Daniel

Capitolul 11

Prezentarea profeţiei

1. Şi, în anul* întâi al lui Darius* Medul, am stat lângă el ca să-l ajut şi să-l întăresc.

2. Şi acum îţi voi face cunoscut adevărul. Iată, încă trei împăraţi se vor ridica în Persia şi al patrulea se va îmbogăţi cu mari bogăţii, mai mult decât toţi; şi, după ce se va întări prin bogăţiile lui, îi va ridica pe toţi împotriva împărăţiei Greciei.

3. Şi se va ridica un împărat viteaz* şi va stăpâni cu putere mare şi va lucra după voia* sa.

4. Şi, după ce se va ridica, împărăţia* lui va fi sfărâmată şi va fi împărţită în cele patru vânturi ale cerurilor; dar nu pentru urmaşii lui, nici după autoritatea* lui cu care a stăpânit el, pentru că împărăţia lui va fi smulsă şi va fi a altora, în afară de aceştia.

5. Şi împăratul suduluiEbr. „Neghev“ (în tot contextul), care este unul dintre mai-marii luiAi împăratului din v. 3 şi 4, va fi puternic; dar un altul va fi mai puternic decât el şi va avea stăpânire; stăpânirea lui va fi o stăpânire mare.

6. Şi, după câţiva ani, se vor uni şi fiica împăratului sudului va veni la împăratul nordului ca să facă o alianţă; dar ea nu va păstra puterea braţului şi nici elÎmpăratul sudului nu va rezista, nici braţul lui; şi ea va fi părăsită, ea şi cei care au adus-o şi cel care a născut-o şi cel care o întărea în acele timpuri.

7. Dar dintr-un vlăstar al rădăcinilor ei se va ridica unul în locul lui şi va veni împotriva oştirii şi va intra în cetăţuia împăratului nordului şi va lupta împotriva lor şi va fi învingător.

8. Şi va duce captivi în Egipt şi pe dumnezeii lor, cu unşii lorSau „cu chipurile lor turnate“, cu vasele lor de preţ, de argint şi de aur; şi va rezista mai mulţi ani decât împăratul nordului.

9. Şi acesta va intra în ţinutul împăratului sudului, dar se va întoarce în ţara lui.

10. Şi fiii lui se vor pregăti de război şi vor aduna o mulţime de oştiri mari; şi unulDintre fii va veni negreşit şi se va revărsa* şi va trece peste el; şi se va întoarce şi va duce războiul până la cetăţuia* lui.

11. Şi împăratul sudului se va înfuria şi va ieşi şi se va lupta cu el, cu împăratul nordului, care va ridica o mulţime mare; dar mulţimea va fi dată în mâna luiA împăratului Egiptului sau al sudului.

12. Şi, după ce va fi luatăSau „ridicată“ mulţimea, inima i se va înălţaîi va creşte curajul şi va doborî zeci de mii, dar nu va învingeSau „nu va fi întărit“.

13. Pentru că împăratul nordului se va întoarce şi va ridica o mulţime mai mare decât cea dintâi; şi după un răstimp de câţiva ani va înainta cu o oştire mare şi cu multe bogăţii.

14. Şi, în timpurile acelea, mulţi se vor ridica împotriva împăratului sudului şi fiii violenţi ai poporului tău se vor ridica să împlinească viziunea, dar vor cădeaSau „se vor poticni“.

15. Şi împăratul nordului va veni şi va ridica o întăritură şi va lua cetatea întărită. Şi oştirile sudului nu se vor împotrivi, nici cei mai aleşi oameni ai lui, pentru că nu va fi putere de împotrivire.

16. Şi cel care vine împotriva lui va face* după voia lui şi nu va fi cine* să stea înaintea lui; şi va sta în ţara frumuseţii şi în mâna lui va fi nimicire.

17. Şi îşi va îndrepta faţa* ca să vină cu puterea întregii sale împărăţii, şi cei drepţi împreună cu elSau „şi va face o alianţă cu el“; şi va face lucruri mari; şi-i va da pe fiica femeilor, ca s-o corupă; dar ea nu va sta, nici nu va fi* pentru el.

18. Apoi îşi va întoarce faţa către insuleRegiunile maritime şi va lua multe; şi o căpetenie va face să înceteze pentru el ruşinea lui; el o va întoarce asupra lui, fără ruşine din partea lui.

19. Şi îşi va întoarce faţa către locurile întărite ale ţării lui şi se va poticni şi va cădea şi nu va mai fi văzut*.

20. Şi, în locul său, se va ridica unul care va face să treacă un colector de taxe prin podoaba împărăţiei; dar în câteva zile va fi nimicit, nu prin mânie, nici prin război.

21. Şi, în locul său, se va ridica* un om dispreţuit, căruia nu-i vor da onoarea împărăţiei, dar va intra paşnic şi va dobândi împărăţia prin intrigi.

22. Şi oştirileLit. „braţele“* năvălitoare vor fi cotropite dinaintea lui şi vor fi zdrobite, chiar şi căpetenia* legământuluiSau căpetenia aliată“.

23. Şi după alianţa făcută cu el va lucra* cu viclenie; şi se va ridica şi va deveni puternic cu puţin popor.

