Daniel

Capitolul 10

A treia viziune

1. ✸ În anul al treilea al lui Cirus, împăratul Persiei, un cuvânt a fost descoperit lui Daniel, care este chemat cu numele* Beltşaţar; şi cuvântul* este adevărat, dar timpul hotărât al încercăriiSau „necazului“, „suferinţei“ este lung. Şi el a înţeles cuvântul şi a avut înţelegerea* viziunii.

2. „În zilele acelea, eu, Daniel, am fost în jale trei săptămâni de zile.

3. N-am mâncat pâine plăcută, şi carne şi vin n-au intrat în gura mea; şi nu m-am uns* deloc, până la împlinirea celor trei săptămâni de zile.

4. Şi, în ziua a douăzeci şi patra a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, care este HidechelTigru*.

5. Şi mi-am ridicat* ochii şi am văzut şi iată un om* îmbrăcat în in, şi coapsele sale erau încinse* cu aur* curat de Ufaz,

6. şi trupul lui era ca crisolitul*, şi faţa lui ca înfăţişarea fulgerului*, şi ochii* lui ca făcliile de foc, şi braţele lui şi picioarele* lui, asemenea aramei lustruite, şi glasul* cuvintelor lui, ca glasul unei mulţimi.

7. Şi numai* eu, Daniel, am văzut viziunea; şi oamenii care erau cu mine n-au văzut viziunea, dar un mare tremur a căzut peste ei şi au fugit ca să se ascundă.

8. Şi am rămas singur şi am văzut viziunea aceasta mare şi n-a rămas* putere în mine. Şi culoarea feţei mi s-a schimbat*, stricându-se, şi am pierdut orice vlagă.

9. Totuşi am auzit glasul cuvintelor lui; şi, când* am auzit glasul cuvintelor lui, am fost cuprins de o mare ameţealăSau „într-un somn adânc“ pe faţa mea, şi cu faţa la pământ.

10. Şi, iată, o mână* m-a atins şi m-a aşezatLit. „m-a scuturat“ pe genunchii mei şi pe palmele mâinilor mele.

11. Şi el mi-a zis: «Daniele, om preaiubit*, înţelege cuvintele pe care ţi le voi spune şi stai în picioareSau „stai în picioare unde eşti“, pentru că acum sunt trimis la tine». Şi, când mi-a spus cuvântul acesta, am stat în picioare tremurând.

12. Atunci mi-a zis: «Nu te teme*, Daniele, pentru că din ziua întâi, de când ţi-ai îndreptat inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, cuvintele tale au fost auzite* şi eu am venit datorită cuvintelor tale.

13. Dar căpetenia* împărăţiei Persiei mi s-a împotrivit douăzeci şi una de zile; şi, iată, Mihail*, una dintre căpeteniile cele mai de seamă, a venit să mă ajute, şi am rămasSau „am învins“ acolo, cu împăraţii Persiei.

14. Acum am venit să te fac să înţelegi ce se va întâmpla poporului tău la sfârşitul* zilelor, pentru că viziunea* este tot pentru acele zile».

15. Şi, pe când vorbea cu mine, după cuvintele acestea, mi-am întors faţa* la pământ şi am amuţit.

16. Şi, iată, unul* după asemănarea fiilor oamenilor s-a atins* de buzele mele. Atunci mi-am deschis gura şi am vorbit şi am zis celui care stătea înaintea mea: «Domnul meu, din cauza viziunii au venitLit. „s-au întors“ asupra mea durerile* mele şi am pierdut orice vlagă.

17. Şi cum poate slujitorul domnului meu să vorbească domnului meu? Pentru că, în ce mă priveşte acum, n-a mai rămas putere în mine, nici nu mi-a fost lăsată suflare în mine».

18. Şi din nou s-a atins de mine unul ca înfăţişarea unui om şi m-a întărit.

19. Şi a zis*: «Nu te teme*, om preaiubit; pace ţie, fii tare, da, fii tare!»

Şi, pe când vorbea cu mine, am fost întărit şi am zis: «Să vorbească domnul meu, pentru că m-ai întărit».

20. Şi el a zis: «Ştii de ce am venit la tine? Şi acum mă voi întoarce ca să lupt împotriva căpeteniei* Persiei; şi, când voi ieşi, iată, va veni căpetenia GrecieiEbr. „Iavan“.

21. Totuşi îţi voi face cunoscut ce este scris în scriptura adevărului. Şi nici unul nu rămâne tare alături de mine împotriva acestoraSau „în aceste lucruri“, decât Mihail*, căpetenia voastră.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)