfe pentru păcate,

2. putând* fi îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, pentru că şi* el însuşi este cuprins de slăbiciune;

3. şi, din cauza* acesteia, este dator să aducă jertfe pentru păcate, atât pentru popor, cât şi pentru sine.

4. Şi nimeni* nu-şi ia singur onoarea aceasta, ci* numai cel chematUnele ms. „ci cel chemat“ de Dumnezeu, după cum a fost şi Aaron.

5. Aşa* şi Hristos, nu S-a glorificat pe Sine Însuşi, ca să fie făcut mare preot, ci pe Cel care I-a zis: „Tu* eşti Fiul Meu, Eu astăzi Te-am născut“.

6. După cum spune şi în alt loc: „Tu* eşti preot pentru eternitate, după rânduiala lui Melhisedec“.

7. El, în zilele întrupăriiLit. „cărnii“ Sale, aducând* cereri şi rugăciuni stăruitoare, cu* strigăt puternic şi lacrimi, către Acela care* putea să-L mântuiască din* moarte (şi fiind ascultat, datorită temerii Lui evlavioase),

8. deşi* era Fiu, a* învăţat ascultarea din cele ce a suferit;

9. şi, fiind* făcut desăvârşit, a devenit, pentru toţi cei care ascultă de El, autor al mântuirii eterne,

10. numit de Dumnezeu „Mare Preot după* rânduiala lui Melhisedec“,

11. despre care avem multe* de spus şi greu de explicat în vorbire, pentru că v aţi* făcut greoi la auzire.

Pruncie şi maturitate spirituală

12. Pentru că, deşi de multLit. „deşi, datorită timpului“ trebuia să fiţi învăţători, aveţi din nou nevoie ca cineva să vă înveţe care sunt elementele* începutului cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte* şiUnele ms. omit nu de hrană tare.

13. Pentru că oricineLit. „oricine care“ foloseşte lapte este fără experienţă în cuvântul dreptăţii, pentru că* este prunc;

14. iar hrana tare este pentru cei maturiSau „desăvârşiţi“, care, prin obişnuinţă, au simţurileSimţuri spirituale deprinse să deosebească* binele şi răul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)