24. În plină pace va intra chiar şi în locurile cele mai bogateLit. „grase“ ale provinciei şi va face ce n-au făcut părinţii lui, nici părinţii părinţilor lui: va împărţi între ei prada şi jaful şi bogăţia; şi va plănuiLit. „unelti“ uneltirile lui împotriva locurilor întărite, dar pentru un timp.

25. Şi îşi va stârni puterea şi curajul împotriva împăratului sudului cu o oştire mare; şi împăratul sudului se va ridica la război cu o oştire foarte mare şi puternică, dar nu va putea sta împotrivă, pentru că vor plănuiLit. „unelti“ uneltiri împotriva lui.

26. Şi cei care mâncau din mâncărurile lui alese îl vor frânge şi oştirea lui va fi risipităSau „se va revărsa“* şi mulţi vor cădea ucişi.

27. Şi cei doi împăraţi vor avea pe inimă să facă rău şi vor spune minciuni la aceeaşi masă, dar aceasta nu va reuşi, pentru că sfârşitul* va fi totuşi la timpul hotărât.

28. Şi el se va întoarce în ţara lui cu mari bogăţii şi inima* lui va fi împotriva legământului sfânt şi va face lucruri mari şi se va întoarce în ţara lui.

29. La timpul hotărât se va întoarce şi va veni în sud; dar atunci* nu va fi ca mai înainte*.

30. Căci corăbiile ChitimuluiCiprului* vor veni împotriva lui; şi el va fi descurajat şi se va întoarce şi se va înfuria împotriva legământului sfânt* şi va face lucruri mari; şi el se va reîntoarce şi îşi va îndrepta atenţia spre cei care au părăsit legământul sfânt.

31. Şi oştiriLit. „braţe“ vor sta de partea lui şi vor profana* locaşul sfânt, cetăţuia, şi vor înlătura jertfa neîncetată şi vor aşeza urâciunea care pustieşte.

32. Şi pe cei care se poartă rău împotriva legământului îi va corupeSau „îi va profana“ prin linguşiri; dar cei din popor care-L cunosc pe Dumnezeul lor vor fi tari şi vor face lucruri mari.

33. Şi cei înţelepţi* din popor vor învăţa pe mulţiDin poporul Israel (şi în vers. 39 şi cap. 12.3); totuşi vor cădea de sabie* şi de flacără, de captivitate şi de jaf, multe zile.

34. Şi, când vor cădea, vor fi ajutaţi cu puţin ajutor; dar mulţi se vor lipi de ei cu făţărnicie.

35. Şi dintre cei înţelepţi vor cădea unii, ca să fie încercaţi* şi curăţiţi şi albiţi, până la timpul sfârşitului*, pentru că aceasta va fi totuşi pentru un timp* hotărât.

36. Şi împăratul va face după voia sa şi se va înălţa* şi se va mări mai presus de orice dumnezeu şi va rosti lucruri uimitoare împotriva* Dumnezeului dumnezeilorEbr. „El Elim“; şi va reuşi, până când se va împlini mânia; pentru că ce este hotărât* se va face.

37. Şi nu va ţine seama de dumnezeii părinţilor săi, nici de dorinţa* femeilor, nici nu va ţine seama* de vreun dumnezeuEbr. „eloah“; pentru că se va înălţa pe sine mai presus de toţi.

38. Dar va onora în locul Lui pe dumnezeul cetăţuilor; şi pe un dumnezeu pe care părinţii săi nu l-au cunoscut îl va onora cu aur şi cu argint şi cu pietre preţioase şi cu lucruri plăcute.

39. Şi va lucraVa face lucruri mari în întăriturileSau „împotriva celor puternici ai“ cetăţuilor cu un dumnezeu străin; cui îl va recunoaşte îi va mări gloria şi-l va face să stăpânească peste cei mulţi şi le va împărţi ţara drept răsplată.

40. Şi, la timpul sfârşitului*, împăratul sudului se va împunge cu el; şi împăratul nordului va veni împotriva lui ca un vârtej*, cu care şi călăreţi* şi cu multe corăbii; şi va intra în ţări şi se va revărsa* şi va trece peste ele.

41. Şi va intra în ţara frumuseţiiSau „desfătării“ sau „cea frumoasă“ şi multe ţări vor fi răsturnate, dar numai acestea vor scăpa din mâna lui: Edomul* şi Moabul şi căpetenia fiilor lui Amon.

42. Şi el îşi va întinde mâna peste ţări şi ţara Egiptului nu va scăpa.

43. Şi el va stăpâni peste comorile de aur şi de argint şi peste toate lucrurile de preţ ale Egiptului; şi libienii şi etiopieniiLit. „cuşiţii“ vor fi pe urmele* lui.

44. Dar nişte ştiri de la răsărit şi de la nord îl vor tulbura; şi el va ieşi cu mânie mare, ca să nimicească şi să distrugă cu totul pe mulţi.

45. Şi va întinde corturile palatului său între mareMarea Mediterană şi muntele* frumuseţii sfinte; astfel va ajunge* la sfârşitul său şi nu va fi cine să-l ajute.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)