Daniel

Capitolul 12

Profeţie despre timpul sfârşitului

1. Şi, în timpul acela, se va ridica Mihail, căpetenia cea mare, care stă pentru fiii poporului tău; şi va fi un timp de strâmtorare* cum n-a fost niciodată de când există o naţiune, până în timpul acela. Şi, în timpul acela, poporul tău* va fi salvat, oricine va fi găsit scris* în carte.

2. Şi mulţi dintre cei care dorm în ţărâna pământului se vor trezi: unii pentru viaţa* eternă şi alţii pentru ruşinePlinătatea ruşinii, pentru dispreţ* etern.

3. Şi înţelepţii* vor străluci* ca strălucirea întinderii cereşti, şi cei care întorc* pe cei mulţi spre dreptate, ca stelele*, pentru totdeauna şi pentru eternitate.

4. Şi tu*, Daniele, ascundeSau „închide“* cuvintele acestea şi pecetluieşte cartea până la timpul sfârşitului*. Mulţi vor alerga încoace şi încoloSau „vor cerceta cu sârguinţă“ şi cunoştinţa va creşte».

A patra viziune

5. Atunci eu, Daniel, am privit şi, iată, alţi doi stăteau, unul dincoace, pe malul râului, şi unul dincolo, pe malul râului*.

6. Şi unul a zis omului* îmbrăcat în in care era deasupra apelor râului: «Cât* de mult este până la sfârşitul minunilor acestora?»

7. Şi l-am auzit pe omul îmbrăcat în in, care era deasupra apelor râului; şi el şi-a ridicat dreapta* şi stânga lui spre ceruri şi a jurat pe Cel care este viu pentru totdeauna* că aceasta va fi pentru un timp*, timpuri şi o jumătate de timp; şi când se va sfârşi* zdrobirea puteriiLit. „mâinii“ poporului sfânt*, toate acestea se vor sfârşi.

8. Şi am auzit, dar n-am înţeles, şi am zis: «Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri

9. Şi el a zis: «Mergi, Daniele, căci cuvintele acestea sunt ascunse şi pecetluite până* la timpul sfârşitului.

10. Mulţi* vor fi curăţiţi şi vor fi albiţi şi vor fi purificaţi, dar cei răi vor lucra cu răutate* şi nimeni dintre cei răi nu va înţelege, dar cei înţelepţi* vor înţelege.

11. Şi, din timpul* în care jertfa neîncetată va fi desfiinţată şi se va ridica urâciunea pustiiriiSau „care pustieşte“, vor fi o mie două sute nouăzeci de zile.

12. Ferice de cel care aşteaptă şi ajunge la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile.

13. Dar tu, mergi* pe drumul tău până la sfârşit; şi tu te vei odihni* şi te vei ridica* în partea taLit. „în sortul tău“ de moştenire, la sfârşitul zilelor»“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)